Pillanatképek

Esztergom_19_2

Összefogás a könyvtárakért Budapest - Sapientia Könyvtár - 2006

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - ökumenikus istentisztelet

EKE_konferencia_2019_2

2017. május 15.: Minőségbiztosítási tanfolyam első nap

2017. május 17.: Minőségbiztosítási tanfolyam

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 2. nap - Kirándulás Szarvason - 2016. június 28.

2018.03.01.: Vendégünk

2015: Szomszédolás ELTE Könyvtárban

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 3. nap - Fakultatív programok - 2016. június 29.

Jelenlegi hely

Gerő Éva Alap

Az Alap névadója:

 • Gerő Éva (Budapest, 1955. június 12. – Budapest, 2008. november 11.) grafikus, könyvtári kiadványok tervezője

 

Az alapítványt tevő:

 • dr. Gerő Gyula, ny. főszerkesztő, könyvtáros, aki elhunyt lánya emlékére létesítette az Alapot. 

 

A Gerő Éva Alap tulajdonosa

 • örökjogon a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság.

 

Az Alap kedvezményezettje 

 • minden páratlan évben a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár,
 • minden páros évben valamely magyarországi egyházi-felekezeti könyvtár.

 

Az Alap célja:

 • Valamely magyarországi egyházi, felekezeti könyvtár számára az egyedi és általános restaurálás, állagmegóvás, prevenció megvalósítása, állományvédelmi (pl. páramérő műszerek, páraelszívó eszközök, párásító készülékek) és egyéb, az állagmegóvást elősegítő eszközök (pl. speciális könyvtári porszívó, roló, függöny, spaletta, fényvédő fólia, kiállítási vitrin) beszerzése, cseréje, felújítása, ill. hozzájárulás e célok megvalósításához.
 • Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár számára a fentieken kívül a régi gyűjtemény gyarapítása, alapvető muzeális dokumentumok beszerzése, a bencés rend feloszlatása (1786) előtt a könyvtár tulajdonában lévő könyvek visszavásárlása.

 

Az Alap névleges alaptőkéje:

 • 51.000 €, azaz ötvenegyezer Euró, mely összegnek az éves kamata használható fel

 

A támogatás pályázati úton nyerhető el.

 

A pályáztatás ütemezése: 

 • A pályázati felhívás közzététele: adott év március 1. és 15. között.
 • A pályázatok beérkezésének határideje: adott év április 30. 
 • Elbírálás: a győztes pályázatot bíráló bizottság választja ki.
 • Az eredmény kihirdetése: adott év június 12. 
 • Elszámolás: következő év február 28.

 

A bíráló bizottság tagjai: 

 1. A mindenkori pannonhalmi főapát vagy megbízottja, 
 2. A kötelezettségvállaló személy családjának képviseletében Dr. Gerő Gyula és/vagy Gerő Katalin és/vagy Rudas Valéria életük végéig. 
 3. A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár mindenkori vezetője, 
 4. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (a továbbiakban: EKE) mindenkori elnöke (Ha az EKE megszűnne, akkor valamely jelentős számú muzeális gyűjteménnyel rendelkező magyarországi egyházi könyvtár vezetője.), 
 5. A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár egy tagja, akit a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár mindenkori vezetője esetileg jelöl ki, megbízatása az adott évre terjed ki.

 

Az Alap nyitott, hozzá természetes vagy jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak pénzbeli támogatással és nem pénzbeli támogatással. A pénzbeli támogatásnak három fokozata van: 1. Arany – legalább 300 ezer Ft, 2. Ezüst – legalább 200 ezer Ft, 3. Bronz – legalább 100 ezer Ft. A 100 ezer Ft alatti támogatás esetén a támogatás összege, a 100 ezer Ft feletti támogatás esetén annak hozama növeli a tárgyévet követő évben felhasználható keretösszeget. A nem pénzbeli támogatás állományvédelmi eszközök és/vagy szolgáltatások biztosítását jelenti.

 

Az Alap számlaszáma:

 • CIB Bank Zrt 10700031-04072306-52600003

 

A Gerő Éva Alap alapító okirata – a Megállapodás – a csatolt dokumentumban található.