Pillanatképek

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 1. nap - Közgyűlés 2015. június 29.

Könyvtári rendszerek az egyházi könyvtárakban - Budapest - Sapientia Könyvtár - 2004

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 3. nap - Konferencia 2. szekció - 2015. július 1.

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 2. nap - Sárospatak nevezetességei - 2015. június 30.

Közgyűlés - Pécs, 2011. - Kuklay Antal előadása

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - városnézés

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 2. nap - Kirándulás Szarvason - 2016. június 28.

2016. október 12.: Szomszédolás az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - szakmai nap

Szomszédolás az Evangélikus Országos Gyűjteményben

Jelenlegi hely

A Gerő Éva Alap 2016. évi kedvezményezettje a Soproni Evangélikus Gyűjtemény

Javaslat a Gerő Éva Alap 2016. évi kedvezményezettjére

A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár helyettes vezetője, mint „adminisztrátor” (Ásványi Ilona), az Egyházi Könyvtárak Egyesülése elnöke (dr. Hubert Gabriella), és az alapítványt tevő dr. Gerő Gyula konzultációja alapján a 2016. évi Gerő Éva Alap nyújtotta támogatással a Soproni Evangélikus Gyűjtemény munkáját javasoltuk támogatni.

 

A javaslat indoklása

  • A 2016. évi támogatással a reformáció 2017. jubileumi évére tekintettel valamely protestáns egyházi könyvtár munkáját kívántuk segíteni, mégpedig nem a nagy egyházkerületi könyvtárakat, hanem kisebb gyűjteményt.
  • Választásunk azért is esett a Soproni Evangélikus Gyűjteményekre, mert a reformáció eszméi terjedésének egyik első útja, állomása Magyarországon Sopron volt.
  • A soproni gyűjteményben nagyon szép munka folyik, ahogy erről a gyűjtemény honlapja is tanúskodik: http://sopronigyujtemenyek.lutheran.hu/
  • Ugyan a Gerő Éva Alap az alapító szándéka szerint alapvetően azzal a céllal jött létre, hogy könyvtárakat támogasson, ám ebben az egyházi intézményben szorosan együttműködik könyvtár, levéltár és múzeum.
  • Meggyőződésünk, hogy a támogatás a Soproni Evangélikus Könyvtár működését is segíti.

 

A kvázi meghívásos pályázat

A kuratórium 2016. április 18-án kapta meg a Soproni Evangélikus Gyűjtemény levelét-pályázatát, melyet, mint adminisztrátor körbe küldtem a kuratórium tagjainak.
A kuratórium valamennyi tagja:
dr. Gerő Gyula, ill. a család nevében Rudas Valéria,
dr. Várszegi Asztrik,
dr. Dejcsics Konrád
dr. Hubert Gabriella,
Ásványi Ilona egyetértett a javaslattal és jelöléssel, és támogatta a pályázatot.

 

Az idei támogatás 350e Ft, melyet Gerő Gyula az Alap alaptőkéjén felül utal át az Alap számlájára

Mivel a szóbeli egyeztetés alapján kiderült, hogy az az állományvédelmi eszköz, amit a soproni gyűjtemény megvásárolni szeretne 350e Ft-ba kerül, Gerő Gyula felajánlotta, hogy az idei támogatás nem 300e Ft, hanem 350e Ft legyen, mely összeget az alapítványt tevő az Alap lekötött alaptőkéjén felül utal át az Alap számlájára. Az átutalás két részletben történik, júniusban 250e Ft, júliusban 100e Ft. Az Alapot kezelő Pannonhalmi Apátság a támogatást egy összegben utalja át a soproni gyűjtemény részére.

 

A 2016. évi kedvezményezett bejelentése

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2016. június 27-29-én tartotta éves összejövetelét Szarvason, evangélikus szervezésben.

Az egyesülés közgyűlésén Ásványi Ilona, mint a kuratórium tagja, és az Alap „adminisztrátora” bejelentette, hogy az idei kedvezményezett a Soproni Evangélikus Gyűjtemény, valamint azt, hogy az idei támogatás 350e Ft.

A közgyűlésen részt vettek a soproni gyűjtemény munkatársai: dr. Krisch András gyűjteményvezető és Tóthné Szlavkovszky Mariann munkatárs, akik személyesen köszönték meg a támogatást.

 

Pannonhalma, 2016. július 4.

Ásványi Ilona