Pillanatképek

Közgyűlés - Vác, 2014. - 2. nap Múzeumok megtekintése

Közgyűlés - kirándulás - Kalocsa, 2004.

2018. június 26. - Nyíregyháza közgyűlés 2. nap kirándulások

2018. június 25. - Nyíregyháza közgyűlés 1. nap kirándulás

Közgyűlés - Szombathely, 2007. konferencia

Esztergom_19_1

Közgyűlés - Vác, 2014. - 2. nap Múzeumok megtekintése

2018.02.22.: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtára

2017. május 15.: Minőségbiztosítási tanfolyam első nap

Szomszédolás az Országgyűlési Könyvtárban, 2015.

Jelenlegi hely

Magyar Könyvtárosok Egyesületéért Emlékérem díj kitüntetettje: Kührner Éva

Egyházi könyvtáros: Kührner Éva a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Emlékérem

2020. évi kitüntetettjei között

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete és az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2020-ban örömmel jelölte Kührner Évát az MKE Emlékérem kitüntetésre.

 

A nagy tapasztalattal rendelkező kolléganő, pályája során többféle könyvtártípusban dolgozott. Napjainkban a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárának vezetőjeként és az Egyházi Könyvtárak Egyesülése elnökségi tagjaként kamatoztatja az eddigi évtizedek alatt szerzett szakmai, vezetői, és a civil élet területén szerzett tapasztalatait az egyesülés javára, minden egyházi könyvtáros kolléga hasznára.

 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése nevében szívből gratulálunk, eredményes, kedvvel végzett jó munkát kívánunk!

 

Dr. Kührner Éva, főkönyvtáros pályaképéhez:

 

Kührner Éva Nyíregyházán született, ott él, és könyvtárosi múltja is ehhez a városhoz köti.

 

Végzettsége szerint biológia tanár-könyvtáros (BGYTF) okleveles könyvtáros (ELTE), valamint szakinformátor (ELTE). 2006-ban PhD doktori fokozatot szerzett a KLTE Történettudományi Intézete, Multidiszciplináris bölcsészettudományok Doktori Iskolájában.

2011-ben közművelődési szakértői, 2013-ban könyvtárvezetői ismeretek kurzusokat  is végzett.

 

Könyvtárszakmai tevékenysége közel négy évtizedes múltra tekint vissza. Nyíregyháza valamennyi jelentős könyvtára viseli keze nyomát; több intézmény fizikai kialakításában és az információs társadalom igényeihez igazodó, de a hagyományokat is tiszteletben tartó korszerű könyvtári szolgáltatások elindításában és működtetésében része volt, a ranglétra minden fokát bejárva.

 

Diplomája megszerzése után első szakmai feladata a Jósa András Kórház orvosi fiókkönyvtárának kialakítása, szolgáltatásainak beindítása volt. Orvosi szakkönyvtárosként három évtizeden át a könyvtári munka valamennyi területének rutinfeladatait végezte, miközben szakfordításokat is készített. Ellátta a megyében működő szakkönyvtárak szakmai felügyeletét is.

 

1999-2000 között jött létre Nyíregyházán a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara, melynek könyvtára Kührner Éva irányításával jött létre.

 

2012 őszétől a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban dolgozott, igazgatása alatt elindították a KSZR szolgáltatást. Később főkönyvtárosként megyei könyvtári szaklapot szerkesztett és megszervezte a megyei helyismereti periodikák MATARKA feltárását.

 

2015 júniusától a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárának főkönyvtárosa, ahol kollégáival a gyűjtemény szakszerű rendezését, feldolgozását végezik, különös tekintettel a muzeális állományrészre. A folyamatos szolgáltatás biztosítása mellett teret adnak kulturális rendezvényeknek is. Az EKE 2018. évi konferenciájának a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola adott otthont, a könyvtár volt a házigazda.

 

Könyvtárosi hivatása gyakorlása mellett hosszú éveken át oktatói tevékenységet is folytatott. 1986-1989 között német nyelvtanárként működött, 1991-2013 között a Nyíregyházi Főiskola, Matematika és Informatika Intézet Könyvtár és Alkalmazott Informatika Csoportjának gyakorlatvezetője és oktatója volt, eleinte óraadóként, utóbb docensként. A hagyományos szakmai tárgyak mellett tanított művelődéstörténetet, kutatásmódszertant, elektronikus publikálást, könyvtári menedzsmentet stb.

 

Rendszeresen végez tudományos tevékenységet. Kutatási területei: könyvtörténet, kultúrtör-ténet, orvos-egészségügy történet

Részt vett több szakmai folyóirat könyv szerkesztésében.

 

2009-2011 között a NKA Könyvtári Kuratóriuma kuratóriumi tagja volt.

Számos szakmai szervezetben működik tevékenyen:

  • EKE elnökségi tag (2016-)
  • MKE SZSZB Megyei Területi Szervezetében 2002-2006 titkár, 2007-től elnökségi tag. 2015-től már a 2. ciklusra kapott bizalmat elnöki funkcióban.
  • Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) elnökségi póttagja 2011-2015 között
  • Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége elnökségi tagja 2000-2012 között.

 

Több helyi civil szervezet (MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Testülete, Kodály Társaság, Városvédő Egyesület) tagjaként részese Nyíregyháza tudományos, kulturális közéletének. A város legrégebben létesített művelődési társaságának, a Bessenyei Társaságnak 2006-tól tagja, 2016-tól elnöke.

 

 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete – illetve elődje, a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete – megalakulásának 50. évfordulója alkalmából, 1985-ben az egyesület elnöksége határozatot hozott a Magyar Könyvtárosok Egyesületéért Emlékérem (röviden MKE-emlékérem) alapításáról. Azóta a szervezetek javaslatai alapján minden évben 5-6 arra érdemes könyvtáros kolléga veheti át a díjat – 1998 óta egy-egy határon túli magyar könyvtáros is -,  aki sokat tesz a Magyarországon élő és a határainkon túl élő magyar könyvtárosok közötti szakmai és emberi kapcsolatokért. A díj kiosztására ünnepélyes keretek között, az MKE éves vándorgyűlésén kerül sor. Az 1985 és 2018 között kitüntetettek névsora itt olvasható:

https://mke.info.hu/tevekenysege/dijak/mke-dijak/mke-emlekerem/