Pillanatképek

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - kirándulás

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - városnézés

2017. június 29. - Nagyváradi kirándulás

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 2. nap - Konferencia - 2016. június 28.

Közgyűlés - Pápa, 2013. - fogadás

2016. október 12.: Szomszédolás az Országos Idegennyelvű Könyvtárban

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 1. nap - Közgyűlés 2015. június 29.

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - városnézés

Összefogás a könyvtárakért Budapest - Sapientia Könyvtár - 2006

„…tűzben érkezik az Úr…” – kiállítás a Római Katolikus Egyházi Gyűjteményben, Sárospatakon

Jelenlegi hely

Megjelent a Collectanea, a Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Értesítője III. kötete

A kötet adatai: 

Collectanea Sancti Martini. A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője III. (szerk.: Dénesi Tamás, angol összefogl. Tóta Péter Benedek).- Pannonhalma, Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei, 2015. 362 p. 

 

Tartalom:

 

I. Tanulmányok:

MEDGYESSY S. Norbert: Herchl Antal iskolamester oktatói, liturgikus és zenei tevékenysége Bajnán (1764-1773) - SZENDE László: Rómer Flóris tudományos munkássága a Magyar Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárában

 

II. Közlemények:

T. ORGONA Angelika: Szent Márton tanítványa. Gondolatok a pannonhalmi hiteleshelyi pecsétnyomó ikongráfiájáról - SZOVÁK Kornél: Egy elfeledett bencés rendi káptalangyűlés 1395-ből - JAKAB Réka: Tihany végvár 1680. összeírása - MACZÁK Ibolya: A bizakodó oroszlán. Budai Pál Dőry Ádám felett mondott gyászbeszédének cenzúrapéldánya, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár Kéziratgyűjteményében - TAKÁCS László: két soproni bencés viszontagságos utazása 1820-ban - BAJNÓCZI Gábor: Forradalom és megtorlás a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban - GEREBEN Ferenc: „Lélekben mindig előttem vagytok…” Etűdök Cziráki László OSB centenáriumára

 

III. Forrásközlések

SZABÓ András Péter: Forgách (III.) Zsigmond levelezése Lippay Györggyel (1639-1644) – BALOGH Gábor: A Szociális Testvérek Társaságának krónikája a Tárasaság 1944. április-decemberi tevékenységéről

 

IV. Szemle

ZELLIGER Erzsébet: Szentgyörgyi Rudolf: A tihanyi apátság alapítólevele 1. Az alapítólevél szövege, diplomatikai és nyelvi leírása, Budapest, 1014 - DÉRI Eszter: „…még a vadakat is megbűvöli”- 17-18. századi bencés prédikációk Szelestei N. László: Magyar bencések prédikációi a 17-18. század fordulóján, Budapest, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2014. (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti források, 3.) – KLIMÓ Árpád: Mindszenty bíboros aktái amerikai levéltárakból

Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője III. kötetének szinte minden írása – a szerkesztők és a vállalkozás eredeti terveinek megfelelően – valamilyen bencés vagy bencés vonatkozású témát dolgoz fel; a legtöbb a Pannonhalmi Gyűjteményekben (könyvtár, levéltár, múzeum) őrzött valamely levéltári vagy könyvtári forrás, műtárgy ismertetése, feltárása, bemutatása.

A Collectanae III. kötete (2015/3.) a 2015. november 11. és 2016. november 11. között ünnepelt Szent Márton-évében jelent meg, amikor a negyedik században élt, római katonából lett hitvalló, szerzetes, apostol-püspök, szent, Szent Márton születésének 1700. évfordulóját ünnepeljük. A kötet „fülszövegén,” a kötet hátsó borítóján Sulpicius Severus Szent Márton életrajzából olvashatjuk a következő idézetet, mely túlmutat önmagán és útmutató lehet minden szerző, könyvkiadó és könyvszerkesztő számára: „Elegendőnek tartottam, ha csak a legkiemelkedőbbeket jegyzem fel. Az olvasókra is gondolnom kellett, nehogy elvegye a kedvüket a túl sok összegyűjtött részlet. Kérlek benneteket, akik olvasni fogjátok, hogy higgyetek a szavaimnak, s ne gondoljátok, hogy bármit is leírtam, ami nem ismert és nem hiteles, mert inkább hallgatni akartam, mint bármi valótlant állítani.” 

CsatolmányMéret
PDF icon collectanea_sancti_martini_3.pdf1.47 MB