Pillanatképek

25 éves az Egyházi Könyvtár Egyesülése

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 2. nap - Kirándulás Szarvason - 2016. június 28.

2017. június 30. - Debrecen közgyűlés 3. nap

Közgyűlés - 2006 - Szeged, szegedi képek

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 2. nap - Kirándulás Szarvason - 2016. június 28.

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - fogadás

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 2. nap - Kirándulás Szarvason - 2016. június 28.

Esztergom_19_6

2018. június 25. - Nyíregyháza közgyűlés 1. nap kirándulás

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - kirándulás

Jelenlegi hely

Megjelent a Collectanea Sancti Martini II.

Megjelent a 

Collectanea Sancti Martini

A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 2.

Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2014

Szerkesztette Dénesi Tamás és Dejcsics Konrád OSB

Az angol nyelvű összefoglalókat Tóta Péter Benedek készítette

 

A kötet megjelenését támogatta

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

ISSN 2064-4205

 

Kiadja a Pannonhalmi Főapátság 

 • Felelős kiadó dr. Várszegi Asztrik 
 • A kiadást gondozta a Bencés Kiadó 
 • Felelős szerkesztő Schmal Alexandra 
 • Borítóterv Schmal Károly 
 • Műszaki szerkesztő Egyházi Péter 
 • Tördelte Somorjai Gabi 
 • A nyomás és kötés a mondAt Kft. munkája 
 • Felelős vezető Nagy László

 

 

Tartalom:

I. Tanulmányok

 • Szita Bánk OSB: Vulgáris latin elemek a Római, a Gallikán és a „Héberek Szerinti” Zsoltároskönyvben
 • Pallagi Péter: Borkimérés a szentmártoni uradalomban a 18. században

II. Közlemények

 • Medgyesy S. Norbert: Jezsuita iskoladráma-színlapok, drámaszövegek és periocha-töredékek a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár Kézirattárában
 • Kelemen István - Nemes András A celldömölki barokk monostorépület története és műemléki kutatása
 • Boros Zoltán: Központi Jószágkormány vagy Gazdasági Tanács? Adalékok a Pannonhalmi Főapátság dualizmus kori birtokigazgatási rendszeréhez
 • Ásványi Ilona: "...az ottlét megerősített hitemben, bizalmamban." Weöres Sándor és Károlyi Amy Pannonhalmán
 • Hirka Antal OSB: Martinsberg-Győrszentmárton-Pannonhalma. A település postabélyegzéseinek áttekintése

III. Forrásközlések

 • Biriszló Lőrinc OSB: A medgyesi Somogyi család középkori oklevelei
 • Szabó András Péter: Egy felső-magyarországi katolikus főúr pengeélen. Forgách (III.) Zsigmond levelezése I. Rákóczi György erdélyi fejedelemmel (1644-1645)

IV. Szemle

 • Jakab Réka: Lichtneckert András, A balatonfüredi savanyúvízi gyógyfürdő története az alapítástól az államosításig, 1702-1949, Balatonfüred, 2013
 • Kollár Levente: Az 1712. évi pozsonyi diéta egy ciszterci szerzetes szemével, szerk. Forgó András, Pannonhalma - Veszprém, 2013 (Fontes ex Archivo Sancti Martini I. / A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 32).
 • M. Varga Benedek: Kép és kereszténység. Vizuális médiumok a középkorban, szerk. Bokody Péter, Pannonhalma, 2014.

 

A kötet fülszövege:

Szent Márton Monostora Gyűjteményeinek feladata nemcsak a múlt tárgyi és írásos emlékeinek megőrzése és kutatása, hanem az is, hogy elősegítsék a bencés múlt és kultúra tudományos feltárását. Sorozatunk tanulmányok, közlemények és források megjelentetésével kívánja szolgálni e munkát és támogatni a kutatók fiatal nemzedékét.

A Collectanea Sancti Martini sorozat annak jele, hogy a pannonhalmi gyűjtemények elevenek, gazdagítani kívánják a monostor kortárs szellemi környezetét, és párbeszédben szeretnének maradni vele.

 

Kapcsolódó oldalak: Megjelent a Collectanea Sancti Martini I.

 

A kötetről érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma