Pillanatképek

Közgyűlés - Pécs, 2011. - Kuklay Antal előadása

Szomszédolás az Evangélikus Országos Gyűjteményben

A Monguz cég bemutatta "Qulto" nevű integrált könyvtári rendszert az OSZK-ban

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 2. nap - Sárospatak nevezetességei - 2015. június 30.

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 2. nap - Konferencia - 2016. június 28.

Esztergom_19_6

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 2. nap - Sárospatak nevezetességei - 2015. június 30.

A Monguz cég bemutatta "Qulto" nevű integrált könyvtári rendszert az OSZK-ban

Szomszédolás 2019. november 26. OSZK

Közgyűlés - 2006 - Szeged, konferencia

Jelenlegi hely

Megjelent: a Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon című kötet a Folia Collecta sorozatban

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki megtelepedésének 350. évfordulója alkalmából. Sárospatak, 2013. október 3-4. / Szerkesztette: Szabó Irén. - Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak, 2014.

 

Előszó

"Sokan törekedtek - gyűlölködő beszédekkel - arra, hogy távol tartsák Jézus Társaságát a pataki rezidencia elfoglalásától, de miután a Nagyságos Fejedelmek saját tapasztalatukból meggyőződtek az emberek rólunk alkotott véleményének hamis voltáról és a mi buzgalmunkról a vallási teendők ellátása terén, úgy gondolták. hogy mi a pataki megtéréseket jelentősen elő fogjuk mozdítani, ezért elhatározták visszatérésünket." E szavakkal kezdődik a Jézus Társasága sárospataki rendházának 1663-ban elkezdett Historia Domusa Tokaj-Hegyalja és Sárospatak viharos történelmi eseményei közepette, viszontagságosan induló evek ellenere a rend száztíz évig tevékenykedett Sárospatakon és környékén. Tevékenysége máig meghatározó nyomokat hagyott Északkelet-Magyarország szellemi arculatán. Az akadémiát és gimnáziumot működtető kassai, a gimnáziumot létrehozó és oktató, nevelő, hitéleti szervező munkát végző eperjesi, egri. gyöngyösi, ungvári rendház mellett Patakon is gimnáziumot indítottak szinte a megtelepedéssel egy időben. Az iskolai színjátszással, a hitelet új típusú közösségeinek (Agonia Christi Társulat. Mária Congregáció) megszervezésével. a fejedelmi családtól a császári katonaságig, a habán telep családjaitól a Bodrog partján táborozó cigányokig minden társadalmi rétegre kiterjedő lelkigondozói munkájukkal átalakították, sok tekintetben máig meghatározták Sárospatak felekezeti és kulturális életét.

Az egykori sárospataki jezsuita rendház épülete ma plébániaház. Mellette, részben az egykori jezsuita gimnázium falaira építve áll a Római Katolikus Egyházi Gyűjteménynek otthont adó Szent Erzsébet Ház.

A megtelepedés 350. évfordulójára emlékezve. 2013-ban a Sárospataki Római Katolikus Egyház és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény az MNM Rákóczi Múzeumával közösen művelődéstörténeti konferenciát szervezett, melynek egyik célja volt, hogy a város történetében eddig nem kellő hangsúllyal megjelenő katolikus megújulási folyamat a tudományos kutatások témájává váljon.

A konferenciához "Ad Majorem Dei Gloriam. Jezsuita emlékek az egri egyházmegyében" címmel kiállítás kapcsolódott. A kiállítás liturgikus tárgyakból, egyházművészeti alkotásokból levéltári dokumentumokból és korabeli jezsuita kiadványokból készült válogatáson keresztül mutatta be a rend 17-18. századi jelenlétét, és szellemi kisugárzását a városban és az egri egyházmegyében,

A Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény ami múzeum, könyvtár és levéltár - 2014-ben Folia Collecta címmel könyvsorozatot indított. Célunk az. hogy a tágabb régió katolikus egyházának sokszínű hagyatékát - ami Kuklay Antal gyűjteményalapító gyűitőmunkájának és az elmúlt évek intézményen belül folyó munkájának köszönhetően felhalmozódott - közkinccsé tegyük. Reményeink szerint a sorozat második köteteként megjelenő konferencia-kiadvány a jezsuita rend Sárospatakhoz kapcsolódó történetét feltáró munkáknak egyik lépése csupán, amit továbbiak követnek majd.

Az előszót írta: Szabó Irén (a kötet szerkesztője)

 

TARTALOM:

 • Előszó / Szabó Irén (a kötet szerkesztője)
 • MONS. TERNYÁK CSABA köszöntője
 • P. FORRAI TAMÁS SJ köszöntője
 • FT. KECSKÉS ATTILA köszöntője
 • + R. VÁRKONYI ÁGNES: Magyarország a változások idején
 • MIHALIK BÉLA: Katolikus megújulás az egri egyházmegyében (1649-1699) 
 • KÓNYA PÉTER: Jezsuiták Eperjesen 1673-1773
 • H. NÉMETH ISTVÁN: A kassai rekatolizáció városi polgárságot érintő kérdései
 • GYULAI ÉVA: A sárospataki jezsuiták és a hegyaljai plébániák a 17. század második felében
 • KILIÁN ISTVÁN: Jezsuita iskola és színjátszás Sárospatakon
 • KILIÁN ISTVÁN: Az Annuae Litterae adatai a sárospataki jezsuita iskola színjátszásáról
 • LÖFFLER ERZSÉBET: Jezsuita patikák Észak-Magyarországon - a jezsuiták egri gyógyszertára
 • VÉGHSEÖ TAMÁS: Jezsuiták és görögkatolikusok Északkelet-Magyarországon a 17. század második felében
 • MACZÁK IBOLYA: Északkelet-magyarországi jezsuita irodalom a 17. század második felében - Jezsuiták Báthory Zsófia környezetében
 • NAGY KORNÉL: A jezsuita rendházak tokaj-hegyaljai szölöbirtoklása a 17. század végén

 

 

A beszerzésről érdeklődni lehet a kiadóban:

Kiadja a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény

 • H-3950 Sárospatak. Szent Erzsébet u. 13.,
 • Tel.: +36 47 314 107
 • E-mail: info@rkegy.hu, honlap: www.rkegy.hu
 • Felelős kiadó: Szabó Irén
 • Borítóterv: Tóth Péter
 • Tipográfia: Polefkó Márta
 • Sorozati cím: (Folia Collecta ; 2.)
 • Sorozatszerkesztő: Szabó Irén

 

 

A kötet a Sárospataki Római Katolikus Egyházközség „A sárospataki bazilika és a kassai Szent Erzsébet dóm felújítása" című pályázat keretein belül valósult meg.

Kapcsolódó oldalak:

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon - Könyvbemutató

A Folia Collecta sorozat kötetei már olvashatók a Magyar Elektronikus Könyvtárban is

CsatolmányMéret
PDF icon A kötet tartalomjegyzéke letölthető1.44 MB