Pillanatképek

Közgyűlés - Csurgó, 2005. - 2. nap

2016. október 12.: Szomszédolás az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - városnézés

2016. november 21.: Szakmai nap a jog útvesztőjében

2016. október 12.: Szomszédolás az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban

2016. október 12.: Szomszédolás az Országos Idegennyelvű Könyvtárban

Közgyűlés - Pápa, 2013. - 1. nap

2017. május 17.: Minőségbiztosítási tanfolyam

2017. november 8.: Szomszédolás a Pálos Könyvtárban

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 2. nap - Kirándulás Szarvason - 2016. június 28.

Jelenlegi hely

Megjelent a Katolikusok Debrecenben 1715-2015 című kötet

Szerkesztette:

  • Takács József

 

A kötet kiadási adatai:

  • Debrecen : Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár, 2015.
  • 776 p. : ill. ; 24 cm
  • ISBN 978 615 80243 0 3

A Magyar Kurir írása a kötetről:

Az eredetileg szerény terjedelműnek tervezett, végül közel 800 oldalas művé kerekedett kötet összeállításában mintegy ötven szerző, fordító, fotós, adatszolgáltató, anonim segítő és csaknem tucatnyi intézmény működött közre. A könyv elkészítése a tervezéstől a megjelenésig tizennégy hónapon át tartott.

Debrecen katolikus múltjáról eddig viszonylag kevés könyv és publikáció látott napvilágot. Közülük a most megjelent munka a legterjedelmesebb. Takács József, a könyv szerkesztője, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár igazgatója a könyvbemutatón kifejtette: ez a 2015-ös emlékévre kiadott dokumentumgyűjtemény azt az alapelvet követve készült, hogy tények, adatok gyűjteménye legyen, és a korábbiakhoz képest új információkat nyújtson.

A 300 év történéseit egy 170 oldalas, időrendbe szedett eseménytár mutatja be, majd a Források című fejezetben jórészt eddig még nem publikált dokumentumokat olvashatunk. Ezt követően az 1945 után feloszlatott római katolikus egyesületek levéltári forrásokból merített adatait ismerhetjük meg, majd az Archontológia című fejezetben a város katolikus plébániáinak, rendházainak, tanintézeteinek elöljáróit, igazgatóit találjuk felsorolva, hivatalviselési idejük feltüntetésével intézményenként, kronológiai rendben. Önálló fejezetet tesz ki a város katolikus múltjára vonatkozó gazdag, tematikus rendbe szedett helytörténeti bibliográfia.

Az adatok mellett életrajzok gazdagítják a művet, olyan katolikus személyeket bemutatva, akik a helyi egyházban, a város szellemi és gazdasági életében jelentős szerepet játszottak, vagy nehéz történelmi helyzetekben hősies magatartást tanúsítottak. A munkát nehezítette, hogy többek között olyan emberekről kellett adatokat gyűjteni, akik életpályája eddig ismeretlen volt a nagyközönség előtt, tevékenységükkel mégis kiérdemelték, hogy a kötetben megemlékezzenek róluk. Ettől is válik a könyv izgalmassá. A bemutatottak között vannak világi és egyházi személyek, így Csáky Imre nagyváradi püspök, bíboros és a későbbi korok főpásztorai, papjai, a Debrecenben korábban működő szerzetesrendek (piaristák, ferencesek és a most is jelen lévő domonkosok) jeles képviselői, a piarista gimnázium és a Svetits-intézet tanárai, igazgatói. De olvashatunk egyetemi tanárokról, mérnökökről, építészekről, költőkről, zenészekről, sőt katonatisztekről, gyárosokról, kereskedőkről, sekrestyésről is.

A kötet utolsó egysége a 230-nál több fotót tartalmazó Képi dokumentáció, amelyben 1716 utáni időkből való templomok és más egyházi épületek, síremlékek, emléktáblák, dokumentumok, liturgikus ruhák és felszerelési tárgyak rajzai, fényképei sorakoznak, alapos épület- vagy tárgyleírásokkal; valamint jeles személyeket, eseményeket megörökítő fényképek a legutóbbi mintegy 140 évből.

A kötet a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár kiadásában jelent meg. Jelenleg megvásárolható Debrecenben a kiadónál, valamint Budapesten a Szent István Társulat boltjaiban is.

Forrás: Magyar Kurir