Pillanatképek

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - kirándulás

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 3. nap - Fakultatív programok - 2016. június 29.

In memoriam Bánhegyi Miksa OSB

Szomszédolás az OR-ZSE-n - Tegzes Béla képei

EKE_konferencia_2019_2

2017. március 27.: Szomszédolás az Országos Széchényi Könyvtárban

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 2. nap - Konferencia - 2016. június 28.

Esztergom_19_4

Szakmai nap a Pályázatírásról - Budapest - Sapientia Könyvtár - 2006

Esztergom_19_2

Jelenlegi hely

Megjelent Pálvölgyi Ferenc: Az erkölcsi nevelés új perspektívái című kötete

Az erkölcsi nevelés új perspektívái : az értékközpontú pedagógia szerepe és feladatai korunk plurális társadalmában / Pálvölgyi Ferenc

 

Kiadási adatok:

 • Kiadó: L'Harmattan Kiadó
 • Társkiadó: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
 • Kiadási helyszín: Budapest
 • Kiadási évszám: 2014.
 • Terjedelem: 262 p.
 • Sorozat: (Didascalia ; 1. kötet)
 • ISSN 2064-9827
 • ISBN 978 963 236 935 8

 

 

 

A kötet előszava:

Az erkölcsi nevelés új perspektívái – Az értékközpontú pedagógia szerepe és feladatai korunk plurális társadalmában című monográfia alapvető szakmai igényt elégít ki a pedagógiai diszciplína területén. Évtizedek óta nem jelent meg olyan kiadvány, amely az erkölcsi nevelés elméleti és gyakorlati problémáit ilyen kimerítően és ugyanakkor a korszerű etikai, pedagógiai és pszichológiai szemléleteknek megfelelően tárgyalta volna. A szerző nemcsak a morálpedagógia aktuális kérdéseit járta körül, hanem olyan működő neveléselméleti koncepciót is épített, amely sok tekintetben segítséget nyújthat korunk plurális világában az értékről való gondolkodásban. A könyv több mint egy évtized pedagógiai kutatásaira épült, s lényegi összefoglalója a szerző azon tanulmányainak, amelyek ma az etikatanár szakos hallgatók felkészítésének fontos részét képezik. E munkát pedagógusok, szülők és a nevelés kérdései iránt komolyan érdeklődők egyaránt haszonnal forgathatják.

 

A kötet tartalomjegyzéke:

 • Bevezető gondolatok
 • A szerző perspektívája és kompetenciái
 • A morálpedagógia mai társadalmi környezete és kutatása Az erkölcsi nevelés aktuális kérdései
 • A társadalom értékproblémái
 • Az erkölcsi értékek szerepe a társadalomban
 • Centrális és perifériális értékek
 • A filozófiai gondolkodás erkölcsszemlélete
 • A valláserkölcsi tanítások specifikumai
 • Az erkölcsi nevelés lehetőségei és feladatai
 • A modern Európa és a vallás
 • A szekularizáció gyökerei és folyamata
 • Hit és hitetlenség a pedagógiában
 • A szekularizált ember vágya a misztikum után
 • A nevelői hivatás mint keresztény küldetés
 • Hitoktatás és erkölcsi nevelés
 • A korszerű nevelés értékei és céljai
 • Az alapvető érték természete
 • Erkölcsi törvény és szabadság
 • Jövőbe mutató értékrendszerek
 • Az emberhez méltó élet természetes erkölcsi törvényei
 • A pedagógiai erkölcsi alapérték mint nevelési cél és eszmény
 • Pedagógiai emberkép és személyiségmodell
 • A tradicionális filozófiai és teológiai emberkép
 • A felvilágosodásban gyökerező emberképek
 • A pedagógiai emberkép és jelentősége
 • Az organikus pedagógiai személyiségmodell
 • A személyiségmodell morális értékmintázata
 • Az erkölcsi nevelés értékközpontú modellje
 • A konstruktivizmus mint ismeret- és tanuláselmélet
 • A konstruktivista pedagógia tételei
 • A konceptuális váltás pszichológiai háttere
 • Konstruktivista pedagógiai alapfolyamatok
 • Az erkölcsi nevelés értékközpontú modellje
 • Metodikai és gyakorlati kérdések
 • Az erkölcsi értékorientáció metodikai igényei
 • Deklaratív és kommunikatív pedagógiai módszerek
 • Nevelési célok, feladatok és tartalmak
 • Iskolai környezet, adaptivitás és értékelés
 • Az értékközpontú modell a vallásoktatásban
 • Értékelés és konklúzió
 • A szakmai munka összegzése
 • A pedagógiai koncepció értékelése
 • Záró gondolatok
 • Jegyzékek
 • Szakkifejezések jegyzéke
 • Ábrák jegyzéke 
 • Irodalomjegyzék

Kapcsolódó oldalak:

Könyvbemutató Pálvölgyi Ferenc: Az erkölcsi nevelés új perspektívái című kötetről a Sapientia Főiskolán