Pillanatképek

Közgyűlés - Szombathely, 2007. kirándulás

2017. november 8.: Szomszédolás a HTK-n

Közgyűlés - 2006 - Szeged, Ópusztaszer

2017. november 8.: Szomszédolás a Bibliamúzeumban

Közgyűlés - Pécs, 2011. - Ökumenikus istentisztelet

A Monguz cég bemutatta "Qulto" nevű integrált könyvtári rendszert az OSZK-ban

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - szakmai nap

Szomszédolás az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtárában

Közgyűlés - Pécs, 2011. - Ökumenikus istentisztelet

Szakmai nap a Pályázatírásról - Budapest - Sapientia Könyvtár - 2006

Jelenlegi hely

Megjelent - Sulpicius Severus: Szent Márton: Élete, Levelek, Dialógusok

A kötet kiadási adatai:

  • Pannonhalmi Főapátság – Bencés Kiadó
  • Pannonhalma, 2016. 

Tartalom: 

Bevezetés / Dejcsics Konrád. - p. 5-30

Szent Márton élete / Sulpicius Severus ; ford. Borián Elréd, Reichardt Aba. – p. 31-69. 

Levelek - Első levél: Eusebiushoz, Második levél: Aurelius diakonushoz, Harmadik levél: Bassulához / Sulpicius Severus ; fordította: Borián Elréd, Börcsök Tamás, Kovács Balázs, Szita Bánk. – p. 71-90.

Gallus avagy Dialógusok Szent Márton csodáiról / Sulpicius Severus ; fordította: Dejcsics Konrád. - p. 91- 184. 

Jegyzetek és szakirodalom. - p. 185-206

 

Ismertető: 

2016-ban ünnepeljük a negyedik században élt, a római katonából lett hitvalló, szerzetes, apostol-püspök, Szent Márton születésének 1700. évfordulóját. A Szent Márton–évhez kapcsolódva a Pannonhalmi Főapátság kiadásában jelennek meg Sulpicius Severusnak, Szent Márton életrajzírójának Mártonról szóló művei magyar nyelven, először egy kötetben. 

A  4. században élt, arisztokrata származású, Sulpicius Severus több művet is írt példaképéről, Szent Mártonról. Az első, Szent Márton élete (Vita Sancti Martini) még Márton életében született, 397 tavaszára készült el. Ezt követte három nyílt Levél, melyben megcáfolta a Vita egy hitetlenkedő olvasójának nézeteit. Mivel az életrajzból kénytelen volt kihagyni bizonyos eseményeket, 403–404 körül megírta a Dialógusok című munkáját. A Dialógusok című mű most jelenik meg először magyarul. Sulpicius Severus írásai Szent Márton életén keresztül azt a különös kort mutatják be, melyben az antik pogány világ és a keresztény életstílus sajátosan élt egymás mellett, melyben a keresztényüldözésből megszabaduló egyház a városokban kereszténnyé vált arisztokrata baráti társaságokban és a vidékre vonult szerzetesi közösségekben, vagy aszkéta remeteségben élte mindennapi életét.