Pillanatképek

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 2. nap - Hercegkút nevezetességei - 2015. június 30.

Szomszédolás a Piarista Központi Könyvtárban - 2014

2017. február 16.: Szakmai nap a Kereszt(y)énység, gazdálkodás, szervezeti kultúra világában

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 3. nap - Sátoraljaújhely - 2015. július 1.

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - városnézés

2017. június 29. - Nagyváradi kirándulás

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 2. nap - Sárospatak nevezetességei - 2015. június 30.

A Monguz cég bemutatta "Qulto" nevű integrált könyvtári rendszert az OSZK-ban

Közgyűlés - Gyulafehérvár, 2009. - 2. nap

2017. június 28. - Debrecen Közgyűlés 1. nap

Jelenlegi hely

Megjelent - Sulpicius Severus: Szent Márton: Élete, Levelek, Dialógusok

A kötet kiadási adatai:

  • Pannonhalmi Főapátság – Bencés Kiadó
  • Pannonhalma, 2016. 

Tartalom: 

Bevezetés / Dejcsics Konrád. - p. 5-30

Szent Márton élete / Sulpicius Severus ; ford. Borián Elréd, Reichardt Aba. – p. 31-69. 

Levelek - Első levél: Eusebiushoz, Második levél: Aurelius diakonushoz, Harmadik levél: Bassulához / Sulpicius Severus ; fordította: Borián Elréd, Börcsök Tamás, Kovács Balázs, Szita Bánk. – p. 71-90.

Gallus avagy Dialógusok Szent Márton csodáiról / Sulpicius Severus ; fordította: Dejcsics Konrád. - p. 91- 184. 

Jegyzetek és szakirodalom. - p. 185-206

 

Ismertető: 

2016-ban ünnepeljük a negyedik században élt, a római katonából lett hitvalló, szerzetes, apostol-püspök, Szent Márton születésének 1700. évfordulóját. A Szent Márton–évhez kapcsolódva a Pannonhalmi Főapátság kiadásában jelennek meg Sulpicius Severusnak, Szent Márton életrajzírójának Mártonról szóló művei magyar nyelven, először egy kötetben. 

A  4. században élt, arisztokrata származású, Sulpicius Severus több művet is írt példaképéről, Szent Mártonról. Az első, Szent Márton élete (Vita Sancti Martini) még Márton életében született, 397 tavaszára készült el. Ezt követte három nyílt Levél, melyben megcáfolta a Vita egy hitetlenkedő olvasójának nézeteit. Mivel az életrajzból kénytelen volt kihagyni bizonyos eseményeket, 403–404 körül megírta a Dialógusok című munkáját. A Dialógusok című mű most jelenik meg először magyarul. Sulpicius Severus írásai Szent Márton életén keresztül azt a különös kort mutatják be, melyben az antik pogány világ és a keresztény életstílus sajátosan élt egymás mellett, melyben a keresztényüldözésből megszabaduló egyház a városokban kereszténnyé vált arisztokrata baráti társaságokban és a vidékre vonult szerzetesi közösségekben, vagy aszkéta remeteségben élte mindennapi életét.