Pillanatképek

2017. június 30. - Debrecen közgyűlés 3. nap előadások

Esztergom_19_4

2018. június 25. - Nyíregyháza közgyűlés 1. nap kirándulás

Régi könyves szakmai nap a FSZEK-ben

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 3. nap - Szent Erzsébet Ház megtekintése szekció - 2015. július 1.

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 2. nap - Kirándulás Szarvason - 2016. június 28.

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 2. nap - Hercegkút nevezetességei - 2015. június 30.

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 3. nap - Fakultatív programok - 2016. június 29.

Közgyűlés - Szombathely, 2007. konferencia

A Monguz cég bemutatta "Qulto" nevű integrált könyvtári rendszert az OSZK-ban

Jelenlegi hely

Sikeres volt a 2016. évi tisztújító közgyűlés és szakmai konferencia Szarvason

Az evangélikus gyűjtemények és a Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség látta vendégül három napon keresztül az ország minden részéből összesereglett mintegy száz egyházi könyvtárost.

 

A tisztújító közgyűlés Ásványi Ilonát, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár helyettes vezetőjét választotta elnökké. Munkáját a titkár, a kamarás és az elnökség segíti. Az elnökség tagjai, katolikus részről: Baranya Péter, a Piarista Központi Könyvtár vezetője, Kövécs Ildikó, a Gál Ferenc Főiskola Könyvtára vezetője, Dr. Kührner Éva, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára főkönyvtárosa, Török Beáta, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára vezetője; református részről: Bálint Ágnes, a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár munkatársa, Dr. Berecz Ágnes, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye igazgatója, Dr. Kovács Áron, a Sárospataki Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára munkatársa; evangélikus részről: Dr. Hubert Gabriella, az Evangélikus Országos Könyvtára munkatársa, és az egyéb felekezetek képviseletében: Béres-Muszka Ibolya, a Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény Könyvtára vezetője.

A leköszönő elnöknek Hubert Gabriellának, az Evangélikus Országos Könyvtár munkatársának, titkárának, Béres-Muszka Ibolyának, a Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény Könyvtára vezetőjének, és Orosz Anna, kamarásnak, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye munkatársának az egyesülés tagjai megköszönték az elmúlt években végzett elkötelezett munkát.

A szakmai előadások a világi és az egyházi könyvtárak aktuális kérdéseivel foglalkoztak. A résztvevők Hallhattak többek között az OSZK megújulási terveiről, az olvasó-központú könyvtári szolgáltatásokról, a digitalizálás elméletéről és gyakorlatáról, az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Programról (EISZ), az EKE szervezésében készülő tanulmány- és dokumentum-gyűjteményről (Az egyházi könyvtárak sorsa 1944-1956 között).

 

Riasztó vízkár-példák bemutatásával hívta fel a figyelmet az egyik előadás arra, hogyan nem szabad könyvraktárakat építeni, miért nem szabad föld alatti raktárban tárolni a könyveket, miért lenne feltétlenül szükség arra, hogy az építtető, az építész és a könyvtáros közösen döntsenek a könyvek elhelyezésének módjáról.

 

A rendezvényen lehetőség nyílt megismerkedni egy-egy felsőoktatási és gimnáziumi könyvtárral is (Baptista Teológiai Akadémia Könyvtára, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Könyvtára). A történeti háttér mellett arésztevevők példákat kaptak arra, hogyan lehet a diákok számára ma is vonzóvá tenni az olvasást és a könyvtárba járást.

 

A rendezvény keretében lehetőség nyíl a Szarvasi Ágostai Hitvallás Evangélikus Vajda Péter Gimnázium Könyvtárának meglátogatására, amelynek 39 162 kötete tanúsítja az evangélikus oktatás dicső múltját. Jelenleg a Tessedik Sámuel Múzeumban őrzik, és a Városi Könyvtár munkatársai gondozzák ezt a muzeális gyűjteményt. 

 

A szakmai előadásokon kívüli a résztvevők nemcsak Szarvas szépségeivel, hanem evangélikus múltjával is megismerkedhettek.

 

A sikeresen lezajlott esemény ökumenikus nyitottsággal és együttműködéssel valósult meg. A melegszívű vendéglátásért külön köszönet illeti a Déli Evangélikus Egyházkerületet, Gáncs Péter elnök-püspököt, Lázár Zsolt esperest, Cairns-Lengyel Henriett lelkészt, Kepenyes György gondnokot, a programok előkészítésében és lebonyolításában nagy szerepet vállaló szarvasi könyvtáros-levéltárost, Tusjak Lászlónét és az evangélikus könyvtárosokat.

A Beszámoló H. Hubert Gabriella (evangélikus.hu) és Kövécs Ildikó írása alapján készült.

A találkozóról készült összeállítás (a rendezvény programja, az előadások prezentációi és a fotógaléria) elérhető az Egyesülés honlapjáról: a Rendezvények ->Közgyűlések -> 2016.