Pillanatképek

Egyházi könyvtárak a 21. század elején - Szakmai nap, OSZK - 2014

Közgyűlés - kirándulás - Kalocsa, 2004.

Sikeres volt az Oxford University Press adatbázisainak bemutatója a Sapientia Könyvtárban

2018.04.11.: Habent sua fata libelli II.

2017. június 28. - Debrecen Közgyűlés 1. nap

Közgyűlés - Csurgó, 2005. - 1. nap

Régi könyves szakmai nap a FSZEK-ben

Élő muzeális gyűjtemények – Élő egyházi könyvtárak

Szomszédolás 2019. november 26. KSH Könyvtár

2015: Szomszédolás ELTE Könyvtárban

Jelenlegi hely

Hírek, aktualitások

Megjelent: Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt: Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára

A kötet címe:

 • Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt
  Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára

A kötet szerkesztői:

 • Klestenitz Tibor
 • Zombori István

A kötet kiadási adatai:

 • Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015.
 • A kötet kiadását támogatta:
  Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (HEH)
  Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség (METEM)
 • Terjedelem: 464 p. : ill. ; 24 cm - keménytáblás
 • ISBN 978-963-9627-92-5

Megjelent: Szent Bonaventura: Szent Ferenc élete - Legenda maior

A kötet: szerzője, fordítója:

 • Írta: Szent Bonaventura
 • Fordította: Berhidai Piusz OFM

A kötet címe:

 • Szent Ferenc élete
  Legenda maior

A kötet kiadási adatai:

 • Budapest, Szent István Társulat, 2015.
 • Sorozat: Középkori Keresztény Írók, 7. kötet
 • Terjedelem: p. 222. ; 14x20 cm - Keménytáblás
 • ISBN: 9789632770956

 

Megjelent: Pap Ferenc, Szetey Szabolcs: Illés lelkével

A kötet szerzői: 

 • Pap Ferenc (PhD, Dr. habil.) a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar egyetemi docense, valamint a Tanítóképző Főiskolai Kar intézetvezetője
 • Szetey Szabolcs (PhD) Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar tanársegédje.

A kötet címe:

 • Illés lelkével

Megvásárolható:

L’Harmattan Könyvesbolt

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 14–16.

Tel.: (1) 267-5979

www.harmattan.hu

harmattan@harmattan.hu

 

Megjelent: Horváth Erzsébet: A református iskolák államosítása Magyarországon 1945-1948

A kötet szerzője:

 • Horváth Erzsébet

A kötet címe:

 • A református iskolák államosítása Magyarországon 1945-1948

A kötetről az alábbi elérhetőségen érdeklődhetnek:

 • Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára 
  Budapest, IX. ker., Kálvin tér 8. I. em. 7.

Megjelent: Tóth Tamás: A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása

A kötet címe és szerzője:

 • A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye 18. századi megújulása Patachich Gábor és Patachich Ádám érsekek idején, 1733-1784 / Tóth Tamás ; [mutatók ... Tóth Krisztina]

A kötet kiadási adatai:

 • Budapest : Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (HEH), Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség (METEM), és a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (KFL), 2014
 • 493 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm + 3 mell.
 • Sorozat: (A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 1587-3730 8.)
 • Összefoglalás német és horvát nyelven
 • Bibliogr.: p. 351-364.

 

Megjelent Pálvölgyi Ferenc: Az erkölcsi nevelés új perspektívái című kötete

Az erkölcsi nevelés új perspektívái : az értékközpontú pedagógia szerepe és feladatai korunk plurális társadalmában / Pálvölgyi Ferenc

 

Kiadási adatok:

 • Kiadó: L'Harmattan Kiadó
 • Társkiadó: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
 • Kiadási helyszín: Budapest
 • Kiadási évszám: 2014.
 • Terjedelem: 262 p.
 • Sorozat: (Didascalia ; 1. kötet)
 • ISSN 2064-9827
 • ISBN 978 963 236 935 8

 

Megjelent: Tusor Péter: Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez (1635–1665)

Tusor Péter: „Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak" – Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez (1635–1665) 

(Collectanea Studiorum et Textuum I/1),

Gondolat Kiadó, MTA-PPKE 'Lendület' Egyháztörténeti Kutatócsoport, Budapest 2015.

 

A kötet megvásárolható: Verano Könyvesbolt 

(1053 Budapest Magyar utca 40.)

 

A kötetről tovvábbi információ elérhető itt: http://institutumfraknoi.hu/cts

Megjelent: a Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon című kötet a Folia Collecta sorozatban

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki megtelepedésének 350. évfordulója alkalmából. Sárospatak, 2013. október 3-4. / Szerkesztette: Szabó Irén. - Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak, 2014.

 

Előszó

"Sokan törekedtek - gyűlölködő beszédekkel - arra, hogy távol tartsák Jézus Társaságát a pataki rezidencia elfoglalásától, de miután a Nagyságos Fejedelmek saját tapasztalatukból meggyőződtek az emberek rólunk alkotott véleményének hamis voltáról és a mi buzgalmunkról a vallási teendők ellátása terén, úgy gondolták. hogy mi a pataki megtéréseket jelentősen elő fogjuk mozdítani, ezért elhatározták visszatérésünket." E szavakkal kezdődik a Jézus Társasága sárospataki rendházának 1663-ban elkezdett Historia Domusa Tokaj-Hegyalja és Sárospatak viharos történelmi eseményei közepette, viszontagságosan induló evek ellenere a rend száztíz évig tevékenykedett Sárospatakon és környékén. Tevékenysége máig meghatározó nyomokat hagyott Északkelet-Magyarország szellemi arculatán. Az akadémiát és gimnáziumot működtető kassai, a gimnáziumot létrehozó és oktató, nevelő, hitéleti szervező munkát végző eperjesi, egri. gyöngyösi, ungvári rendház mellett Patakon is gimnáziumot indítottak szinte a megtelepedéssel egy időben. Az iskolai színjátszással, a hitelet új típusú közösségeinek (Agonia Christi Társulat. Mária Congregáció) megszervezésével. a fejedelmi családtól a császári katonaságig, a habán telep családjaitól a Bodrog partján táborozó cigányokig minden társadalmi rétegre kiterjedő lelkigondozói munkájukkal átalakították, sok tekintetben máig meghatározták Sárospatak felekezeti és kulturális életét.

Az egykori sárospataki jezsuita rendház épülete ma plébániaház. Mellette, részben az egykori jezsuita gimnázium falaira építve áll a Római Katolikus Egyházi Gyűjteménynek otthont adó Szent Erzsébet Ház.

Újra megjelent a Szerb Egyházművészeti Gyűjtemény, Szentendre című kiadvány

Szerb Egyházművészeti Gyűjtemény, Szentendre / [Írta: Vukovits Koszta] ; [szerk. Gálity Vojiszláv] ; [ford. Urbányi Ágnes, Ulrike Mudrák] ; [fotó: Mudrák Attila]

Szerb Egyházi Múzeum, Szentendre, 2014.

 

A kötet kiadási adatai:

 • Kiadó: Szerb Egyházi Múzeum
 • Felelős kiadó: Gálity Vojiszláv
 • Szöveg: Vukovits Koszta
 • Fotó: Mudrák Attila
 • Fordítás: Urbányi Ágnes és Ulrike Mudrák
 • Szerkesztő: Gálity Vojiszláv
 • Képszerkesztő: Barák Péter
 • Nyomdai előkészítés: Activium Kommunikációs Tervezőiroda
 • Nyomda: Kapitális Nyomda
 • Közreadta: A Szerb Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának Egyházi Kapcsolatokért Felelős Hivatala

Megjelent a Collectanea Sancti Martini II.

Megjelent a 

Collectanea Sancti Martini

A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 2.

Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2014

Szerkesztette Dénesi Tamás és Dejcsics Konrád OSB

Az angol nyelvű összefoglalókat Tóta Péter Benedek készítette

 

A kötet megjelenését támogatta

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

Oldalak