Pillanatképek

Esztergom_19_6

Közgyűlés - 2006 - Szeged, csoportképek

Közgyűlés - Pécs, 2011. - szakmai nap

Közgyűlés - 2006 - Szeged, szegedi képek

Közgyűlés - Pápa, 2013. - fogadás

Közgyűlés - 2006 - Szeged, szegedi képek

2018.04.11.: Habent sua fata libelli II.

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 2. nap - Hercegkút nevezetességei - 2015. június 30.

2015. november 4.: Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer és minőségbiztosítás a gyakorlatban - Szakfelügyelet

Esztergom_19_6

Jelenlegi hely

Hírek, aktualitások

Megjelent a Bivio 3. kötete - Három török költő : Yahya Kemal Beyatli, Cahit Sitki Taranci és Orhan Veli Kanik versei

A kötet kiadási adatai:

 • A verseket válogatta és az utószót írta: Mányoki János
 • A műfordításokat készítette: Bede Anna, Hárs Ernő, Mányoki János
 • Illusztrálta: Horváth László Adrián
 • Kiadta: az Evangélikus Országos Könyvtár, Budapest, 2016.
 • Terjedelem: 191 p. : ill. ; 17 cm
 • Sorozat: (Bivio : az Evangélikus Országos Könyvtár műhelyéből / szerk. Mányoki János, Pintér Gábor ; 3.)

Megjelent a Collectanea, a Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Értesítője III. kötete

A kötet adatai: 

Collectanea Sancti Martini. A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője III. (szerk.: Dénesi Tamás, angol összefogl. Tóta Péter Benedek).- Pannonhalma, Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei, 2015. 362 p. 

 

Tartalom:

 

I. Tanulmányok:

MEDGYESSY S. Norbert: Herchl Antal iskolamester oktatói, liturgikus és zenei tevékenysége Bajnán (1764-1773) - SZENDE László: Rómer Flóris tudományos munkássága a Magyar Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárában

 

II. Közlemények:

T. ORGONA Angelika: Szent Márton tanítványa. Gondolatok a pannonhalmi hiteleshelyi pecsétnyomó ikongráfiájáról - SZOVÁK Kornél: Egy elfeledett bencés rendi káptalangyűlés 1395-ből - JAKAB Réka: Tihany végvár 1680. összeírása - MACZÁK Ibolya: A bizakodó oroszlán. Budai Pál Dőry Ádám felett mondott gyászbeszédének cenzúrapéldánya, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár Kéziratgyűjteményében - TAKÁCS László: két soproni bencés viszontagságos utazása 1820-ban - BAJNÓCZI Gábor: Forradalom és megtorlás a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban - GEREBEN Ferenc: „Lélekben mindig előttem vagytok…” Etűdök Cziráki László OSB centenáriumára

 

III. Forrásközlések

SZABÓ András Péter: Forgách (III.) Zsigmond levelezése Lippay Györggyel (1639-1644) – BALOGH Gábor: A Szociális Testvérek Társaságának krónikája a Tárasaság 1944. április-decemberi tevékenységéről

 

IV. Szemle

ZELLIGER Erzsébet: Szentgyörgyi Rudolf: A tihanyi apátság alapítólevele 1. Az alapítólevél szövege, diplomatikai és nyelvi leírása, Budapest, 1014 - DÉRI Eszter: „…még a vadakat is megbűvöli”- 17-18. századi bencés prédikációk Szelestei N. László: Magyar bencések prédikációi a 17-18. század fordulóján, Budapest, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2014. (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti források, 3.) – KLIMÓ Árpád: Mindszenty bíboros aktái amerikai levéltárakból

Megjelent - Sulpicius Severus: Szent Márton: Élete, Levelek, Dialógusok

A kötet kiadási adatai:

 • Pannonhalmi Főapátság – Bencés Kiadó
 • Pannonhalma, 2016. 

Tartalom: 

Bevezetés / Dejcsics Konrád. - p. 5-30

Szent Márton élete / Sulpicius Severus ; ford. Borián Elréd, Reichardt Aba. – p. 31-69. 

Levelek - Első levél: Eusebiushoz, Második levél: Aurelius diakonushoz, Harmadik levél: Bassulához / Sulpicius Severus ; fordította: Borián Elréd, Börcsök Tamás, Kovács Balázs, Szita Bánk. – p. 71-90.

Gallus avagy Dialógusok Szent Márton csodáiról / Sulpicius Severus ; fordította: Dejcsics Konrád. - p. 91- 184. 

Jegyzetek és szakirodalom. - p. 185-206

 

Ismertető: 

2016-ban ünnepeljük a negyedik században élt, a római katonából lett hitvalló, szerzetes, apostol-püspök, Szent Márton születésének 1700. évfordulóját. A Szent Márton–évhez kapcsolódva a Pannonhalmi Főapátság kiadásában jelennek meg Sulpicius Severusnak, Szent Márton életrajzírójának Mártonról szóló művei magyar nyelven, először egy kötetben. 

Megjelent az EKE Hírlevél 13. évfolyam 2016/1. száma

Az EKE Hírlevél 13. évfolyam 1. száma már elérhető a honlapról:

 

Ízelítő a 2016/1. szám tartalmából: (Teljes tartalom itt megtekinthető.)

 • Elhunyt Hervay Ferenc Levente O.CIST. / Hubert Gabriella
 • „Vizes katasztrófák” - Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Restaurátor Szakosztály szakmai előadói napja / Ásványi Ilona
 • Az egyházi könyvtárakban őrzött kódexek és kódex-fragmentumok feldolgozása és digitalizálása / Ásványi Ilona
 • Retrospektív Nemzeti Bibliográfia - Hogyan tovább? : Kerekasztal beszélgetés az Országos Széchényi Könyvtárban / Oláh Róbert
 • Közgyűjtemények a virtuális térben : Szomszédolás az Internet Fiesta 2016 Zárókonferenciáján : Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - 2016. március 24. / H. Hubert Gabriella
 • Kitekintő : Az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tára - 2016 / Farkas Gábor Farkas

Megjelent a Katolikusok Debrecenben 1715-2015 című kötet

Szerkesztette:

 • Takács József

 

A kötet kiadási adatai:

 • Debrecen : Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár, 2015.
 • 776 p. : ill. ; 24 cm
 • ISBN 978 615 80243 0 3

Megjelent az EKE Hírlevél 12. évfolyam 2015/4. száma

Az EKE Hírlevél 12. évfolyam 4. száma már elérhető a honlapról:

 

Ha a csatolt QR-kód-képet okostelefonunk "QR Code Reader" applikációjával felismertetjük, könnyedén letölthetjük az EKE Hírlevél 12. évfolyam 2015/4. számát a saját telefonunkra is. (A letöltéshez internet kapcsolat szükséges!) Okostelefonon az EPUB fájlok megnyitásához speciális "e-könyv-olvasó" alkalmazásra van szükség (pl. Android: FBReader ; Windows Phone: Tucan Reader).

 

Érdekességek a 2015/4. szám tartalmából: (Teljes tartalom itt megtekinthető.)

 • Őszi „szomszédolás” / Kelecseny Mónika
 • A könyvtár új útjai 5. : minőségi szolgáltatások a digitális kultúra korában / H. Hubert Gabriella
 • QULTO integrált könyvtári rendszerét mutatta be a Monguz Kft. / Tegzes Béla
 • Eke Szakmai Nap : Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer és Minőségbiztosítás a gyakorlatban / Kövécs Ildikó
 • Az Informatikai és Könyvtári Szövetség közgyűlésén jártunk / H. Hubert Gabriella
 • Kitekintő : Az MKE megalakulásának 80. évi jubileumi konferenciája : 2015. november 25. : ELTE Állam- és Jogtudományi Kar díszterme / Varga Tímea, Villám Judit
 • Örökzold : A könyvek megbélyegzéséről / Forrás: A. Fallières

Megjelent az EKE Hírlevél 12. évfolyam 2015/3. száma

Az EKE Hírlevél 12. évfolyam 3. száma már elérhető a honlapról:

 

Ha a csatolt QR-kód-képet okostelefonunk "QR Code Reader" applikációjával felismertetjük, könnyedén letölthetjük az EKE Hírlevél 12. évfolyam 2015/3. számát a saját telefonunkra is. (A letöltéshez internet kapcsolat szükséges!) Okostelefonon az EPUB fájlok megnyitásához speciális "e-könyv-olvasó" alkalmazásra van szükség (pl. Android: FBReader ; Windows Phone: Tucan Reader).

 

2015/3. szám Török Beáta, főszerkesztői előszava:

Kedves Kollégák! Kialakult gyakorlat, hogy az EKE munkaéve közgyűléstől közgyűlésig, júniustól júniusig tart. A vakáció után, szeptemberben indul igazán újra az egyesülés új munkaéve. A Hírlevél 2015/3. számában beszámolunk a sárospataki összejövetelről, azonban a vakáció idején és az elmúlt hónapban is számtalan „civil könyvtári” szakmai program várta a könyvtáros kollégákat. Szeptemberben aztán mi magunk is megszólítottuk és hívtuk rendezvényeinkkel könyvtárainkba az érdeklődő olvasókat, látogatókat. Múzeumok Éjszakája, Ars Scra Fesztivál – sokakat indítottak arra, hogy felkeressék gyűjteményeinket. Ezekről az eseményekről készült beszámolókat is szeretettel ajánljuk a Kollégák figyelmébe. Török Beáta Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Kapcsolódó oldalak:

EKE Hírlevél 12. évfolyam 2015/3 szám

Megjelent: a Nyilvános könyvtárak jegyzéke közzétette az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága

Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága közzétette

a 120/2014. (IV. 8.) Kormány rendeletben előírtak alapján

*aktualizált nyilvános könyvtárak jegyzékét*.

 

A nyilvános könyvtárak jegyzéke elérhető a minisztérium honlapján:

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/
kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/nyilvanos-konyvtarak-jegyzeke-2015okt

 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése tagjkönyvtárai között is vannak nyilvános és nem nyilvános egyházi fenntartású intézmények.

 

Vagy csatolt fájlból letölthető.

Megjelent: Az Apor-kodex" új kiadása

A kötet címe:

 • Apor-kódex
  15. század első fele, 15. század vége és 1520 előtt
  A nyelvemlék hasonmása ás betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel

 

Közzétették: 

 • Haader Lea
 • Kocsis Réka
 • Korompay Klára
 • Szentgyörgyi Rudolf

 

Kiadási adatok:

 • Budapest, sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, Országos Széchényi Könyvtár és az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, 2014.
 • (Régi magyar kódexek 33. szám)
 • A kiadványt a kódex digitalizált változata kíséri DVD formájában.

 

Részlet a kötet fülszövegéből: 

Az Apor-kódex fő nevezetessége a zsoltárok könyvének első magyar fordítása. Ez ugyanannak a szöveghagyománynak a része, amelynek más elemeit a Bécsi kódexben ránk maradt ószövetségi könyvek és a Müncheni kódexben olvasható négy evangélium őrizték meg. Ezek együttese alkotja az ún. Huszita bibliát, amely a mai napig eldöntetlen kérdések sokaságát veti fel.

Megjelent a Bevezetés a szerzői jogba című kötet

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kiadásában

 

A kötet címe:

 • Bevezetés a szerzői jogba
  Jegyzet az alapfokú szerzői jogi tanfolyamhoz 

 

A kötet kiadási adatai:

 • Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, 2015.
 • 50 p. : ill. ; 21 cm

 

A kötet válaszokat ad a könyvtárakban gyakran felmerülő szerzői jogi kérdések többségére is.

 

A szerzői alkotótevékenység látszólag egyszerű folyamat: vonalat festünk egy üres vászonra, kattintgatunk a fényképezőgéppel, szavakat írunk egymás mellé, vagy eltáncoljuk az érzéseinket. De mitől válik egy emberi alkotás szerzői jogi védelemben részesülő művé, és mit jelent egyáltalán ez a védelem? 

Oldalak