Pillanatképek

Közgyűlés - Vác, 2014. Fehrentheil Henriette előadása

Összefogás a könyvtárakért Budapest - Sapientia Könyvtár - 2006

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 3. nap - Konferencia - 2016. június 29.

2018.04.11.: Habent sua fata libelli II.

Közgyűlés - Szombathely, 2007. kirándulás

Régi könyves szakmai nap a FSZEK-ben

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 2. nap - Konferencia - 2016. június 28.

Közgyűlés - kirándulás - Kalocsa, 2004.

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 2. nap - Sárospatak nevezetességei - 2015. június 30.

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 2. nap - Hercegkút nevezetességei - 2015. június 30.

Jelenlegi hely

Kronológia

Bevezető | 

1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019

kronológia-1996

Szeptember

A Teológiai Könyvtárak Egyesülésének Nemzetközi Tanácsa (Conseil International des Associations de Bibliotheques de Théologie), amely az európai egyházi (felekezetei) könyvtárakat fogja össze ökumenikus jelleggel Magyarországon tartotta rendes évi közgyű­lését. Az EKE elnökségi tagoknak a budapesti központi szemináriumban módjuk nyílt arra, hogy találkozzanak a Conseil... tagjaival

Október

elkészült az EKE első Névtára Ebben az évben megkezdődik a különböző egyházi gyűjteményekből 1950-ben elkobzott könyek visszaszerzése

 

október 15-16. közgyűlés (Budapest - Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára)

személyi kérdések:

- az eddigi elnökségi tagok mellett az egyéb felekezetekből Remete László (Országos Rabbiképző Intézet Könyvtára) a tag

témák:

  • az alapszabály kiegészítése
  • új könyvtári törvény. A minisztérium rendszeresen megküldi a törvény egy-egy fejezetét véleményezésre az EKE-nek
  • beszámoló a Conseil ... Magyarországon tartott közgyűléséről
  • az 1950-ben elkobzott könyvek visszaadása
  • EKE Névtár - próbaszám
  • könyvtári együttműködés (gyűjtőköri szabályzatok, tárgyszavak, kurrens
  • folyóiratok beszerzésének összehangolása)