Pillanatképek

Közgyűlés - Pápa, 2013. - fogadás

Sárospatak Demeter István kiállítás - 2014

Közgyűlés - Csurgó, 2005. - 3. nap

Szomszédolás 2019. november 26. KSH Könyvtár

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 2. nap - sárospataki református intézmények megtekintése - 2015. június 30.

Szomszédolás 2019. november 26. OSZK

Közgyűlés - Pécs, 2011. - Tudásközpont megtekintése

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 1. nap Kerekasztal-beszélgetés 2015. június 29.

Közgyűlés - kirándulás - Kalocsa, 2004.

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - konferencia

Jelenlegi hely

Kronológia

Bevezető | 

1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019

kronológia-1999

Január

Még 1998-ben elkezdődött a NKÖM programja: a Neumann János Kulturális Közhasznú Társaság a NKÖM felkérésére CD-ROM-ot készít a magyar könyvtárakról a Frankfurti Könyvvásárra. A munkában az egyházi könyvtárak is részt vettek az EKE-n keresztül.

A munka egészen 1999. áprilisáig tartott.

 

január - március

Az OSZK KMK koordinálásával és a MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület) kezdeményezésére 1998 telén egyeztető folyamat indult el a tudományos és szakkönyvtárak között annak érdekében, hogy a külföldi szakirodalom beszerzésében hangolják össze a gyarapítási tevékenységüket. Az együttműködést az Országos Dokumen-tumellátó Rendszer keretében szeretnék megvalósítani. A tudományos együttműködésre felkérték az EKE-t is.

Február

február 5.

elnökségi ülés -Ráday Könyvtár Budapest (felterjesztés a 2000. évi költségvetéssel kapcsolatban)

 

február 8.

A minisztériummal folytatott, a könyvtárak finanszírozásával kapcsolatos tárgyalások eredményeként az egyesülés felterjesztést határozott el, ehhez bekértük az egyházi könyvtárak személyi adatait (hány alkalmazott van most, ha az állam átvállalná a bérek finanszírozását, hány alkalmazottat tudnának fölvenni, hány fő kellene a könyvtár ideális működéséhez) A felmérésről (adatok bekérése) Bánhegyi B. Miksa elnök úr tájékoztatta Veress Andrást, a MKPK titkárát.

A felterjesztést benyújtottuk a minisztériumhoz

 

február

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Könyvtára kéri felvételét az EKE-be ugyancsak felvételét kéri:

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolai Szövetség, a Győri Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtára, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtára, a győri Bencés Rendház Könyvtára. Felvételükre a következő közgyűlésen kerül sor a jezsuiták könyvtárával együtt.

Március

Az EKE elnökség tagjai Debrecenben az új könyvtár átadásánál találkoztak Hámori miniszter úrral, személyesen is átadták a felterjesztést az összesített kérdőívekkel együtt.

A NKÖM támogatása az egyházi könyvtáraknak 30.000 eFt az egyházi felsőoktatási intézmények könyvtárainak fejlesztésére (dok. vásárlás) 15.000 e Ft, az egyházi könyvtárak nyilvános szolgáltatásainak fejlesztésére 15.000 eFt, ebből 5.000eFt felhalmozási kiadásokra fordítható

Április

Az OSZK - KMK által indított könyvtárosasszisztensi tanfolyamon Bánhegyi B. Miksa elnök úr előadást tartott az egyházi gyűjtemények jogi szabályozásáról

Május

május 6.
A MKE szakmai konferenciára hívta a egyházi könyvtárakat is "A nem nyilvános könyvtárak és a könyvtári törvény " címmel.

A minisztérium megküldte az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló jogszabálytervezetet véleményezésre

Június

június 15.

Az EKE 300.000 Ft -ot nyert a NKÖM pályázatán, melyet az egyesülés alaptevékenységének ellátására és külföldi kapcsolatainak ápolására használhat fel.

 

június 21-23.

közgyűlés - Sopron

személyi kérdések:

 • döntés a titkár személyéről: a titkár a mindenkori elnök által felkért egyházi könyvtári kolléga
 • határon túli könyvtárak részvétele az EKE-ben
 • elnökség összetétele: az alapszabálynak megfelelően az egyéb felekezetek egy tagot adnak az elnökségbe. Elnöki javaslat: mivel ez utóbbiak közül senki sincs jelen a közgyűlésen az iskolai könyvtárak adjanak egy tagot az elnökségbe.(Ezek a könyvtárak sajátos problémákkal küzdenek és az egyesülésen belül is külön csoportot alkotnak)
 • Az iskolai könyvtárak vezetői közül Viola Ernő – Csurgó -lett az elnökség tagja

 

témák:

 • egyházi könyvtárak részvétele a Frankfurti Könyvvásárra készülő CD-ROM előkészítésében, melyet a Neumann Kht. készít el a minisztérium felkérésére
 • elnöki beszámoló különböző konferenciákról, ahol az EKE képviseletében vett részt az elnök, és az egyesülésről tartott ismertetőket, előadásokat.
 • EKE tagkönyvtárainak részvétele az Országos Dokumentumellátó Rendszer keretében tervezett tudományos együttműködésben
 • könyvtári törvény és állami finanszírozás
 • állományvédelem, restaurálás, konzerválás
 • nyilvános könyvtári jegyzékbe való felvétel kérelme
 • könyvtárosasszisztens képzés
Július

július 26.

Visy Zsolt h. államtitkár levele közgyűjteményi támogatásról

 

július 26-30.

Bánhegyi B. Miksa atya, elnök úr részt vett az AKThB éves közgyűlésén

Augusztus

Augusztus 9.

az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központjában készülő új könyvtárügyi kronológiába szeretnék felvenni a kollégák az EKE adatait is, a szükséges adatokat elküldtük hozzájuk.

Szeptember

Az elnök úr részt vett a BETH (korábban Conseil International des Associations de Bibliotheques de Théologie) ülésén (Montpellier)

 

szeptember 20.

elnökségi ülés – Ráday Könyvtár

téma: az államtitkár úr levele (az állam nem tudja átvállalni a bérek finanszírozását, de jelentősen megemelt gyűjteményi támogatást ígér)

 

szeptember 22.

Könyvtári konferencia az Országos Katolikus Gyűjteményi Központban. Az előadók között Skaliczky Judit osztályvezető asszony is szerepelt ( NKÖM Könyvtári Osztály)

 

szeptember 27.

Válasz Visy Zsolt államtitkár úr levelére : valóban jelentősen megemelt 100%os vagy annál nagyobb emelést kérünk és garanciát arra, hogy ezt megkapjuk, a gyűjtemények kapják meg és ne legyen a mindenkori költségvetési vita függvénye

 

Három új intézményt szólítottunk meg, hívtunk meg az EKE-be (Károli Gáspár Egyetem, Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola, Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Esztergom)

Október

Október 4.

Meghívót kaptunk az „Összefogás a könyvtárakért - Országos könyvtári napok 1999” –keretében rendezett „Együttműködés a minőségi szolgáltatásokért” konferenciára, Veszprémbe, amelyen az elnök úr és a titkár vett részt.

 

október 20.

EKE-KIFE rendezésében könyvtári szakmai nap tájékoztatunk@tájékozódunk címen

 

október

A minisztérium megküldte a „Könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló kormányrendeletet” véleményezésre az EKE-nek.

 

október

Három új könyvtár kéri felvételét az EKE-be: Apor Vilmos Katolikus Főiskola Könyvtára - Zsámbék, (a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola új neve), Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Könyvtára. A következő közgyűlésen vesszük fel őket: 2000. Július 3-5. Esztergom

December

A minisztérium megküldte az OSZK feladatairól és a Könyvtári Intézetről szóló miniszteri rendelet tervezetét véleményezésre az EKE-nek