Pillanatképek

Közgyűlés - Pécs, 2011. - szakmai nap

Közgyűlés - Pápa, 2013. - 2. nap

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 3. nap - Fakultatív programok - 2016. június 29.

Szomszédolás az Országgyűlési Könyvtárban, 2015.

Egyházi könyvtárak a 21. század elején - Szakmai nap, OSZK - 2014

EKE_konferencia_2019_2

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - városnézés

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 2. nap - sárospataki református intézmények megtekintése - 2015. június 30.

2017. június 29. - Nagyváradi kirándulás

2016. október 12.: Szomszédolás az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban

Jelenlegi hely

Kronológia

Bevezető | 

1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019

kronológia-2001

folyamatos

Az EKE 2001-ben két pályázat ot adott be; a NKA-tól 200.000 Ft-ot, a NKÖM-től 300.000 Ft-ot kaptunk működési kiadásokra

Január

Elnökségi ülés a Ráday Könyvtárban

Az elnökségi ülés programja:

 • Megemlékezés Antalóczi Lajos kollégáról
 • Beszámoló a második félévről
 • Ügyvezető elnök választása.Az új ügyvezető elnök Bánhegyi Miksa elnökségi tag lett, a következő közgyűlésig látja el ezt a feladatot.

 

A megvitatott témák:

 • Az alapszabály módosítás 
 • Visy Zsolt levele 
 • „Kvázi” közalkalmazotti státuszunk 
 • Egyéb kérdések

 

Könyvtári kerekasztal az Olvasás Évével kapcsolatban.Részt vett Bánhegyi Miksa.

Felhívtuk a figyelmet a minisztérium érdekeltségnövelő dokumentumvásárlási támogatására ( MK 2000/128. 30 §. 20. bekezdés, 5. sz. mell. 10. )

Felhívtuk a figyelmet az Oktatási Minisztérium főiskolai és egyetemi könyvtárak számára kiírt pályázat ára.

A januári Könyvtári Levelező/Lap ban megjelent Antalóczi Lajos nekrológja.

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros című folyóiratban nekrológ jelent meg Antalóczi Lajosról.

Február

Pályázat ot adtunk be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának pályázati felhívására, melyet országos hatókörű kulturális tevékenységet folytató társadalmi szervezetek 2001. évi költségvetési támogatásárára írt ki.

Március

Megbeszélés a NKÖM Könyvtári Osztályán egy az egyházi könyvtárak működésére vonatkozó koncepció kidolgozásáról. Részt vett a titkár.

Felhívtuk a figyelmet a NKÖM által a nyilvános egyházi könyvtárak számára kiírt „Korszerű könyvtári rendszer, korszerű könyvtári környezet” című pályázat ra, melyet az érdekeltségnövelő dokumentumvásárlási támogatás helyett kaptak az egyházi könyvtárak.

Pályázat ot adtunk be a NKA Könyvtári Szakmai Kollégium ának pályázati felhívására „A szakma szellemi erőforrásainak mozgósítása” témakörön belül a „Konferenciák, rendezvények, kiállítások” témára.

A miniszter munkáját segítő, a kulturális szakértők működését engedélyező minősítő bizottság ba egy főt kér az EKE-ből is a minisztérium. Egyesülésünk Ásványi Ilona titkárt jelölte.

Április

Elnökségi ülés a Ráday Könyvtárban

Témák:

 

 • Az alapszabály módosítása
 • Beszámoló a minisztérium könyvtári osztályán folytatott megbeszélésről
 • Az egyházi könyvtárak részvétele az ODR-ben
 • A titkár beszámolója a beadott pályázatokról
 • A szakértői névjegyzék vezetésével kapcsolatos rendelet és módosítása
 • Az ezzel kapcsolatos minősítő bizottság létrehozása

 

Az Olvasás Éve alkalmából rendezett országos központi rendezvényen Bánhegyi Miksa ügyvezető elnök előadást tartott „ A bencés monostorok olvasáskultúrája a középkorban” címmel.

Május

A minisztérium egy főt kért a miniszter munkáját segítő kuratórium ba, mely kuratórium a közgyűjteményi területen dolgozó szakembereknek adományozható Széchényi Ferenc – díj odaítélésé re tesz javaslatot. Az EKE jelöltje Bánhegyi B. Miksa OSB.

A NKÖM egyesülésünkből is kér egy jelöltet, aki rész vesz a „Korszerű könyvtári rendszer, korszerű könyvtári környezet” címmel kiírt pályázatokat minősítő, értékelő bizottság ban. Az EKE küldöttje Bánhegyi B. Miksa OSB.

Június

A NKA-hoz beadott pályázat on egyesülésünk 200.000 Ft- ot nyert a közgyűlés és konferencia megrendezésére

Az elkészült 2001. évi Névtár ból megküldtük a kötelespéldány okat az OSZK-ba

Július

július 3-5 .

közgyűlés Debrecen

„Az egyházi könyvtárak jelentősége a magyar művelődéstörténetben” c. konferencia

 

Előadók és hozzászólók:

Szelestei Nagy László (Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára), Ecsedy István államtitkár úr (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma), Ravasz Levente ( NKÖM Egyházi Ügyekért Felelős Osztályának osztályvezetője)

Közgyűlés:

 • Beszámoló az elmúlt évről
 • Alapszabály-módosítás elfogadtatása a közgyűléssel
 • Tisztújítás - új elnök választása
 • Az alapszabály szerint tíz tagból álló és meghatározott felekezeti arányú elnökség kiegészítése (Antalóczi Lajos halálával 9 tagra csökkent az elnökség)

 

Új tagkönyvtár felvétele

Reformátusok Lapjában beszámoló jelent meg a közgyűlésről

új tagok kérik felvételüket : karmeliták és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Egyházmegyei Levéltára és Könyvtára

Szeptember

Könyvtári Levelező/lap című folyóiratban beszámoló jelent meg a közgyűlésről ( írta: titkár)

Október

térképlopás ügyben a rendőrség a segítségünket kérte, begyűjtöttük az általuk kért adatokat

Hóközi kifizetéssel megkaptuk a 2000. évre esedékes egyszeri bérkiegészítést

November

A titkár kerekasztal megbeszélésen vett részt. A téma a NKA Kvt.i Kuratóriumába delegálás volt, mert az egyik, a szakma által delegált tag megbízatása lejárt. Az EKE Török Beát jelölte- Ramháb Mária (a NKA Kvt.i Kuratóriumának korábbi elnöke, a kecskeméti megyei könyvtár vezetője) lett az új tag

Befejeződött az 1950-ben elkobzott könyvek átválogatását. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1995-ben kezdett tárgyalásokat az OSZK akkori főigazgatójával az elkobzott könyvek visszaadásáról. A sikeres tárgyalások eredményeként 1996-tól folyamatosan zajlott a munka, melyet az Egyházi Könyvtárak Egyesülése akkori elnökeként pannonhalmi munkatársaival együtt Bánhegyi Miksa végzett a Régi Fóti úti és a Hold utcai raktárban. Volt olyan időszak, amikor hetente utaztak Budapestre, hogy a Fölöspéldányközpont munkatársai által előkészített anyagot átválogassák, majd kiértesítették a különböző felekezeteket és rendeket, akiknek képviselői maguk vitték el a könyveket. Elnöki megbízatása lejárta után (az Egyházi Könyvtárak Egyesülésében) az egyesülés elnökségének megállapodása szerint továbbra is Bánhegyi Miksa végezte és fejezte be ezt a munkát.

Elnökségi ülés a Ráday Könyvtárban.

Fő téma egy az egyházi könyvtárak működésére vonatkozó koncepció kidolgozása volt. (ezen belül: gyűjtőköri egyeztetés, közös kiállítások rendezése stb.)

A koncepció olvasható e Névtárban

egyéb témák:

 •  a minisztérium (állam) és egyházak közötti tárgyalások a gyűjteményi támogatásokról
 •  könyvvásárlási kedvezmény
 •  új jelentkezők az EKE-be (karmeliták, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, Kárpátaljai Ref. Egyház Könyvtára)
 •  Pályázatok
 •  Levelezőlista létrehozása

egyszeri bérkiegészítés a nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak számára , akiknek jövedelme 2000. szeptembere óta nem haladta meg a 12%-ot és 2000.december 31-én és 2001. szeptember 1-jén is állományban voltak.

Az egyházi könyvtárakban dolgozó könyvtárosok is megkapják a dokumentum-vásárlási kedvezményt

December

A novemberi fizetéssel összevonva megkaptuk a szakmai munkakörben foglalkoztatottak számára szeptembertől esedékes béremelést (átlagosan egy főre havonta 8500 Ft + havonta 2890 Ft járulék + a 13. havi bér és járulék arányos része (harmada)

Meghívást kaptunk a MKE éves közgyűlésé re. Részt vett az elnök és a titkár

Felvételét kérte az egyesülésbe a Kárpátaljai Református Egyház Könyvtára

Pályázatot adtunk be a NKÖM pályázatára, melyet országos hatáskörű kulturális tevékenységet folytató társadalmi szervezetek 2002. évi működési támogatására írt ki.