Pillanatképek

Közgyűlés - kirándulás - Kalocsa, 2004.

2017. június 28. - Debrecen Közgyűlés 1. nap

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - kirándulás

Sikeres volt az Oxford University Press adatbázisainak bemutatója a Sapientia Könyvtárban

2018. június 27. - Nyíregyháza közgyűlés 3. nap kirándulás

Közgyűlés - Szombathely, 2007. kirándulás

Esztergom_19_3

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - kirándulás

Szomszédolás 2019. november 26. KSH Könyvtár

Közgyűlés - Csurgó, 2005. - 1. nap

Jelenlegi hely

Kronológia

Bevezető | 

1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019

kronológia-2002

Január

Beadtuk a Fővárosi Bírósághoz a legutóbbi közgyűlésen elfogadott módosított alapszabályt és a képviselőváltozási kérelmünket

Befejeződött az 1950-ben elkobzott könyvek visszaadása . A munkát a korábbi elnök: Bánhegyi Miksa és munkatársai végezték

Február

A Fővárosi Bíróság elfogadta a módosított alapszabályt. Az EKE hivatalos képviselői : G. Szabó Botond - elnök és Ásványi Ilona – titkár

A nyilvános egyházi könyvtárakban teljes munkaidőben, szakmai munkakörben dolgozó kollégák is igénybe vehetik az évi 25.000 Ft-os dokumentumvásárlási hozzájárulást

Március

Az APEH Észak-Budapesti Igazgatóságán megkaptuk az EKE adószámát

Létrejött az EKElevelezőlista , amely megkönnyíti az EKE tagok közötti kapcsolattartást

Április

A decemberben beadott pályázaton (NKÖM pályázata, melyet országos hatáskörű kulturális tevékenységet folytató társadalmi szervezetek 2002. évi működési támogatására írt ki.) 500.000 Ft-ot nyertünk

A kulturális miniszter felkérte Bánhegyi Miksát, hogy vegyen részt a NKÖM által kiírt „Korszerű könyvtár, korszerű könyvtári környezet” című pályázatot elbíráló kuratórium munkájában

Május

Könyvtári kerekasztal megbeszélés a könyvtárosi ill. a nem pedagógus, hanem egyéb kulturális területen dolgozók életpálya - modell kialakításáról

Meghívót kaptunk Békéscsabára az első megyei könyvtár megnyitásának 50. évfordulója tiszteletére rendezendő „A megyei/regionális könyvtári ellátás gyakorlata és jövője” című konferenciára. Részt vett a titkár

Meghívót kaptunk az IKSZ éves közgyűlésére . Részt vett a titkár

A NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma által kiírt pályázatokon 770.000 Ft-ot nyertünk. 500.000 Ft-ot a „Régi és új - Az egyházi könyvtárak szerepe és feladata az információs társadalomban” című konferencia megrendezésére, 270.000 Ft-ot nemzetközi együttműködésen alapuló szakmai programok lebonyolítására, melynek segítségével határon túli ( erdélyi és kárpátaljai) kollégák is részt vehettek idei összejövetelünkön.

Június

Elnökségi ülés a Ráday Könyvtárban – témák : az egyházi könyvtárak jövőjére vonatkozó koncepció elkészítése, a szeptembertől esedékes béremelés, a titkári és a kamarási tisztség összevonása, részvétel a könyvtárosi életpályamodell kidolgozására irányuló felmérésben

A Könyvtári Figyelő ben (2002. 1-2.) megjelent Gáborjáni Szabó Botond: A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, céljai és jövőképe c. tanulmánya

Egyházi Könyvtárban dolgozó kollégák is részt vettek a Ráday Könyvtárban tartott a könyvtárosi életpályamodell kidolgozására irányuló felmérésben, melyet a Könyvtári Intézet szervezett

Július

Elnökségi ülés Pannonhalmán - témák : új tagok felvétele: Kárpátaljai Református Könyvtár, Karmelita Rend Könyvtára, Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegyei Könyvtár, tagdíj, a határon túli kollégák felkarolása, beszámoló a könyvtárosi életpályamodell kidolgozását segíto felmérésről

Közgyűlés és konferencia Pannonhalmán
Közgyűlés - témák:

 

 • Új tagok felvétele,
 • Beszámoló az elmúlt évről: az egyesülést érintő változtatások bírósági bejegyeztetése, pályázatok, gazdasági ügyek
 • Tájékoztatás az egyházi könyvtárak működésére vonatkozó koncepció elkészítéséről, a szeptemberben esedékes béremelésről,
 • Határozat a titkári és a kamarási tisztség összevonásáról

 

(Részletes beszámolót ld. alább) Konferencia: „ Régi és új - Az egyházi könyvtárak szerepe és feladata az információs társadalomban”

Előadások:

 • dr. Koltay Tibor (Pázmány P. Katolikus Egyetem Jog- és Államt. Kar Kvt.): „A papír -könyvtártól az Internet könyvtárig”
 • dr. Kokas Károly (Szegedi Tudományegyetem, Egyetemi Könyvtár): „Hogyan digitalizáljunk? A digitalizálás lehetőségei és eredményei”
 • Kelemen Eörs (Pytheas Nyomda és Kiadó): „DigiBook könyv-digitalizáló rendszer”
 • dr. Keveházi Katalin (Szegedi Tudományegyetem, Egyetemi Könyvtár): „Régi könyvek (gyűjtemények) számítógépes feldolgozása”
 • Broczky István (Országos Katolikus Gyűjteményi Központ)
 • Berecz Ágnes (Ráday Könyvtár)
 • Török Bea (Szegedi Hittudományi Főiskola Könyvtára): „Szoftverfejlesztés az egyházi könyvtárakban”
 • Bánhegyi Miksa (Főapátsági Könyvtár, Pannonhalma): „Az egyházi könyvtárosok evangelizációs szerepe a XXI. században”.
Augusztus

A NKÖM megküldte a hazai könyvtárügy fejlesztésére kidolgozott koncepció - tervezet et - véleményezésre

Szeptember

A titkár részt vett az IKSZ szakmai napján - téma : Digitalizálás

Bánhegyi Miksa volt és G. Szabó Botond jelenlegi elnök részt vett a BETH éves Közgyűlésén - Salamancában

Október

A NKÖM megküldte véleményezésre a kormány rendelettervezetét az ODR-rol

Konferencia Pannonhalmán az Orbist használó könyvtáraknak - az összejövetelen részt vevők úgy határoztak, hogy egyenlőre nem váltunk programot és folytatjuk az Orbis alapú Internetes adatbázis, a Theca építését.

November

A titkár részt vett az I. Műtárgyvédelmi konferencián – rendező: NKÖM és BM

December

Meghívást kaptunk az IKSZ által szervezett szakmai napra – téma: A könyvtári terület stratégiai céljai 2003-2007

Elnökségi ülés - témák:

 • G. Szabó Botond és Bánhegyi Miksa beszámolt a BETH Salamancában tartott gyűlés érol, ahol mindketten részt vettek. Eddig meghívottként vettünk részt, most kértük felvételünket a szervezetbe. Az EKE a BETH teljes jogú tagja lett.
 • Az elnök, aki részt vesz a NKA Könyvtári Kuratóriumának munkájában, beszámolt a NKA-ban bekövetkezett változásokról
 • Egyeztetés a közgyűjteményi támogatásról