Pillanatképek

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 3. nap - Fakultatív programok - 2016. június 29.

2017. november 8.: Szomszédolás a HTK-n

Közgyűlés - Pécs, 2011. - fogadás

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 2. nap - Kirándulás Szarvason - 2016. június 28.

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 3. nap - Fakultatív programok - 2016. június 29.

Szomszédolás az Evangélikus Országos Gyűjteményben

2017. június 28. - Debrecen Közgyűlés 1. nap

Közgyűlés - Vác, 2014. - 2. nap Városnézés

Szomszédolás a Piarista Központi Könyvtárban - 2014

Szomszédolás 2019. november 26. KSH Könyvtár

Jelenlegi hely

Kronológia

Bevezető | 

1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019

kronológia-2003

év közben folyamatosan

 • Internetes adatbázisunk, a THECA bővítése: 2000-ben indítottuk útjára a THECA (www.osb.hu/biblio) elnevezésű Orbis alapú internetes adatbázisunkat, melyen 2002-től két újabb könyvtár anyagának egy része is kereshető. Ezzel már hét egyházi könyvtár állományában kereshetünk a THECA adatbázisban, köztük határon túli könyvtár is szerepel. A hét könyvtár Pannonhalma, Ráday, Kalocsa, Eger, Veszprém, Sapientia Hittudományi Főiskola, Gyulafehérvár.
 • 2003-ban folytattuk az internetes adatbázis tökéletesítését, bővítését és továbbfejlesztését. Ehhez megpróbáltunk pályázaton pénzt szerezni, de pályázatunk sajnos eredménytelen volt. Mivel a Nemzeti Kulturális Alapprogram által kiírt pályázatra könyvtárak adhatták be a kéréseiket, a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár nyújtotta be a pályázatot. Az adatbázist a Pannonhalmi Főapátság szervere szolgáltatja. Az év végén megállapodás született a Theca adatbázis létrehozójával az adatbázis rendszeres gondozására, frissítésére.
 • Elkészült az Egyházi Könyvtárak Egyesülése honlap ja. ( www.eke.hu ). A honlapról bárki jól tájékozódhat az Egyesülésről, de az egyes egyházi könyvtárakról, elérhetőségükről, munkájukról. Hasznos (szakmai) olvasnivalókat is találunk itt.
 • Bővült az EKE levelezőlistáját használó egyházi könyvtárosok köre. A honlap lehetőséget adott arra, hogy Egyesülésünket jobban megismerje a szakma. A levelezőlista gyorsította a kapcsolattartást a könyvtárak és könyvtárosok között.
 • Elkészítettük az Egyesülés 2003. évi Névtárát.
Február

Meghívás az IKSZ szakmai napjára – Európai pályázati nap

Pályázatot nyújtottunk be a NKÖM-hoz az „Országos hatókörű kulturális tevékenységet folytató társadalmi szervezetek 2003. évi költségvetési támogatására” címmel kiírt pályázatra

Március

A NKÖM felkéri az EKÉ-t, hogy működjön közre az érdekeltségnövelő dokumentumvásárlási támogatás nyilvános egyházi könyvtárak részére elkülönített részének elosztásában

Április

Pályázatot nyújtottunk be a NKA Könyvtári Kollégiumához a sárospataki konferencia és a közgyűlés megszervezésére

Május

Meghívás az IKSZ tisztújító közgyűlésére – az új elnök: dr. Fodor Péter (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár)

Felvételét kérte Egyesülésünkbe a Sarutlan Kármelita Nővérek Mindenszentek Kármel Könyvtára – Magyarszék. Felvételükről a közgyűlés dönt

Június

Közgyűlés és konferencia Sárospatakon

1. Közgyűlés

Témák:

 • új tag felvétele: Sarutlan Karmelita Nővérek Könyvtára - Magyarszék (felvétele)
 • elnöki beszámoló az elmúlt év munkájáról:
 • Az Egyesülés részvétele különböző szakmai fórumokon, részvétel több kuratórium és szakmai szervezet munkájában (részvétel a „könyvtári - szakmai közéletben”)
 • Az elnök az elnökség javaslatait figyelembe véve megfogalmazta az egyházi könyvtárak feladatait, célját, jövőképét. Nyomtatásban megjelent a Könyvtári levelező/lapban és olvasható az Interneten is
 • Pénzügyi kérdések: Állami támogatás idei összege - mértéke, összehasonlítva az állami könyvtárak támogatásával. Beszámoló a különböző bérkorrekciókról (egyszeri béremelés, a technikai dolgozók bérkorrekciója, minősített kutatók bérezése)
 • Beszámoló a BETH 2002. évi, salamancai közgyűléséről, melyen az EKE teljes jogú tagja lett a BETH- nek
 • Javaslat, hogy a közgyűlések menete a továbbiakban a következő legyen:
 • A mindenkori közgyűlésen adjuk a tagok kezébe az előző éviözgyűlés jegyzőkönyvét és az éves pénzügyi beszámolót. A titkár (egyben kamarás) az elnökkel együtt dolgozva már az idei közgyűlésen a tagok kezébe adja a fenti dokumentumokat.
 • A közgyűléseken teremtsünk lehetőséget arra, hogy azok a tagkönyvtárak, amelyeknél az előző évben valamilyen fontos szakmai esemény történt, beszámolhassanak erről a közgyűlés előtt.
 • titkári – kamarási beszámoló
 • a titkár ismertette az Egyesülés jogi (cégbírósági bejegyzés módosítása) és pénzügyi (adószám kérése, bankszámla nyitása) ügyeiben történt változásokat
 • beszámoló az Egyesülés gazdasági tevékenységéről
 • készül az EKE honlapja
 • működik és jó lenne még jobban életre kelteni a levelezőlistát
 • felügyelő-bizottság megválasztása
 • Az alapszabálynak megfelelően felügyelő bizottság választása, amely ellenőrzi az Egyesülés munkáját, alapszabály szerinti működését, gazdasági tevékenységét.
 • Az elnökség javaslatot tesz a felügyelő bizottság tagjaira: Dr. Köntös László (Pápa), Dr. Mányoki János (Országos Evangélikus Könyvtár – Bp.), Violáné Bakonyi Ibolya (Csurgó).

 

 

2. Konferencia:

„Kulturális örökség védelme”

Előadók:

 

 • Dr. Kenyéri Katalin (NKÖM): A kulturális örökség védelme a jogszabályok tükrében
 • Dr. Vojtilláné Dr. Salgó Ágnes (OSZK): Védés – nemzeti örökség
 • Dr.Varga Kálmán (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal): A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkájáról

 

 

3. Szakmai kirándulás Sárospatakról - (Gönc, Vizsoly, Borsi, Kassa)

Augusztus-október

Részvételünk országos projektekben:

A nemzeti kulturális vagyon felmérése:

Az egyházi könyvtárak is részt vettek az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által kiírt , a nemzeti kulturális vagyon digitalizálására vonatkozó felmérésben, projektben, melyet a Könyvtári Intézet és a Neumann Ház végzett. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium kezdeményezte projektben a Neumann Ház és a Könyvtári Intézet „mintavételes” felmérést készített hazai múzeumokban, levéltárakban és könyv-tárakban őrzött állományvédelmi vagy ismeretterjesztési céllal digitalizálandó kulturális vagyonról. A magyarországi egyházi könyvtárak közül négy könyvtár szerepelt a felmérésben: a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, a Kalocsai Főszékes-egyházi Könyvtár, az Országos Evangélikus Könyvtár és a Debreceni Református Nagykönyvtár. Az egyházi könyvtárak részvételét a munkában az Egyházi Könyv-tárak Egyesülése koordinálta.

 

Központi régi könyves katalógus:

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Régi Magyar Nyomtatványok Tára (RMNY) és a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) közös szervezésében elkezdődött az országos központi régi könyves katalógus tervezése. A munka célja egy olyan számító-gépes adatbázis létrehozása, amely tartalmazni fogja a Magyarország területén található 1460-1850 között nyomtatott könyvek bibliográfiai leírását, állományadatait és egyedi jellemzőit. Az egyházi könyvtárákat ugyancsak érintő feladattal a munka vezetője kereste meg az Egyesülést, hogy szervezetünk segítsen az egyházi könyvtárakkal történő kapcsolatfelvételben. A munkát egyesületi szinten is figye-lemmel kísérjük és a kapcsolatot összekötőként is tartjuk az egyes könyvtárak és az OSZK-s kollégák között.

Szeptember

Az elnök és a korábbi elnök részt vett a BETH (Bibliothéques Européennes de Theologie), magyarul: Teológiai Könyvtárak Egyesüléseinek Nemzetközi Tanácsának ülésén. A tanácsnak 2002 óta rendes tagja az Egyházi Könyvtárak Egyesülése is. Idén először vett részt Egyesülésünk a közgyűlésen rendes tagként

Pályázatot adtunk be a NKA Könyvtári Kollégiumához a 2004. évi jubileumi közgyűléshez kapcsolódó szakmai konferencia megrendezésére (Egyházi könyvtárak a változó hazai könyvtárügyben - (Stratégia, cél, jövőkép, menedzsment)”

November

Elnökségi ülés Esztergomban

Témák: beszámoló a BETH gyűlésről, a digitalizálás projektről és egyéb aktuális kérdésekről

December

Elnökségi ülés Budapesten a Ráday Könyvtárban

Téma: találkozás a NKÖM képviselőivel (Dr. Skaliczki Judit, Dr. Tóth Elek), tárgyalás egy financiális kérdésekkel (a gyűjteményi támogatás növekménye, rendkívüli, célzott támogatások, tudományos kutatók minősített bérezése) kapcsolatos beadvány elkészítéséről , melyet Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek úr és Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr nyújtana át Dr. Hiller István miniszter úrnak.