Pillanatképek

Közgyűlés - Pápa, 2013. - 1. nap

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - városnézés

2015: Szomszédolás ELTE Könyvtárban

Közgyűlés - 2006 - Szeged, csoportképek

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 3. nap - Sátoraljaújhely-Széphalom nevezetességei - 2015. július 1.

2015: Szomszédolás ELTE Könyvtárban

A Monguz cég bemutatta "Qulto" nevű integrált könyvtári rendszert az OSZK-ban

Szomszédolás 2019. november 26. OSZK

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - kirándulás

Közgyűlés - 2006 - Szeged, szegedi képek

Jelenlegi hely

Kronológia

Bevezető | 

1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019

kronológia-2004

Január

2003 szeptemberében pályázatot nyújtottunk be a NKA Könyvtári Kollégiumához a kalocsa-kecskeméti jubileumi közgyűléshez kapcsolódó konferencia megrendezésére. 2004 januárjában kaptuk meg a szerződést. A pályázaton 400e Ft-ot – a megpályázott teljes összeget megnyertük.

Február

Pályázatot nyújtottunk be a NKÖM-hoz az „Országos hatókörű kulturális tevékenységet folytató társadalmi szervezetek 2004. évi költségvetési támogatására” címmel kiírt pályázatra

Március

A Corvina integrált könyvtári rendszer bemutatója a Sapientia Könyvtárában az e-Corvina Kft szervezésében

Április

Elnökségi ülés – Budapest – Ráday Könyvtár

Témák: (I. A 2004. évi jubileumi közgyűlés megszervezése- II. Tisztújítás lebonyolítása – III. Kilépők és belépők az Egyesületbe – határon túli könyvtárak – IV. Részvétel különböző országos szakmai szervezetek munkájában (aktualitások) – V. BETH hírlevél – VI. Beadvány Dr. Hiller István miniszter úrhoz

Május

A NKÖM felkérésére az EKE közreműködik az érdekeltségnövelő dokumentumvásárlási támogatás nyilvános egyházi könyvtárak részére elkülönített részének elosztásában

Június

Dr Bakonyi Géza (SZTE) előadása a Sapientia Könyvtárában: „Szoftverváltás-Mokka és az egyházi könyvtárak”

jubileumi és tisztújító közgyűlés és konferencia

Kalocsa - Kecskemét

Közgyűlés:

napirend

 

 1. Jegyzőkönyv, pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása
 2. Új tag, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára felvétele
 3. Elnöki beszámoló
 4. Titkári - kamarási beszámoló
 5. Alapszabály módosítása
 6. Tisztújítás:

 

A közgyűlés nyílt szavazással új elnökség et választott.

Az új elnökség: katolikusok: Ásványi Ilona (Főapátsági Könyvtár – Pannonhalma), Baranya Péter (Hittudományi Főiskola – Veszprém), Czékli Béla (Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár), Fischerné Grócz Zita (Főszékesegyházi Könyvtár – Kalocsa), Török Beáta (SapientiaFőiskola Könyvtára - Budapest) - reformátusok: Berecz Ágnes (Ráday Könyvtár), G. Szabó Botond (Debrecen), Köntös László (Pápa) evangélikusok: Sullayné Szigetvári Ildikó (Evangélikus Hittudományi Egyetem – Budapest) - 10. tag (iskolai könyvtárak) Viola Ernő – Csokonai V. Mihály Ref. Gimnázium Csurgó)

A közgyűlés titkos szavazással új elnököt választott. Az új elnök: Ásványi Ilona (Főapátsági Könyvtár – Pannonhalma),

Az elnökség új kamarást választott. Az új kamarás: Sullayné Szigetvári Ildikó (Evangélikus Hittudományi Egyetem – Budapest)

Konferencia:

 

 • Egyházi könyvtárak a változó hazai könyvtárügyben (Stratégia, cél, jövőkép, menedzsment)
 • Bánhegyi B. Miksa (Főapátsági Könyvtár -Pannonhalma): 10 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése
 • Dr. Skaliczki Judit (NKÖM) : Európai könyvtárügy – hazai feladatok és megoldások
 • Dr. Dippold Péter (Könyvtári Intézet) : A magyar kulturális közvagyon digitalizálási prioritásainak feltérképezése - Egy felmérés tanulságai
 • Dr. Szelestei Nagy László (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Új lehetőségek a határon túli egyházi könyvtárakkal való kapcsolatban az uniós csatlakozás után
 • Dr. Monok István (OSZK) : Az 1850 előtt nyomtatott könyvek és kéziratok központi nyilvántartása és közös feldolgozása
 • Dr. Kenyéri Katalin (NKÖM): A könyvtárakban őrzött muzeális anyag új szabályozása
 • Hegedüs András: Digitalizálási projekt – beszámoló
 • Homor Ferenc: A SZIKLA-21 könyvtári program bemutatása

 

június

Az AKThB 2004. évi közgyűlése Aachenben – részt vett Bánhegyi Miksa

Július

Az elnök új titkárt választ munkája segítésére. Az új titkár: Török Beáta (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtárának vezetője)

Az Egyesülés munkatervének elkészítése

Augusztus

számítógépes, infrastrukturális felmérés kezdete

Beszámolók jelentek meg különböző lapokban a kalocsai közgyűlésről és az Egyesülés tízéves történetéről (Könyvtári Levelező/Lap, Váci Polgár , OPKM kiadványában)

Szeptember

A BETH 2004. évi közgyűlése Lyonban – részt vett G. Szabó Botond (Debreceni Református Nagykönyvtár) – Köntös László (Református Könyvtár – Pápa)

Elnökségi ülés – Budapest-Ráday Könyvtár

Témák:

(I. Az éves közgyűlések (2004. évi közgyűlés értékelése; 2005. évi konferencia előkészítése) - II. Változások bejegyeztetése a bíróságon, majd az APEH-nél - III. Munkaterv ismertetése és elfogadása - IV. Szakmai munkacsoportok szervezése - V. Találkozók (szakmai programok) helyszíne - VI. Kapcsolatfelvétel előkészítése 1. a minisztériummal; 2. szakmai szervezetekkel (IKSZ, MKE, KI, NKA); - VII. egyéb aktuális kérdések (eddigi munka ismertetése, értékelése - Hírlevél megjelentetése – pályázati lehetőségek - beszámoló BETH gyűlésről)

Találkozás a NKÖM Könyvtári Főosztályának munkatársaival tárgyalás az Egyesülés munkaterve alapján a lehetséges együttműködésről

Pályázatot nyújtottunk be a NKA-hoz a jövő évi közgyűlés és konferencia megrendezésére

Az alapszabály változások és új tisztségviselők bejelentése a Fővárosi Bíróságon

Kapcsolatfelvétel NPA-val

Október

szoftverváltás előkészítése (kérdőívek elkészítése, kiküldése, minisztériumi megbeszélés előkészítése)

első Hírlevél kiküldése

Részvétel a NKÖM és a Közgyűjteményi és Közművelődési Helyettes Államtitkárság által szervezett, a közgyűjtemények és a közművelődési intézmények digitalizálási tevékenységével kapcsolatos munkamegbeszélésen – részt vett: elnök, titkár

„Könyvtári rendszerek az egyházi könyvtárakban” szoftver-bemutató (Corvina, HunTéka, Szikla) a Sapientia Hittudományi Főiskola Könyvtárában

Részvétel az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban tartott a „Könyvtárosképzés ma, holnap” című országos szakmai konferencián

A Fővárosi Bíróság bejegyezte az Egyesüléssel kapcsolatos változásokat

Szakmai munkacsoportokat (PR-es, folyóiratos, szoftveres, gyűjteményi) alakító levelek kiküldése

Szakmai kerekasztal a MKE, az IKSZ, a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, a Főiskolai és kari Könyvtárigaz-gatók Kollégiuma, a Könyvtáros Tanárok Egyesülése részvételével a NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának tisztújításával kapcsolatban. (A 8 tag közül a szakmai szervezetek által delegált 3, illetve a kulturális miniszter által felkért további 3 tag (összesen 6 fő) megbízatása 2004. december 31-ével lejárt. Az egyházi könyvtárakból eddig– a miniszter által delegálva - G. Szabó Botond vett részt a kuratórium munkájában. Most megbízatása lejártával az EKE a „civil” jelöltlistán túl az egyházi könyvtárakból Dr. Hubert Gabriellát jelölte)

Elkészült az EKE-honlap angol verziója – megjelent az ATLA hirdetése a honlapon

Megkaptuk véleményezésre a Magyar Reprográfiai Szövetség közleményét (rendelet tervezetét) a fénymásolással vagy más hasonló módon történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról

November

A titkár, a kamarás és az Egyesülés új könyvelőjének látogatása Pannonhalmán. A titkár átvette az Egyesülés irattárát, a kamarás valamint a régi és az új könyvelő megállapodott abban, hogy az Egyesülés könyvelését érdemben a következő tárgyévtől veszi át az új könyvelő, a 2004. évi adóbevallás benyújtása és a 2004. évi gazdasági beszámoló elkészítése után.

Az Egyesülettel kapcsolatos változások bejelentése az APEH-nél

Részvétel az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának tisztújító közgyűlésén

Részvétel a „Digitalizálás lépésről-lépésre” c. konferencián az Országos Széchényi Könyvtárban - A műhelykonferenciát az Országos Széchényi Könyvtár mint a MINERVA Plus projekt ( M inisterial NE two R k for V alorising A ctivities in Digitisation, Európai Miniszteriális Együttműködés a Digitalizálási Programok Összehangolására) magyarországi képviselője rendezte, szervezésében az OSZK, a NKÖM, a Magyar Elektronikus Könyvtár Egyesület és a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ vett részt.

December

A folyóirat nyilvántartással és lelőhelyjegyzékkel kapcsolatos kérdőívek kiküldése

A 2. Hírlevél megjelentetése

Az NKA- hoz szeptemberben benyújtott pályázaton – 488e Ft-ot nyertünk 2005-ös rendezvényeink szervezéséhez

Az Egyesüléssel kapcsolatos egyéb változások bejelentése az APEH- hoz (alanyi adómentesség új TEÁOR-szám)