Pillanatképek

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 1. nap - Közgyűlés 2015. június 29.

Közgyűlés - Pécs, 2011.

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 2. nap - sárospataki református intézmények megtekintése - 2015. június 30.

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 3. nap - Fakultatív programok - 2016. június 29.

Közgyűlés - Csurgó, 2005. - 3. nap

2017. március 27.: Szomszédolás az MTA Zenetudományi Intézetének Könyvtárában

Esztergom_19_1

Közgyűlés - Csurgó, 2005. - 2. nap

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 2. nap - Konferencia - 2016. június 28.

Közgyűlés - Vác, 2014. - 3. nap AVKF Könyvtárának meglátogatása

Jelenlegi hely

Kronológia

Bevezető | 

1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019

kronológia-2012

Az UNITAS-közös katalógus feltöltése, bővítése egész évben folyamatos.

Február

Február 29: Ipoly Arnold emlékkonferencia, OSzK (Baranya Péter)

Március

EKE Hírlevél 2012/1 (Zsohovszky Márta, Tegzes Béla)

Március 22: EKE Elnökségi ülés (Budapest)

Március 31: pályázati elszámolás 1M Ft-ról, amit az UNITAS egyházi könyvtárak közös katalógusa és portálja portál továbbfejlsztésére kaptunk. A pályázat kezelője a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos GyűjteménYei voltak. (Köntös László, Baranya Péter)

Április

Sikeres pályázás az NKAhoz a veszprémi közgyűlésre és konferenciára (Baranya Péter, Orosz Anna – 800E Ft-ot nyertünk)

Április 26: a veszprémi közgyűlés jelentkezési lapjának kiküldése (Orosz Anna)

Május

Május 16: Informatikai és Könyvtári Szövetség közgyűlése, OSzK (Baranya Péter)

Május 30: KSH adatszolgáltatás (Orosz Anna)

Június

Június: értesítés az NKA-tól: a Márai Program II-ben 41 egyházi könyvtár közel 22M Ft értékben részesül (könyv)támogatásban.

Június 12: Látogatás Veszprémben, az évi közgyűlés helyszínén (Orosz Anna)

EKE Hírlevél 2012/2 (Zsohovszky Márta, Tegzes Béla)

Wekerle Sándor Alapkezelőhöz pályázat benyújtása működési költségre (sikertelen)

Június 25–27: Veszprémi közgyűlés és konferencia

Közgyűlésünk új alapszabályt fogadott el.

A konferencia témája: A marketing lehetőségei az egyházi könyvtárakban – az egyházi könyvtárak lehetőségei a marketing világában

Szabó Ferenc (Könyvtári Intézet ny. munkatársa): Könyvtárak helye és szerepe a változó társadalomban. – Mender Tiborné (OIK főigazgató): Intézményi arculat kialakítása, és megjelenítése, marketing a könyvtárvezető szemszögéből. – Ficzkó Zsuzsanna (Auxilium Marketing Menedzsment Kft.): Szolgáltatásmenedzsment a könyvtárban, közönségkapcsolat. – Emmer Gáborné (Iskolakönyvtáros főszerkesztője): Modern iskolai könyvtár a gyakorlatban. – Boka László (OSzK tudományos igazgató): Kiállításszervezés, marketing közművelődési környezetben. – Keszi Erika Zsuzsanna (MKE PR Munkabizottság elnöke): Könyvtárak a médiában.

A szakmai konferencián bemutatkoztak:

A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár és különgyűjteményeinek marketing tevékenysége (H.Simon Katalin) – Magyar Evangélikus Bibliográfia (Hubert Gabriella) – Könyvtár a plébánia életében (Küsmödi Attila) – Könyvtár egy egyházközség életében (Bán Magdolna) – Könyvtári költözés (Homor Ferenc) – A Nemzeti Kulturális Alap könyvtári pályázatai (beszélgetés Mecsériné Doktor Rozáliával az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma könyvtáros tagjával)

Augusztus

Augusztus 16: Dr. Löffler Erzsébet, az egri Érseki Vagyonkezelő Központ Könyvtár, Levéltár és Múzeum igazgatója, az EKE elnökségi tagja közel négy évtizedes közművelődési, közgyűjteményi területen végzett eredményes munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át.

Szeptember

EKE Hírlevél 2012/3 (Török Beáta)

Szeptember 8–12: a BETH konferencia Belfastban (Köntös László)

Szeptember 22: Fáy Zoltán (Magyar Ferences Könyvtár) kolléga cikke jelent meg a Magyar Nemzetben „Rozsdaövezet” címmel. Ezt komoly szakmai vita követte egyhézi (EKE) és világi (KATALIST) szakmai körökben egyaránt.

November

November 15: Heiligenkreuzi út – Theological Book Network könyvfelajánlása a teológiai oktatási intézmények könyvtárai számára.

November 22–23: Országos Könyvtárügyi Konferencia (Baranya Péter)

November 27: Fővárosi Törvényszékről végzés – elfogadott új alapszabály

November 29: EKE Elnökségi ülés (Budapest)

December

December 13: Informatikai és Könyvtári Szövetség közgyűlése, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Baranya Péter)

EKE Hírlevél 2012/4 (Török Beáta)