Pillanatképek

2017. június 29. - Nagyváradi kirándulás

Szomszédolás az Evangélikus Országos Gyűjteményben

2015: Szomszédolás ELTE Könyvtárban

Esztergom_19_3

Szomszédolás az OR-ZSE-n - Tegzes Béla képei

Esztergom_19_2

Közgyűlés - Vác, 2014. - 2. nap Múzeumok megtekintése

Szakmai nap a Pályázatírásról - Budapest - Sapientia Könyvtár - 2006

2015: Szomszédolás: a KRE-HTK Török Pál Könyvtárban és utána Agapé a Rádayban

Szomszédolás 2019. november 26. KSH Könyvtár

Jelenlegi hely

Kronológia

Bevezető | 

1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019

kronológia-2013

Március

Március 20. EKE Hírlevél 2013/1 (Török Beáta, Tegzes Béla)

Április

Április 4. EKE Elnökségi ülés (Budapest)

Április 11. NKA pályázat a 2013. évi közgyűlés és szakmai konferencia megrendezésére (Baranya Péter, Orosz Anna)

Május

Május 15. az EKE a Szinnyei József-díj szakmai bizottsága tagjaként Zsohovszky Mártát (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára) jelölte - megválasztott tagként 5 évig vesz részt a bizottság munkájában.

Május 28. KSH adatszolgáltatás (Orosz Anna)

Június

Június 25. EKE Hírlevél 2013/2 (Török Beáta, Tegzes Béla)

Június 28. az EKE együttműködési szerződést kötött az MTA-PPKE Irodalom és Lelkiségi Kutatócsoportjával a kutatási témák összehangolására, a közös területeket érintő rendezvényekről, pályázataikról való kölcsönös tájékoztatására (Baranya Péter, Szelestei Nagy László).

Július

Július 1-3. Pápai közgyűlés és konferencia ; A megválasztott új elnökség tagjai: Dr. Hubert Gabriella (elnök), Evangélikus Országos Könyvtár ; Baranya Péter, Piarista Központi Könyvtár ; Dr. Berecz Ágnes, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára ; Fischerné Grócz Zita, Főszékesegyházi Könyvtár ; Dr. Gáborjáni Szabó Botond, Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára ; Köntös László, Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei – Könyvtár ; Kövécs Ildikó, Gál Ferenc Főiskola Könyvtára ; Dr. Löffler Erzsébet, Egri Főegyházmegyei Könyvtár ; Muszka Ibolya (titkár), Magyarországi Unitárius Egyház Könyvtára ; Török Beáta, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Augusztus

Augusztus 4. Fővárosi Törvényszék – változások bejegyeztetésének elindítása (Muszka Ibolya)

Augusztus 21. EMMI - Könyvtári stratégia 2014-2020 – EKE-észrevételek a vitaanyaghoz (EKE Elnökség)

Augusztus 28. az EKE iratanyagának átszállítása Budapest, Üllői út 24-be (Hubert Gabriella, Muszka Ibolya, Orosz Anna)

Augusztus vége-szeptember eleje: Országos Idegennyelvű Könyvtár Szőke György professzor hagyatékából kb. 50 vallási könyv elszállítását és szétosztását kéri (Mender Tiborné, Hubert Gabriella, Herzog Csaba, Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára)

Szeptember

Szeptember 4. kapcsolatfelvétel a Magyar Könyvtárosok Egyesülete vezetőivel, Bakos Klárával és Fehér Miklóssal (Hubert Gabriella)

Szeptember 12, 26. EKE-jelölés a Füzéky István-díjra (EKE Elnökség)

Október

Október 3. az EKE-honlap szerkezeti és tartalmi változtatásairól megbeszélés (Hubert Gabriella, Tegzes Béla, Török Beáta)

Október 4. EKE Hírlevél 2013/3. (Török Beáta, Tegzes Béla)

Október 8. A Nemzeti Nyomozó Iroda megkeresése: egy ellenőrzés során lefoglalt 45 térképmetszet nem származhat-e egyházi könyvtárból. Az EKE tagkönyvtárai átvizsgálták gyűjteményeiket, de a megadott 45 metszet nem hiányzik állományukból.

Október 24. Az Egyházi Könyvtára Egyesülése elnökségi ülést tartott Budapesten. Napirenden volt az EKE konferencia-helyszínek tervezése a következő évekre. Az elnökség határozott az egyesülés honlapjának korszerűsítése, az új Névtár kiadás és az EKE –kiadványok folytatása ügyében. Az EKE vezetése 2014 márciusára tervezi a világi könyvtáraknak szóló bemutatkozó szakmai délelőttjét, melynek programját a közeljövőben dolgozza ki.

Október 30. EMMI - Egyes kulturális tárgyú törvények módosításának tervezete - véleményezés (EKE Elnökség)

November

November 18. A Fővárosi Törvényszék 6800. sorszám alatt nyilvántartásba vette az Egyházi Könyvtárak Egyesülése szervezetre vonatkozó változások bejegyzését és a nyilvántartás kiegészítését. Az új képviselők neve: dr. Hubert Gabriella elnök, Béres-Muszka Ibolya titkár, Orosz Anna kamarás. Az erre vonatkozó végzés innen letölthető.

December

December 11. EKE Hírlevél 2013/4. (Török Beáta, Tegzes Béla)

December 19. OSZK Könyvtári Intézet részére az egyházi középiskolák muzeális könyveiről tájékoztatás (Fehér Miklós, dr. Hubert Gabriella)