Pillanatképek

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 2. nap - sárospataki református intézmények megtekintése - 2015. június 30.

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 3. nap - Fakultatív programok - 2016. június 29.

Közgyűlés - Vác, 2014. - 2. nap Templom megtekintése

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 2. nap - Sárospatak nevezetességei - 2015. június 30.

2017. április 25.: Régi könyves szakmai nap

Összefogás a könyvtárakért Budapest - Sapientia Könyvtár - 2006

Közgyűlés - Székesfehérvár, 2010. kirándulás

2018. június 25. - Nyíregyháza közgyűlés 1. nap kirándulás

Közgyűlés - Pécs, 2011. - Klimo Könyvtár

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 3. nap - Sátoraljaújhely - 2015. július 1.

Jelenlegi hely

Kronológia

Bevezető | 

1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019

kronológia-2017

Január
Február

Február 16. - EKE szakmai nap - Adjátok meg Istennek, ami Istené  és a császárnak, ami a császáré (vö. Mt 22,21). Kereszt(y)énység, gazdálkodás, szervezeti kultúra (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Március

Március 27. - EKE Szomszédolás az MTA Zenetudományi Intézet Könyvtárában és az OSZK Kézirattárában

Március 28. - Megjelent az EKE Hírlevél 14. évfolyam 2017/1. száma (Török Beáta, Tegzes Béla)

Április

Április 25. - EKE szakmai nap - Habent sua fata libelli I. – Párhuzamos történetek muzeális gyűjteményekről, könyvekről, régikönyves könyvtárosoktól, restaurátoroktól, digitalizáló szakemberektől (Piarista Gimnázium)

Április 26. - Elkészült az EKE Facebook oldala

Május

Május 15-17. - EKE tanfolyam - Igen nem szép, ami nem igen szép (Kazinczy Ferenc). A minőségbiztosítás gyakorlata a könyvtárban (Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor - Kismaros)

Június

Június 28-30. - EKE Közgyűlés és konferencia

Az idei konferencia címe Megújulás és hagyomány a 21. században – a könyvtári környezet értékeinek megőrzése a folyamatos fejlődés segítségével volt. Káldos János, az OSZK főigazgató helyettese, az Országos Széchényi Könyvtár megújulásáról, Gaálné Kalydy Dóra az MTA KIK általános főigazgató helyettese a MTA Könyvtár és Információs Központ kezdeményezéseiről és munkájáról, Karácsony Gyöngyi a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár főigazgatója  a Könyvtári Minőségi Díjas Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárról beszélt, Molnár Sándor, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára munkatársa A könyvtári világ a felhőbe megy? címmel tartott előadást. 

A pénteki szakmai délelőttön Változunk – maradunk: „… hasonlítva a házigazdához, aki kincseiből régit és újat hoz elő.” Mt 13, 52 - dr. H. Hubert Gabriella, a budapesti Evangélikus Országos Gyűjteményből a régi-új - Evangélikus Országos Gyűjteményről, Baranya Péter, a budapesti Piarista Központi Könyvtár vezetője a 300 éves Piarista Központi Könyvtár megújuló szolgáltatásairól szólt, Bán Magdolna a Kecskeméti Református Könyvtár és Levéltár igazgatója "...aki benne hisz, az nem fut!" (Ézs 28,16) címmel adott helyzet-, és jövőképet hét református gyűjteményről.

Az első napot ökumenikus ima zárta a Debreceni Református Kollégium Oratóriumában, melyen dr. Fekete Károly püspök, dr. Krakomperger Zoltán irodaigazgató, és Asztalos Richárd evangélikus lelkész szolgáltak. A szakma programok előtt dr. Fekete Csaba református lelkész gondoskodott a lelki ráhangolódásról. 

A tanulmányi kirándulás Szent László évében Nagyváradra vezetett, ahol az egyházi könyvtárosok megnézték a székesegyházat, a püspöki palotát, a közelmúltban feltárt várat, és sétát tettek a belvárosban. Debrecenben a Nagykönyvtárban megtekintették a jubileum tiszteletére rendezett Protestáns üzenetek című kiállítást, a Debreceni Református Kollégium Múzeumában az állandó kiállítást, a Nagytemplomot, a Szent Anna templomot és a Déri Múzeumot. Meglátogatták a helyi könyvtárakat: a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárát, Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróthi Könyvtárát, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Levéltár és Könyvtárat. 

Július

Július 2. - Megjelent az EKE Hírlevél 2017/2. száma (Török Beáta, Tegzes Béla)

Szeptember

Szeptember 27. - EKE elnökségi ülés

Október

Október 2. - EKE szakmai nap - Tradíció és innováció. Muzeális gyűjteményeink helyzete, állapota, feldolgozottsága, digitalizálása című konferencia (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár)

Október 9. - Megjelent az EKE Hírlevél 2017/3. száma (Török Beáta, Tegzes Béla)

Október 25. - Reformáció Éve – Menjünk együtt kiállításra: Evangélikus Országos Múzeum: Luther öröksége és Magyar Nemzeti Múzeum: Igeidők

November

November 8. - EKE Szomszédolás (Ráday Gyűjtemény: Bibliamúzeum, PPKE HTK és Pálos Könyvtár)

November 21. - A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tudományos Szakkönyvtári Szekció (MKE TSZSZ) szervezte Hogyan tovább szakkönyvtárak? kerekasztal.

Tagjai: Ásványi Ilona EKE elnök, Fülöp Ágnes, az IKSZ Tudományos és Szakkönyvtárak Tagozata vezetője és Nagy Zsuzsanna, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma elnöke – (MTA KIK)

November 30. - „… és minden módon számon tartanak” (Kosztolányi Dezső) Barát vagy ellenség az információs kommunikációs technológia? – szakmai nap az adatvédelemről (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

December

Megjelent az EKE Hírlevél 2017/4. száma (Török Beáta, Tegzes Béla)