Pillanatképek

2018. június 25. - Nyíregyháza közgyűlés 1. nap kirándulás

2018. június 27. - Nyíregyháza közgyűlés 3. nap kirándulás

Közgyűlés - Pápa, 2013. - 2. nap

EKE_konferencia_2019_2

Könyvtári rendszerek az egyházi könyvtárakban - Budapest - Sapientia Könyvtár - 2004

Közgyűlés - Pécs, 2011. - városnézés

Egyházi könyvtárak a 21. század elején - Szakmai nap, OSZK - 2014

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - kirándulás

Esztergom_19_3

2015: Szomszédolás ELTE Könyvtárban

Jelenlegi hely

Szerzőink bibliográfiái

Név Munkahely Kitüntetés Publikációk MTMT
Acél-Partos Adrienn Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Könyvtára link

2019-ben született publikáció - megjelent: Állam és jogtudomány című folyóiratban

ACZÉL-PARTOS ADRIENN: Ződi Zsolt: Platformok, robotok és a jog. Új szabályozási kihívások az információs társadalombanÁsványi Ilona Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár A Könyvtárügyért (2010), Szinnyei József-díj (2011) link

25 ÉVES AZ EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE, A MAGYAR EGYHÁZI-FELEKEZETI KÖNYVTÁRAK ÖKUMENIKUS SZELLEMISÉGŰ SZAKMAI SZERVEZETE

in: 25 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése. Egyházi Könyvtárak Egyesülése Jubileumi Konferencia (h.n.): Egyházi Könyvtárak Egyesülése, 2019 22-29.Berecz Ágnes Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye Károli Emlékérem 2017 link

Ráday Gedeon a tudás hasznáról

In: Lelkészek, nemesek, polgárok. Tanulmányok a Ráday Gyűjteményből, Budapest, Ráday Gyűjtemény, 2019. 33-47.Dudás Anikó Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Könyvtára link

„Új rendszerhez új zsargont!” A nemzetközi katalogizálási alapelvek terminológiai és fordítási kérdéseihez

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 48 : 4 pp. 558-563. , 6 p. (2018)Fekete Csaba Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár link

Emlék és mű, A reformáció debreceni emlékműve [2017], in Confessio 44(2020/1) 92–103.

Jer, örvendezzünk [az invitatorum Huszár Gál szerint és későbbi kiadásokban, valamint Szenci Molnár Albert 95. genfi zsoltára], Theológiai Szemle LXIII (2020/2) 79–87.

Pathai István református szertartási könyvecskéje (1617), Úrvacsorai rend Milotai Nyilas István Ágendájából, Melius Juhász Péter szertartási intelmei (1563), A szövegkiadást sajtó alá rendezte, a bevezetés és a magyarázatokat írta Fekete Csaba, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen 2020 (A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Liturgiai Kutatóintézetének Kiadványai 6. — A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai), 317 lap, 15 t.

Confessio generalis.
In: Collegium Doctorum, Magyar református teologia, 15 (2019/1) 80–104.Flier Gergely Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára link
Gordán Edina Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár link
Hartmann-Kakucska Mária Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára link

Orczy Lőrinc és Leveleskönyve.
Sajtó alá rendezte, válogatta és jegyzetekkel ellátta H.K.M., Universitas, Budapest, 2003.Hubert Gabliella Evangélikus Országos Gyűjtemény Károli Gáspár-díj (2017) link
Kovács Áron Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára link
Kovács Teofil Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár link
Kovácsné Pázmándi Ágnes Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára link
Kövécs Ildikó Gál Ferenc Egyetem Könyvtára link
Kührner Éva Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára link
Kurta József Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára

A publikációs lista elérhető ittOláh Róbert Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár link
Pfuscher Emese Baptista Teológiai Akadémia Könyvtára link
Schmelczer-Pohánka Éva Pécsi Egyházmegyei Könyvtár link
Tamási Balázs Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Könyvtára link
Török Beáta Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára link