Pillanatképek

Összefogás a könyvtárakért Budapest - Sapientia Könyvtár - 2006

Közgyűlés - kirándulás - Kalocsa, 2004.

Közgyűlés - Vác, 2014. - 3. nap Egyházmegyei Könyvtár megtekintése

Közgyűlés - Pápa, 2013. - 1. nap

2017. november 8.: Szomszédolás a Bibliamúzeumban

2017. június 29. - Nagyváradi kirándulás

Szomszédolás az OR-ZSE-n - Tegzes Béla képei

Szomszédolás az Evangélikus Országos Gyűjteményben

Egyházi könyvtárak a 21. század elején - Szakmai nap, OSZK - 2014

2015. november 4.: Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer és minőségbiztosítás a gyakorlatban - Szakfelügyelet

Jelenlegi hely

Szerzőink bibliográfiái

Név Munkahely Kitüntetés Publikációk MTMT
Acél-Partos Adrienn Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Könyvtára link

2019-ben született publikáció - megjelent: Állam és jogtudomány című folyóiratban

ACZÉL-PARTOS ADRIENN: Ződi Zsolt: Platformok, robotok és a jog. Új szabályozási kihívások az információs társadalombanÁsványi Ilona Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár A Könyvtárügyért (2010), Szinnyei József-díj (2011) link

25 ÉVES AZ EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE, A MAGYAR EGYHÁZI-FELEKEZETI KÖNYVTÁRAK ÖKUMENIKUS SZELLEMISÉGŰ SZAKMAI SZERVEZETE

in: 25 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése. Egyházi Könyvtárak Egyesülése Jubileumi Konferencia (h.n.): Egyházi Könyvtárak Egyesülése, 2019 22-29.Berecz Ágnes Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye Károli Emlékérem 2017 link

Ráday Gedeon a tudás hasznáról

In: Lelkészek, nemesek, polgárok. Tanulmányok a Ráday Gyűjteményből, Budapest, Ráday Gyűjtemény, 2019. 33-47.Dudás Anikó Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Könyvtára link

„Új rendszerhez új zsargont!” A nemzetközi katalogizálási alapelvek terminológiai és fordítási kérdéseihez

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 48 : 4 pp. 558-563. , 6 p. (2018)Fekete Csaba Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár link

 

Confessio generalis.
In: Collegium Doctorum, Magyar református teologia, 15 (2019/1) 80–104.Gordán Edina Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár link
Hartmann-Kakucska Mária Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára link

Orczy Lőrinc és Leveleskönyve.
Sajtó alá rendezte, válogatta és jegyzetekkel ellátta H.K.M., Universitas, Budapest, 2003.Hubert Gabliella Evangélikus Országos Gyűjtemény Károli Gáspár-díj (2017) link
Kovács Áron Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára link
Kovács Teofil Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár link
Kovácsné Pázmándi Ágnes Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára link
Kövécs Ildikó Gál Ferenc Főiskola Könyvtára link
Kührner Éva Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára link
Kurta József Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára

A publikációs lista elérhető ittOláh Róbert Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár link
Pfuscher Emese Baptista Teológiai Akadémia Könyvtára link
Schmelczer-Pohánka Éva Pécsi Egyházmegyei Könyvtár link
Tamási Balázs Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Könyvtára link
Török Beáta Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára link