Pillanatképek

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - városnézés

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 3. nap - Fakultatív programok - 2016. június 29.

Esztergom_19_6

2017. június 30. - Debrecen közgyűlés 3. nap

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 3. nap - Szent Erzsébet Ház megtekintése szekció - 2015. július 1.

2017. november 8.: Szomszédolás a Bibliamúzeumban

Közgyűlés - Csurgó, 2005. - 2. nap

2017. március 27.: Szomszédolás az MTA Zenetudományi Intézetének Könyvtárában

Esztergom_19_6

Szomszédolás a Piarista Központi Könyvtárban - 2014

Jelenlegi hely

Bemutatkozás

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1994-ben alakult, 1995-től hivatalosan bejegyzett, felekezeti hovatartozástól független, ökumenikus munkaközösség, egyesület. A csatlakozott gyűjtemények között vannak katolikus, evangélikus, református, ortodox, unitárius, izraelita, baptista felekezetű könyvtárak. (Bővebb információ itt.)

A szervezet alapszabályban megfogalmazott célja: „… a magyarországi egyházi könyvtárak együttműködésének előmozdítása, lehetőség szerinti közös álláspont kialakítása és tapasztalatok kicserélése az alábbi területeken:

 1. az egyházi könyvtáraknak egyházukban és a társadalomban betöltendő szerepe,
 2. könyvtári feldolgozó munka és gyűjtőkörök, valamint
 3. muzeális értékek őrzése”.

Az egyesület ügyeit az elnök, titkár, kamarás, 10 tagú elnökség és 3 tagú felügyelő bizottság intézi. (Az egyesülés jelenlegi vezetőségéről itt tájékozódhat!) Az elnököt az elnökséget alkotó felekezetek (katolikus – protestáns) háromévenként felváltva adják. Az elnök, az elnökségi tagok és a felügyelő bizottság tagjainak megbízatása három évre szól.

Az Egyesülés legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés évente ülésezik, a több napos összejövetel programjában a közgyűlésen túl tudományos konferencia, szakmai délelőtt és kirándulás, valamint ökumenikus lelki program is szerepel. Az összejöveteleket minden évben más–más felekezet és könyvtár rendezi. (A 2019-es Esztergomi Közgyűlésről és Konferenciáról itt talál információt.) Az éves összejövetel szokásos időpontja június utolsó hetének első három napja, a „munkaév” így júniustól júniusig tart.

A Hírek menüpontban az Egyesülés és a Tagkönyvtárak legfrissebb hírei, programjai (konferenciák kiállítások stb.) találhatók. Folyamatosan épül a Kronológia, amelyben az elnökség teszi közzé munkájának eredményét. Az Egyesülés hírlevele évente négyszer jelenik meg. Az EKE Hírlevél célja, hogy az Egyesülés tagkönyvtárai megismerjék egymást, megoszthassák egymással híreiket, fejlesztéseiket, és a szakmát érintő kérdésekről is tájékozódhassanak. (Az EKE Hírlevelek megtekinthetők itt.) Az Egyesülés történetéről, céljáról, működéséről könyvsorozat is készült az EKE-füzetek, melyek az Egyesülés honlapjáról elérhetőek. Az Egyesülés további kiadványairól, illetve az Egyesüléssel kapcsolatos bibliográfiáról találhat honlapunkon információkat.

2010-ben elindult az UNITAS – Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja. Az Unitas portál az Egyházi Könyvtárak Egyesülése szervezésében az Egyesülés és a csatlakozott könyvtárak közösen szerkesztik és tartják fenn. Az Unitas portál, az egyházi könyvtárak közös katalógusának oldala. A honlap célja a hazai és határon túli magyar egyházi, felekezeti könyvtárak bemutatása. Egy olyan könyvtári katalógust kínál az olvasóknak, amelynek segítségével egy helyen böngészhetnek az egyházi könyvtárak katalógusaiban. Továbbá az Unitas portálon található E-könyvtárban kereshetünk az Egyesülés digitalizált dokumentumai között.

Amennyiben csatlakozni szeretne az Egyházi Könyvtárak Egyesüléséhez a Csatlakozás menüpontban talál további információt.

 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének hivatalos elérhetőségei:

 • Az Egyesülés Székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 28.
  Tel.: +36 1 21-76-321
 • Levelezési cím: 9090 Pannonhalma, Vár 1.
  Tel.: +36 96 570 142
 • E-mail (EKE elnök): asvanyi.ilona@osb.hu
 • Adószám: 18106077-1-43
 • Bankszámla szám: CIB Bank 11101208-18106077-36000001