Pillanatképek

2018.04.11.: Habent sua fata libelli II.

Közgyűlés - Csurgó, 2005. - 3. nap

EKE_konferencia_2019_2

Közgyűlés - Csurgó, 2005. - 2. nap

Közgyűlés - Székesfehérvár, 2010. kirándulás

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - városnézés

Közgyűlés - Vác, 2014. - 3. nap Egyházmegyei Könyvtár megtekintése

Közgyűlés - Vác, 2014. Fehrentheil Henriette előadása

25 éves az Egyházi Könyvtár Egyesülése

Esztergom_19_2

Jelenlegi hely

EKE füzetek

2009-ben 15 éves volt az Egyházi Könyvtárak Egyesülése, a magyarországi és határon túli magyar egyházi-felekezeti könyvtárak szakmai-lelki munkaközössége, érdekvédelmi szervezete. Az évforduló kapcsán indították el az EKE füzetek sorozatot.

Örvendetes jelenség, hogy míg 1950-től, a bezártság és bezárkózottság éveiben nem volt „szerencsés” egyházi, teológiai vagy vallásos művelődéstörténeti témákban kutatni, a rendszerváltozást követően az egyházi gyűjteményekben őrzött anyag ismét érdekessé vált. A nyilvános státusz vállalásával az 1990-es években kis időre az egyházi könyvtárak még „divatosak” is lettek.

Az EKE füzetek sorozat azzal a céllal indították, hogy tájékoztassa azt az egyre több belföldi és külföldi tudományos szakembert, akik egyházi könyvtárakról érdeklődnek. Jelentkeznek a doktori képzésben résztvevő vagy egyetemi, főiskolai szakdolgozatot író hallgatók és az egyházi könyvtárak iránt érdeklődő helyismereti kutatók is. Viszont a 2009-ben elindított sorozat nem csupán a kutatók, hanem a könyvtáros szakma és az EKE számára is hiánypótló sorozattá válhat.

A sorozat első és második kötete, a 15. évfordulóra jelent meg:

  • A sorozatindító füzet az Egyesülés bemutatását tűzte ki célul. A tagintézmények felsorolása, a szervezeti felépítés bemutatása mellett igyekszik felvázolni az eddigi tevékenységünket. Szerzője Ásványi Ilona a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgató-helyettese, aki 2004 és 2007 között Egyesülésünk elnöke volt.
  • Az EKE füzetek sorozat 2. köteteként megjelenő összeállítás egyházi és „világi” kollégáink rövid írásait tartalmazza. A többségükben egy–két oldalas szövegek határozottan eltérnek egymástól jellegükben, stílusukban, tartalmukban, mégis számos közös vonásuk van, azon túl is, hogy szerzőiket a Egyházi Könyvtárak Egyesülése alapításának tizenötödik évfordulója ihlette. A sorok között olvashatunk értékelő, elemző, visszatekintő részleteket, olykor felülnézetből jelennek meg előttünk lényegi vonások, máskor a szubjektív megközelítés, az emlékek hatása, érzelmi töltése dominál. Arra is van példa, hogy a mondatok már–már szépírói szárnypróbálgatás jellegét öltik, máskor a feltárulkozás vágya kerekedik felül.

Az EKE füzetek folytatásaként olyan anyagok közzétételét tervezzük, melyről évtizedekkel ezelőtt vagy még soha nem jelent meg tájékoztató, összefoglaló tanulmány, segédanyag.

Történeti áttekintést publikálunk majd az egyes felekezetek gyűjteményeinek történetéről a rendszerváltozás óta eltelt két évtizedben és az egyes könyvtárak rövid történetéről. Szakirodalmi jegyzéket adunk az egyházi könyvtárakról, bemutatjuk a magyarországi és határon túli magyar egyházi könyvtáros kollégákat. Szó lesz az egyházi könyvtárakban folyó műhelymunkákról, gyűjteményeink szerepéről az evangelizációs munkában, állományvédelemről, pályázatokról.