Pillanatképek

2016. november 21.: Szakmai nap a jog útvesztőjében

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 2. nap - Konferencia 1. szekció - 2015. június 30.

2018. június 26. - Nyíregyháza közgyűlés 2. nap kirándulások

24. Szent István Könyvhét 2016. május 9-14

2017. május 17.: Minőségbiztosítási tanfolyam

Szomszédolás a Piarista Központi Könyvtárban - 2014

2018.02.22.: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtára

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 2. nap - Konferencia - 2016. június 28.

Szomszédolás az OR-ZSE-n - Tegzes Béla képei

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 1. nap - Közgyűlés 2015. június 29.

Jelenlegi hely

EKE füzetek

2009-ben 15 éves volt az Egyházi Könyvtárak Egyesülése, a magyarországi és határon túli magyar egyházi-felekezeti könyvtárak szakmai-lelki munkaközössége, érdekvédelmi szervezete. Az évforduló kapcsán indították el az EKE füzetek sorozatot.

Örvendetes jelenség, hogy míg 1950-től, a bezártság és bezárkózottság éveiben nem volt „szerencsés” egyházi, teológiai vagy vallásos művelődéstörténeti témákban kutatni, a rendszerváltozást követően az egyházi gyűjteményekben őrzött anyag ismét érdekessé vált. A nyilvános státusz vállalásával az 1990-es években kis időre az egyházi könyvtárak még „divatosak” is lettek.

Az EKE füzetek sorozat azzal a céllal indították, hogy tájékoztassa azt az egyre több belföldi és külföldi tudományos szakembert, akik egyházi könyvtárakról érdeklődnek. Jelentkeznek a doktori képzésben résztvevő vagy egyetemi, főiskolai szakdolgozatot író hallgatók és az egyházi könyvtárak iránt érdeklődő helyismereti kutatók is. Viszont a 2009-ben elindított sorozat nem csupán a kutatók, hanem a könyvtáros szakma és az EKE számára is hiánypótló sorozattá válhat.

A sorozat első és második kötete, a 15. évfordulóra jelent meg:

  • A sorozatindító füzet az Egyesülés bemutatását tűzte ki célul. A tagintézmények felsorolása, a szervezeti felépítés bemutatása mellett igyekszik felvázolni az eddigi tevékenységünket. Szerzője Ásványi Ilona a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgató-helyettese, aki 2004 és 2007 között Egyesülésünk elnöke volt.
  • Az EKE füzetek sorozat 2. köteteként megjelenő összeállítás egyházi és „világi” kollégáink rövid írásait tartalmazza. A többségükben egy–két oldalas szövegek határozottan eltérnek egymástól jellegükben, stílusukban, tartalmukban, mégis számos közös vonásuk van, azon túl is, hogy szerzőiket a Egyházi Könyvtárak Egyesülése alapításának tizenötödik évfordulója ihlette. A sorok között olvashatunk értékelő, elemző, visszatekintő részleteket, olykor felülnézetből jelennek meg előttünk lényegi vonások, máskor a szubjektív megközelítés, az emlékek hatása, érzelmi töltése dominál. Arra is van példa, hogy a mondatok már–már szépírói szárnypróbálgatás jellegét öltik, máskor a feltárulkozás vágya kerekedik felül.

Az EKE füzetek folytatásaként olyan anyagok közzétételét tervezzük, melyről évtizedekkel ezelőtt vagy még soha nem jelent meg tájékoztató, összefoglaló tanulmány, segédanyag.

Történeti áttekintést publikálunk majd az egyes felekezetek gyűjteményeinek történetéről a rendszerváltozás óta eltelt két évtizedben és az egyes könyvtárak rövid történetéről. Szakirodalmi jegyzéket adunk az egyházi könyvtárakról, bemutatjuk a magyarországi és határon túli magyar egyházi könyvtáros kollégákat. Szó lesz az egyházi könyvtárakban folyó műhelymunkákról, gyűjteményeink szerepéről az evangelizációs munkában, állományvédelemről, pályázatokról.