Pillanatképek

24. Szent István Könyvhét 2016. május 9-14

Közgyűlés - Gyulafehérvár, 2009. - 1. nap

2015: Szomszédolás ELTE Könyvtárban

2018.04.11.: Habent sua fata libelli II.

Sikeres volt az Oxford University Press adatbázisainak bemutatója a Sapientia Könyvtárban

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 2. nap - Kirándulás Szarvason - 2016. június 28.

2015: Szomszédolás ELTE Könyvtárban

2017. november 8.: Szomszédolás a Pálos Könyvtárban

Szomszédolás a Sapientia Könyvtárban - 2014

Közgyűlés - Vác, 2014. Fehrentheil Henriette előadása

Jelenlegi hely

Bibliográfia

2018

Ásványi Ilona

 • Egy ökumenikus szellemiségű szakmai szervezet : az Egyházi Könyvtárak Egyesülése in: A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben pedig szeretet. A kötet szerzői Dr. Löffler Erzsébet történész-muzeológusnak ajánlják írásaikat elismerésük és tiszteletük jeléül, megköszönve és méltatva több évtizedes munkásságát. 2018 9-20.
 • Megmaradva-megújulva. Az egyházi-felekezeti könyvtárak helyzete, feladatai a 21. század eéeján in: Per Aspera ad Astra 5 (2018/1) 97-108.
 • Egyházi könyvtári szolgáltatási modell. Az Európai kultúra – nemzeti örökség címmel szervezett Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozóján elmondott előadás szerkesztett, bővített változata in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 27 (2018/11) 3-21

2017

Ásványi Ilona

 • Újabb töprengések... az egyházi könyvtárak és az Egyházi Könyvtárak Egyesülése régi-új feladatairól in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 26 (2017/1) 3-12.

Violáné Bakonyi Ibolya - Viola Ernő

 • Egyházi, iskolai kiskönyvtárak régi/muzeális gyűjteményeinek állományvédelme in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 26 (2017/1) 39-41.

2016

Ásványi Ilona

 • Egyházi könyvtár: muzeális gyűjtemény? tudományos könyvtár? szakkönyvtár? in: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 63 (2016/5) 198-204.

Török Beáta

 • Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése szarvasi találkozója in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 25 (2016/10) 43-46.
 • Szarvason találkoztak az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének munkatársai in: Könyvtári Levelező/Lap 28 (2016/7) 16-20.

2015

Hubert Gabriella

 • Bemutatkozik az Egyházi Könyvtárak Egyesülése in: Evangélikus Élet 80 (2015/20) 13.
 • Vendégségben Szent Erzsébet szülőhelyén : az Egyházi Könyvtárak Egyesülése Sárospatakon in: Evangélikus Élet 80 (2015/28) 6.

2014

Ásványi Ilona

 • 20 éves az egyházi Könyvtárak Egyesülése in: Könyvtári Levelezőlap 25 (2014/9) 3-9.
 • Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2014. évi összejöveteléről (Vác, 2014. június 23-25.) in: Könyvtári Levelező/lap 25 (2014/9) 10-17.
 • „… arra rendeltelek titeket, hogy munkátokkal maradandó gyümölcsöt hozzatok…” (Jn 15,16) 20 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 23 (2014/9) 3-11.
 • Az egyházi könyvtárak és a nyilvánosság in: Könyvtári Levelező/lap 25 (2014/4) 3-13.
 • Egyházi könyvtárak a 21. század elején in: Könyvtári Levelező/lap 25 (2014/4) 14-17.

Balogh Ferenc

 • Turizmus, kiállítások az egyházi könyvtárakban in: Könyvtárvilág 2 (2014/2)

Baranya Péter

 • Egyházi Könyvtárak adatbázis-fejlesztései in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 23 (2014/8) 22-30.

Berecz Ágnes

 • Szellemi műhelyek az egyházi könyvtárakban. Körkép huszonhárom kérdőív alapján in: Könyvtári Levelezőlap 26 (2014/8) 3-9.

Borvölgyi Györgyi

 • Egyházi könyvtárak a 21. század elején in: Könyvtárvilág 2 (2014/3)

Kövécs Ildikó

 • Egyházi könyvtárak a 21. század elején in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 23 (2014/8) 21.
 • Pályázatok szerepe az egyházi könyvtárak megújulásában in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 23 (2014/8) 31-40.

2013

Ásványi Ilona

 • Befejeződött a magyarországi egyházi-felekezeti könyvtárak szakfelügyelete in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 22 (2013/3) 10-24.

Orosz Anna, Baranya Péter

 • [szerk.] Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Címtár 2013 EKE, Budapest, 2013
 • [szerk.] Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Címtár 2013 EKE, Budapest, 2013

2012

Ásványi Ilona

 • Észrevételek az egyházi könyvtárak szakfelügyelete kapcsán. Beszámoló a teljesség igénye nélkül a 2009 és 2011 közötti időszakról in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 21 (2012/6) 13-32.
 • Helyzetkép az egyházi könyvtárak muzeális és külön(leges) gyűjteményeiről a XXI. század elején in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 21 (2012/1) 3-20.

2011

Ásványi Ilona

 • Töprengések az egyházi könyvtárak sorsának változásáról in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 20 (2011/6) 3-14.

2010

Ásványi Ilona

 • Visszatekintés – 15 éves az EKE in: Gáborjáni Szabó Botond (szerk.): Hagyomány, egység és korszerűség. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2009. november 10-i jubileumi konferenciájának előadásai Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Debrecen, 2010. 10-15.

Baranya Péter

 • Egyházi könyvtárak közös katalógusa és portálja in: Gáborjáni Szabó Botond (szerk.): Hagyomány, egység és korszerűség. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2009. november 10-i jubileumi konferenciájának előadásai Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Debrecen, 2010 128-133

Gáborjáni Szabó Botond

 • [szerk.] Hagyomány, egység és korszerűség. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2009. november 10-i jubileumi konferenciájának előadásai Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Debrecen, 2010.
 • Előszó in: Gáborjáni Szabó Botond (szerk.): Hagyomány, egység és korszerűség. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2009. november 10-i jubileumi konferenciájának előadásai Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Debrecen, 2010. 5-8.

Horváth József

 • Egyházi gyűjtemény, mint tudományos műhely (A Pápai Református Gyűjteményekről) in: Gáborjáni Szabó Botond (szerk.): Hagyomány, egység és korszerűség. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2009. november 10-i jubileumi konferenciájának előadásai Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Debrecen, 2010. 101-112.

Löffler Erzsébet

 • A Főegyházmegyei Könyvtár, mint a kulturális turizmus egyik célpontja in: Gáborjáni Szabó Botond (szerk.): Hagyomány, egység és korszerűség. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2009. november 10-i jubileumi konferenciájának előadásai Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Debrecen, 2010. 121-127.

Oláh Róbert

 • Egyházi könyvtárak, mint a digitalizálás műhelyei in: Gáborjáni Szabó Botond (szerk.): Hagyomány, egység és korszerűség. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2009. november 10-i jubileumi konferenciájának előadásai Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Debrecen, 2010. 113-120.

Orosz Anna

 • [szerk.] Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Címtár 2010 EKE, Budapest, 2010

2009

Ásványi Ilona

 • Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének 15 éve különös tekintettel a 2004 és 2009 közötti időszakra. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE-füzetek 1.), Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Pannonhalma, 2009.
 • [szerk.] Előadások, kirándulások, emlékezése. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE-füzetek, 2.) Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Pannonhalma, 2009.
 • „Helyismereti gyűjtemények, helyismereti munka” egyházi könyvtárakban in: Mennyeiné Várszegi Judit (szerk.): Szolgáltatás – Használó – Könyvtáros Paradigmaváltás a könyvtárak helyismereti munkájában?! A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 15. Országos Konferenciáján Győr 2008. július 9-11. Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, Győr, 2009 110-127.
 • A magyarországi egyházi és felekezeti könyvtárak szakfelügyelete 2006-2008 in: Richlich Ilona (szerk.): A könyvtári szakfelügyeletről. Tájékoztató a 2002-2008 közötti szakfelügyeleti vizsgálatok eredményeiről OKM, Budapest, [2009] 52-61.
 • 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése. Ünnepi és hétköznapi emlékezés in: Ásványi Ilona (szerk.): Előadások, kirándulások, emlékezése. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése. (EKE-füzetek, 2.), Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Pannonhalma, 2009. 34-36

Bán Magdolna, Lipóthné Gyulai Anikó, Szél Szilvia

 • EKE 15 éves jubileumi évkönyvébe in: Ásványi Ilona (szerk.): Előadások, kirándulások, emlékezése. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE-füzetek, 2)., Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Pannonhalma, 2009 29-30.
 • EKE 15 éves jubileumi évkönyvébe in: Ásványi Ilona (szerk.): Előadások, kirándulások, emlékezése. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE-füzetek, 2)., Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Pannonhalma, 2009 29-30.
 • EKE 15 éves jubileumi évkönyvébe in: Ásványi Ilona (szerk.): Előadások, kirándulások, emlékezése. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE-füzetek, 2)., Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Pannonhalma, 2009 29-30.

Bánkeszi Katalin

 • 15 év hosszú idő… in: Ásványi Ilona (szerk.): Előadások, kirándulások, emlékezése. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése. (EKE-füzetek, 2)., Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Pannonhalma, 2009 16-17.

Berecz Ágnes

 • A megtett út – Személyes visszapillantás az EKE elmúlt 15 évére in: Ásványi Ilona (szerk.): Előadások, kirándulások, emlékezése. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE-füzetek, 2.) Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Pannonhalma, 2009. 10-13.

Eőry Erika

 • Szomszédolás – egy külsős élményei in: Ásványi Ilona (szerk.): Előadások, kirándulások, emlékezése. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE-füzetek, 2.) Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Pannonhalma, 2009. 22-23.

Fülöp Ágnes

 • Kincsek őrzői in: Ásványi Ilona (szerk.): Előadások, kirándulások, emlékezése. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE-füzetek, 2.) Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Pannonhalma, 2009 17-18.

Gáborjáni Szabó Botond

 • Előszó in: Ásványi Ilona (szerk.): Előadások, kirándulások, emlékezése. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE-füzetek, 2.) Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Pannonhalma, 2009. 3-4.

Haraszti Katalin

 • 15 éves lett az EKE! in: Ásványi Ilona (szerk.): Előadások, kirándulások, emlékezése. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE-füzetek, 2.) Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Pannonhalma, 2009. 20-22.

Löffler Erzsébet

 • Néhány gondolat az EKÉ-ről in: Ásványi Ilona (szerk.): Előadások, kirándulások, emlékezése. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE-füzetek, 2.) Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Pannonhalma, 2009. 24-26.

Márton Gyöngyvér

 • Gyulafehérvár elé in: Ásványi Ilona (szerk.): Előadások, kirándulások, emlékezése. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE-füzetek, 2.) Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Pannonhalma, 2009. 31-32.

Monok István

 • A 15 éves EKE köszöntése in: Ásványi Ilona (szerk.): Előadások, kirándulások, emlékezése. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE-füzetek, 2.) Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Pannonhalma, 2009. 5-6.

Rozsondai Marianne

 • Előadások, kirándulások, emlékeim és az EKE in: Ásványi Ilona (szerk.): Előadások, kirándulások, emlékezése. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE-füzetek, 2.) Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Pannonhalma, 2009. 19-20.

Sasváry Zoltánné Szepesei Zsuzsanna

 • A titokzatos háztól az „EKÉig" személyes emléktöredékek in: Ásványi Ilona (szerk.): Előadások, kirándulások, emlékezése. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE-füzetek, 2.) Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Pannonhalma, 2009. 26-29.

Szelestei Nagy László

 • Ahogy én látom in: Ásványi Ilona (szerk.): Előadások, kirándulások, emlékezése. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE-füzetek, 2.) Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Pannonhalma, 2009. 6-7.

Török Beáta

 • Változó feladatok – alkalmazkodunk?! in: Ásványi Ilona (szerk.): Előadások, kirándulások, emlékezése. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE-füzetek, 2.) Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Pannonhalma, 2009. 7-9.

Wojtilláné Salgó Ágnes

 • A tizenöt éves EKE köszöntése in: Ásványi Ilona (szerk.): Előadások, kirándulások, emlékezése. 15 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE-füzetek, 2.) Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Pannonhalma, 2009. 13-15.

2008

Ásványi Ilona

2007

Ásványi Ilona

 • Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülése tevékenységéről 2004 és 2007 között in: Könyvtári Levelező/lap 19 (2007/8) 17-23.
 • Irodalmi hagyatékok egyházi gyűjteményekben. A pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban őrzött Mécs László hagyaték in: Nyelv – irodalom – társadalom. A 2005. december 8-9-én A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban címmel a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke által szervezett konferencia előadásai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, 2007 267-279.

Dobri Mária

 • Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének évi közgyűlése és konferenciája [2007. június 25-27. Szombathely] in: Könyvtári Levelező/lap 19 (2007/8) 15-16.

Drótos László, Somogyi Tamás

 • Adattármustra. Közös katalógusok. Theca in: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 54 (2007/5) 215-216.
 • Adattármustra. Közös katalógusok. Theca in: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 54 (2007/5) 215-216.

Kohári Mária

 • Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Címtár 2007 EKE, Pannonhalma, 2007.

2006

Ásványi Ilona

 • Állományvédelem egyházi könyvtárakban in: Könyvtári Levelező/lap 18 (2006/7) 3-10.
 • Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2006. évi közgyűléséről - Szeged, 2006. június 26-28. Kézirat - Szeged, 2006.
 • Egyházi és felekezeti könyvtárak Győr – Moson - Sopron megyében in: Kisalföldi Könyvtáros 36 (2006/1) 29-37.
 • Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése in: Kisalföldi Könyvtáros 36 (2006/ 1) 48-53.
 • Szakfelügyeleti vizsgálatok. A magyarországi egyházi és felekezeti könyvtárak szakfelügyelete 2006 in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 15 (2006/12) 22-28.

2005

Ásványi Ilona

 • Kérdések és lehetséges válaszok a könyvtári, levéltári digitalizációról. Előadás a Publika Magyar Könyvtári Kör, Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete és a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár szervezte Tradíció és világháló című konferencián kézirat - Győr, 2005. április 7.

Bakonyi Ibolya

 • Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének évi közgyűlése és konferenciája Csurgón, 2005 in: Könyvtári Levelező/lap 17. (2005/9) 3-5.

Baranya Péter, Kövécs Ildikó

 • Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége: egy felmérés eredményei in: Könyvtári Levelező/lap 17 (2005/5) 3-5.
 • Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége: egy felmérés eredményei (folytatás) in: Könyvtári Levelező/lap 17 (2005/6) 3-5.
 • Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége: egy felmérés eredményei (folytatás) in: Könyvtári Levelező/lap 17 (2005/7) 14-16.
 • Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége: egy felmérés eredményei in: Könyvtári Levelező/lap 17 (2005/5) 3-5.
 • Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége: egy felmérés eredményei (folytatás) in: Könyvtári Levelező/lap 17 (2005/6) 3-5.
 • Az egyházi könyvtárak informatikai fejlettsége: egy felmérés eredményei (folytatás) in: Könyvtári Levelező/lap 17 (2005/7) 14-16.

Berecz Ágnes

 • Egy szervezeti kereten belül – együttműködési példázatok. Előadás a Múzeumi könyvtárosok második szakmai találkozóján Kézirat - Győr (Xantus János Múzeum), 2005. november 14.

Kohári Mária

 • [szerk.] Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Címtár 2005 EKE, Pannonhalma 2005
 • Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének szakmai napja, 2005 in: Könyvtári Levelező/lap 17 (2005/9) 5-7.

Török Beáta

 • Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2005. évi közgyűléséről Kézirat - Csurgó, 2005.

2004

Ásványi Ilona

 • Tízéves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése – 1. rész in: Könyvtári Levelező/lap 16 (2004/7) 5-11.
 • Tízéves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése – 2. rész in: Könyvtári Levelező/lap 16 (2004/8) 3-11.
 • Tízéves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése – 3. rész in: Könyvtári Levelező/lap 16 (2004/9) 3-7.
 • Tízéves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése [1-3. rész] in: Ásványi Ilona (szerk.): Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2004 EKE, Pannonhalma 2004 3-32.
 • [szerk.] Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2004 EKE, Pannonhalma, 2004.

Török Beáta

 • Egyházi könyvtárak konferenciája. [Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2004. évi közgyűléséről] in: Könyvtári Levelező/lap 16 (2004/7) 12-13.

2003

Ásványi Ilona

 • Az egyházi könyvtárak a XX. század utolsó évtizedében in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 12 (2003/6) 23-32.
 • [szerk.] Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2003 EKE, Pannonhalma, 2003

Bánhegyi Béla Miksa

 • Az egyházi könyvtárosok feladata az evangelizációban : Előadás az EKE 2002.évi „Régi és új – Az egyházi könyvtárak szerepe és feladata az információs társadalomban” című konferenciáján in: Ásványi Ilona (szerk.): Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2003 EKE, Pannonhalma, 2003 21-24.

Gáborjáni Szabó Botond

 • Az egyházi könyvtárak változásai, sikerei és kudarcai az elmúlt másfél évtizedben in: Könyvtári Levelező/lap 15 (2003/12) 11-13.
 • Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) és a szervezet 2003. évi közgyűlése in: Hajdú-Bihar Megyei Könyvtári Téka (2003/2) 45-47.

2002

Ásványi Ilona

 • Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2001. évi közgyűléséről in: Ásványi Ilona (szerk.): Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2002 EKE, Pannonhalma 2002 8-9.
 • Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2002. évi közgyűléséről in: Könyvtári Levelező/lap 14 (2002/9) 17-18.
 • [szerk.] Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2002 in: EKE, Pannonhalma, 2002

Broczky István

 • Egyházi könyvtárak internetes adatbázisa – THECA in: Könyvtári Levelező/lap 14 (2002/1) 15-17.
 • THECA. Internet keresőfelület az Orbis adatbáziskezelővel feldolgozott könyvtári adatokhoz in: Ásványi Ilona (szerk.): Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2001 EKE, Pannonhalma 2001 11-13.

Fischerné Grócz Zita

 • Orbis in: Könyvtári Levelező/lap 14 (2002/1) 17-18.
 • Orbis in: Ásványi Ilona (szerk.): Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2001 EKE, Pannonhalma 2001 14-16.

Gáborjáni Szabó Botond

 • A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, célja és jövőképe, in: Könyvtári Figyelő 48 (2002/1-2) 11-27.
 • A magyarországi egyházi könyvtárak helyzete, célja és jövőképe in: Ásványi Ilona (szerk.): Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2002 Pannonhalma, 2002 25-39.

Szelestei Nagy László

 • Értékek egyházi könyvtárainkban in: Ásványi Ilona (szerk.): Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2002 EKE, Pannonhalma, 2002 10-14.

[Ásványi Ilona]

 • Könyvtárról könyvtárra – Egyházi könyvtárak: Bethlen Gábor Református Gimnázium Könyvtára, A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Könyvtára in: Könyvtári Levelező/lap 14 (2002/1) 26-27.
 • Könyvtárról könyvtárra – Egyházi könyvtárak in: Könyvtári Levelező/lap 14 (2002/2) 28-29.
 • Könyvtárról könyvtárra – Egyházi könyvtárak, Az izraelita felekezet gyűjteménye, Az unitárius egyház gyűjteménye in: Könyvtári Levelező/lap 14 (2002/6) 26.

2001

Antal Mónika, Polovitzerné

 • TINLIB integrált könyvtári rendszer in: Ásványi Ilona (szerk.): Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2001 EKE, Pannonhalma, 2001 16-19.

Ásványi Ilona

 • Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2001. évi közgyűlése in: Könyvtári Levelező/lap 13 (2001/9) 16-17.
 • [szerk.] Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2001 EKE, Pannonhalma, 2001

Török Beáta

 • A Corvina integrált könyvtári rendszer in: Ásványi Ilona (szerk.): Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2001 EKE, Pannonhalma 2001 20-21.

Viola Ernő

 • Szirén program in: Ásványi Ilona (szerk.): Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2001 EKE, Pannonhalma, 2001 21-23.

[Ásványi Ilona]

 • Könyvtárról könyvtárra – Egyházi könyvtárak in: Könyvtári Levelező/lap 13 (2001/1) 24-27.
 • Könyvtárról könyvtárra - Egyházi könyvtárak in: Könyvtári Levelező/lap 13 (2001/2) 33.
 • Könyvtárról könyvtárra - Egyházi könyvtárak in: Könyvtári Levelező/lap (2001/3) 33-35.
 • Könyvtárról könyvtárra - Egyházi könyvtárak in: Könyvtári Levelező/lap 13 (2001/4) 20-23.
 • Könyvtárról könyvtárra - Egyházi könyvtárak in: Könyvtári Levelező/lap 13 (2001/5) 34-35.
 • Könyvtárról könyvtárra - Egyházi könyvtárak: A Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Könyvtára in: Könyvtári Levelező/lap 13 (2001/12) 17-18.

2000

Ásványi Ilona

 • [szerk.] Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2000 EKE, Pannonhalma, 2000

Bánhegyi Béla Miksa

 • Élő közösség, élő ház. Meditáció a nemeskéri evangélikus templomban az Egyházi Könyvtárak Egyesülése közgyűlésén részt vevő könyvtárosoknak in: Ásványi Ilona (szerk.): Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2000, EKE, Pannonhalma, 2000

Hafenscher Károlyné

 • Holtig tanul a jó könyvtáros… Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének soproni vándorgyűléséről in: Ásványi Ilona (szerk.): Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2000 EKE, Pannonhalma, 2000 15-17.

Török Beáta

 • Beszámoló az 1999. október 20-án megtartott tájékoztatunk@tájékozódunk.eke című szakmai rendezvényről in: Ásvány Ilona (szerk.): Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 2000 EKE, Pannonhalma 2000 20-21.

[Ásványi Ilona]

 • Könyvtárról könyvtárra - Főapátsági Könyvtár in: Könyvtári Levelező/lap 12 (2000/5) 39-41.
 • Könyvtárról könyvtárra - Egyházi könyvtárak in: Könyvtári Levelező/lap 12 (2000/6-7) 31-34.
 • Könyvtárról könyvtárra - Egyházi könyvtárak in: Könyvtári Levelező/lap 12 (2000/8) 18-20.
 • Könyvtárról könyvtárra - Egyházi könyvtárak in: Könyvtári Levelező/lap 12 (2000/9) 29-31.
 • Könyvtárról könyvtárra - Egyházi könyvtárak in: Könyvtári Levelező/lap 12 (2000/10) 31-36.
 • Könyvtárról könyvtárra - Egyházi könyvtárak in: Könyvtári Levelező/lap 12 (2000/11) 32-35.
 • Könyvtárról könyvtárra - Egyházi könyvtárak 12 (2000/12) 26-28.

1999

Ásványi Ilona

 • [szerk.] Egyházi Könyvtárak Egyesülése – Névtár 1999 EKE, Pannonhalma, 1999.

Bánhegyi Béla Miksa

 • Az egyházi könyvtárakról : Az MTA Könyvtári Bizottsága kibővített ülésén elhangzott hozzászólás szerkesztett változata in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 9 (1999/2) 33-35.

1997

Bánhegyi Béla Miksa

 • Az egyházi könyvtárakról in: Könyvtári Levelező/lap 9 (1997/10) 28-29.

1996

Szelestei Nagy László

 • [szerk.] Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének évkönyve – 1996 – Próbaszám. Alapszabály és a tagkönyvtárak főbb adatai EKE, Pannonhalma, 1996.

1994

Bánhegyi B. Miksa

 • Az egyházi könyvtárak evangelizációs jövője in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 3/1994 33-40.

Bánhegyi Béla Miksa

 • Az egyházi könyvtárak evangelizációs jövője in: Kétszáz éves az Egri Főegyházmegyei Könyvtár 1793-1993. Emlékbeszédek, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola — Egri Főegyházmegyei Könyvtár, Eger,1995 51-59