Pillanatképek

Közgyűlés - 2006 - Szeged, Ópusztaszer

A Monguz cég bemutatta "Qulto" nevű integrált könyvtári rendszert az OSZK-ban

Közgyűlés - kirándulás - Kalocsa, 2004.

Közgyűlés - Pápa, 2013. - konferencia

2018. június 25. - Nyíregyháza közgyűlés 1. nap előadások

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - ökumenikus istentisztelet

2018. június 26. - Nyíregyháza közgyűlés 2. nap kirándulások

Esztergom_19_2

Szomszédolás a Sapientia Könyvtárban - 2014

Szomszédolás a Piarista Központi Könyvtárban - 2014

Jelenlegi hely

Márton napi és reformációi ünnepség az Evangélikus Egyház szervezésében – muzeális kötetek visszaadása az OSZK-ból – Ordass Lajos-díj átadása – Prónay Sándor-díj egykori egyházi könyvtárosnak, Szála Erzsébetnek

Az evangélikus egyház honlapjáról idézzük:

BUDAPEST – 2018. NOVEMBER 11-ÉN KERÜLT SOR A HAGYOMÁNYOS MÁRTON-NAPI ÜNNEPSÉGRE AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ SZERVEZÉSÉBEN. AZ ALKALMON KIOSZTOTTÁK AZ ORDASS- ÉS PRÓNAY-DÍJAKAT, ÉS ÁTADTÁK AZ EGYHÁZ GYÜLEKEZETEIBEN AZ IRAKI ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA ÖSSZEGYŰJTÖTT MINTEGY 10 MILLIÓ FORINTOT IS.

PRŐHLE GERGELY ORSZÁGOS FELÜGYELŐ ÁTVETTE TOVÁBBÁ AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁRTÓL (OSZK) AZT A 15 KÖNYVRITKASÁGOT, KÖZTÜK A BALASSA-KÓDEXET, AMELYET 1950 ÓTA LETÉTKÉNT ŐRIZTEK.

 

A könyveket az alkalmon ünnepélyesen TÜSKE LÁSZLÓ, az OSZK főigazgatója adta át, aki elmondta: nem lehet tudni, hogy „megalapozott vagy megalapozatlan háborús félelem, személyes tudósi ambíció vagy felelősségteljes etikai megfontolások rejlettek-e azon akciók mögött, melyek során értékes könyvek és kéziratok letétként kerültek a nemzeti könyvtárakba". Ilyen volt a Himnusz kézirata, és ilyen a kicsiny, de annál értékesebb Radvánszky-gyűjtemény is. A 19. században a könyvtár őrizte öt éven át Luther Márton végrendeletét is, amely az evangélikus egyházunk becses kincse.

A Balassa-könyveket RADVÁNSZKY KÁLMÁN letétként ajánlotta fel az OSZK-nak 1950-ben, s e jeles alkalom keretében visszaadták őket az evangélikus egyház tulajdonába. A főigazgató kitért arra is, hogy a második világháborút követően és különösen az 1950-es évek első felében az egyházi könyvtárak és főúri gyűjtemények államosításakor a felszámolt állományokat a hatalom apparátusa vidéki gyűjtőraktárakba hordta össze, ahol a kötetek mindenféle veszélyeknek voltak kitéve. A könyvtár munkatársai megfeszített kármentő munkával járták a gyűjtőraktárakat, hogy kiválogassák és beszállítsák az OSZK-ba azokat a kincseket, amelyekről feltételezhető volt, hogy áldozatul esnek a politikai akaratnak vagy az áldatlan körülményeknek - ismertette a főigazgató, aki számára örömet jelentett, hogy a felújított Üllői úti székházban, az Evangélikus Országos Gyűjtemény biztonságos tereiben ismét biztosítottá váltak a könyvek őrzéséhez szükséges feltételek, illetve a digitalizálás révén a könyvek kutathatósága is.

A Radvánszky család könyvtáráról HUBERT GABRIELLA, irodalom- és könyvtörténész, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatója tartott előadást.

 

Hubert Gabriella előadása

 

A laikusoknak alapított Prónay Sándor-díjat SZÁLA ERZSÉBET művelődéstörténész, a Soproni Evangélikus Gyűjtemények korábbi igazgatója vehette át. Őt az egyház írott és tárgyi emlékeinek tudós és gondos gyűjtéséért, gondozásáért és bemutatásáért évtizedeken át végzett munkájának elismeréseként jutalmazták a kitüntetéssel.