Pillanatképek

Közgyűlés - Vác, 2014. - 3. nap Egyházmegyei Könyvtár megtekintése

2017. május 16.: Minőségbiztosítási tanfolyam második nap

Közgyűlés - 2006 - Szeged, csoportképek

Közgyűlés - Pápa, 2013. - konferencia

Közgyűlés - Gyulafehérvár, 2009. - 1. nap

Szomszédolás a Sapientia Könyvtárban - 2014

Közgyűlés - Csurgó, 2005. - 3. nap

Közgyűlés - Vác, 2014. Fehrentheil Henriette előadása

Közgyűlés - Vác, 2014. - 2. nap Múzeumok megtekintése

2016. május 9-10.: EKE Továbbképzés: Könyvtári minőségirányítás – minőségbiztosítás

Jelenlegi hely

Megjelent a Collectanea Sancti Martini IV., A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője

Collectanea Sancti Martini IV.
A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 
Pannonhalma: Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei, 2016 
szerk.:  Dénesi Tamás, angol nyelvű összefoglalók: Tóta Péter Benedek, Bakos Gergely OSB, Somorjai Ádám OSB

Tartalom

I. Tanulmány

 • Biriszló Lőrinc OSB: Kik vehetnek részt az általános káptalanon? Egy reformkori vita előzménye és háttere

II. Közlemények

 • Bakos Gergely OSB: Petrus Venerabilis clunyi apát levele Bernát clairvaux-i apát részére
 • W. Salgó Ágnes: Amiről a régi könyvek mesélnek
 • Borián Elréd OSB: Faludi Ferenc költeményeinek másolatai a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban és Paintner Mihály (ex)jezsuita Faludi-életrajza
 • Tóta Péter Benedek: Czuczor Gergely és az angol nyelvű kultúrák. „Egy kísérlet”
 • Takács László: Néhány megjegyzés Szent Imre herceg pannonhalmi kultuszához
 • Bárány Zsófia: A religio és a nemzet elválaszthatatlansága.  A bencés rend szerepe a modern Magyarország kialakulásában
 • Hajdók Judit: A bakonybéli apátsági templom Wilde-orgonája
 • Somorjai Ádám OSB: A Komáromi Bencés Monostor önállósítására való törekvések 1945 után és a monostor feloszlatása
 • Gereben Ferenc: „Pannonhalma olyan, mint egy sziget a tenger közepén.” Hogyan érezte magát Pannonhalmán az 1958-as I/B osztály? Dokumentum-elemzés

III. 1956

 • Petes Róbert: A győri papság az 1956-os forradalom napjaiban
 • Dénesi Tamás: Söveges Dávid OSB emlékei az 1956-os eseményekről  és börtönbüntetéséről.  Forrásközlés

IV. Szemle

 • Takács Melinda: Szent Márton és Pannónia. Kereszténység a római világ határán
 • Tuhári Attila: Sulpicius Severus: Szent Márton. Élete, levelek, dialógusok
 • Jakab Réka: Balatonfüredi panaszkönyv, 1836–1840