Pillanatképek

2017. június 28. - Debrecen Közgyűlés 1. nap

Szomszédolás 2019. november 26. KSH Könyvtár

Szomszédolás 2019. november 26. OSZK

2017. május 16.: Minőségbiztosítási tanfolyam második nap

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 2. nap - Kirándulás Szarvason - 2016. június 28.

Szomszédolás az Evangélikus Országos Gyűjteményben

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 2. nap - Hercegkút nevezetességei - 2015. június 30.

Szomszédolás 2019. november 26. KSH Könyvtár

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 2. nap - Sárospatak nevezetességei - 2015. június 30.

2017. június 29. - Nagyváradi kirándulás

Jelenlegi hely

Törvények és jogszabályok szakmai nap

Mindent szabad nekem, de nem minden használ
(1Kor 6, 12a)
Törvények és jogszabályok
Tudósítás az Egyházi Könyvtárak Egyesülése szakmai napjáról

 

A könyvtárosokat és a könyvtárakat érintő jogszabályokról szervezett szakmai napot 2019. február 19-én az Egyházi Könyvtárak Egyesülése a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Dísztermében. A rendezvényre közel 90 egyházi és nem egyházi könyvtáros jelentkezett – többen meghatódva jártak-keltek egykori alma materük, az ELTE BTK folyosóin, termeiben.

Az előadók között az elnök örömmel üdvözölte az egyházi könyvtárosok körében első alkalommal vendégül látott Sörény Edinát, az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztályának vezetőjét. A főosztályvezető asszony a 2018 augusztusában felállt főosztály működéséről, feladatairól és terveiről szólt első előadóként. Az ágazati irányítás könyvtári és levéltári feladatai című előadásában elmondta, hogy véleménye szerint napjainkban, a tudás és kreativitás évszázadában a könyvtár egyféle brandet jelent, mely állandó jellemzőkkel bír, de a változó világ, változó környezet hatására folyamatos megújulásra képes.

Kenyéri Katalin, könyvtári jogi szakértő a Szabályok a muzeális könyvtári dokumentumokról című előadásában először az 1997. évi CXL. törvénynek a muzeális dokumentumokra és főként azok archiválására vonatkozó 60/A-60/B. §-ára hívta fel a figyelmet, mely 2015-ben változott, és 2016. január 1-je óta kötelezően érvényes. A törvényben a könyvtári dokumentumokra vonatkozó szabályok, melyek a nyilvántartásra, feltárásra, rendelkezésre bocsátásra, archiválásra terjednek ki, kötelezőek a muzeális dokumentumokra is.

Farkas Gábor Farkas, az OSZK Régi Nyomtatványok Tára vezetője, a muzeális könyvtári dokumentumok nyilvántartása (MKDNY) koordinátoraként a nyilvántartással kapcsolatban a jogi háttér és a szakmai szempontok egyensúlyáról beszélt. A muzeális dokumentumok számbavétele óriási munka, nagyon szerteágazó feladatokkal, csak összefogással lehetséges.

Tószegi Zsuzsanna címzetes egyetemi docens, ELTE BTK témavezető A GDPR és az egyházi könyvtárak – jó gyakorlatok, további tennivalók címet adta elődásának. Elsőként az egyházi könyvtárakat vette számba, a nyilvánosakat és a nem nyilvánosakat egyaránt, és jelezte, az adatvédelmi törvény minden könyvtárra kötelezően érvényes. Az előadás végén két megjelenés előtt álló írására hívta fel a figyelmet: Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (GDPR) – Alapfogalmak, alapelvek, és Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (GDPR) – A könyvtárak adatkezelői szerepköre című cikkek a Könyvtári Figyelő 2019/ 1. és 2. számában fognak megjelenni.

Hangodi Ágnes, a Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztálya munkatársa A Könyvtári Intézet tanfolyami kínálata az új továbbképzési rendeletek tükrében című előadásában először a továbbképzéssel kapcsolatos jogszabályokat tekintette át. Elmondta, hogy a szakképzési és továbbképzési tanfolyamok akkreditálása és szervezése alapvetően a Könyvtári Intézet feladata. 2018-ban megújult, korszerű oktatótermekben 55 alkalommal 924 fő vett részt különböző továbbképzéseken, 149 segédkönyvtáros vizsgázott sikeresen.

A szakmai nap büféebéddel zárult, ahol kisebb-nagyobb csoportokban folyt tovább az eszmecsere a délelőtt elhangzottakról, illetve lehetőség nyílt a kötetlen együttlétre, találkozásra, barátkozásra.
Köszönet az előadóknak a felkészült szereplésért, a Sapientia Könyvtára munkatársainak Török Beáta vezetésével a vendéglátásért és Kövécs Ildikónak, az Egyházi Könyvtárak Egyesülése titkárának a szervezésért.

 

A rendezvényről készült fényképek, a rendezvény programja és az előadások ITT érhetőek el!