Pillanatképek

Szomszédolás az Országgyűlési Könyvtárban, 2015.

Közgyűlés - Gyulafehérvár, 2009. - 2. nap

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 1. nap - Közgyűlés 2015. június 29.

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 3. nap - Sátoraljaújhely - 2015. július 1.

Közgyűlés - Szombathely, 2007. konferencia

Közgyűlés - Vác, 2014. - 2. nap Múzeumok megtekintése

Közgyűlés - Pápa, 2013. - 2. nap

25 éves az Egyházi Könyvtár Egyesülése

Összefogás a könyvtárakért Budapest - Sapientia Könyvtár - 2006

Esztergom_19_4

Jelenlegi hely

Szakmai napok

Bevezető | 

Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott (Ter 1, 31a) Minden, mi él, Téged hirdet… a Teremtő dicsérete – a teremtmény felelőssége  |  2019.05.08.: Habent sua fata libelli III.  |  2019.03.05.: 25 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése  |  2019.02.19.: Mindent szabad nekem, de nem minden használ. (1Kor 6, 12a) Törvények és jogszabályok  |  2018.10.02.: Élő muzeális gyűjtemények – Élő egyházi könyvtárak  |  2018.04.11.: Habent sua fata libelli II.  |  2018.03.01.: Vendégünk  |  2017.11.30.: Barát vagy ellenség az információs kommunikációs technológia? Szakmai nap az adatvédelemről  |  2017.10.02.: Régi könyves szakmai nap a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban  |  2017.05.15-17.: Minőségbiztosítási tanfolyam Kismaroson  |  2017.04.25.: Habent sua fata libelli I. - Régi könyves szakmai nap  |  2017.02.16.: Szakmai nap a Kereszt(y)énység, gazdálkodás, szervezeti kultúra világában  |  2016.11.21.: A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban  |  2016.05.09-10.: EKE Továbbképzés: Könyvtári minőségirányítás – minőségbiztosítás  |  2016.02.24.: Az egyházi könyvtárakban őrzött kódexek és kódex-fragmentumok feldolgozása és digitalizálása  |  2015.11.04.: Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer és minőségbiztosítás a gyakorlatban - Szakfelügyelet  |  2014.03.25.: Egyházi könyvtárak a 21. század elején  |  2008.12.02.: Biblia Konferencia  |  2008.10.01.: Reneszánsz konferencia  |  2007.04.12.: Digitalizálás: Miért? Mit? Hogyan? Mivel?  |  2007.03.07.: Régi könyves szakmai napok  |  2006.11.21.: „Vendégünk…”  |  2006.10.26.: A pályázatírásról  |  2006.10.09.: Összefogás a könyvtárakért Kalocsán  |  2006.10.09.: Összefogás a könyvtárakért Budapesten  |  2006.05.09.: Az antikváriumok világa  |  2005.02.23.: Állományvédelem konferencia  |  2004.10.06.: Könyvtári rendszerek az egyházi könyvtárakban  |  2004.06.16.: Értekezlet a közös katalogizálásról  |  2004.03.25.: Könyvtár-informatikai értekezlet

2019.03.05.: 25 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése

In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus autem charitas.
A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben pedig szeretet.
(Szent Ágoston)

 

2019. március 5-én közel száz aktív és egykori egyházi és nem egyházi  könyvtáros munkatárs találkozott a PPKE JÁK Dísztermében, hogy megünnepelje az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) 25. születésnapját.
Meghívást kaptak az egyházi könyvtáros munkatársak, a már nyugdíjas kollégák, a könyvtárosszakma jeles képviselői, a társ szakmai szervezetek vezetői, a minisztérium mostani és egykor munkatársai, mindenki, aki részt vett az Egyesülés munkájában, tevékenységében az elmúlt negyedszázadban. Ásványi Ilona az egyesület elnöke, köszöntőjében elmondta: örömteli, hogy érzékelhetően, tapasztalhatóan mindenki jól érzi magát az egyesülés körében, aki kapcsolatba kerül a szervezettel, szívesen vesznek részt rendezvényeiken.
A gyülekező közösséget egy régi fotókból összeállított vetítés fogadta. Az ünneplők megilletődve nézegették egykori önmagunkat, és azoknak a képeit, akik már hazaértek az Égi hazába.
Az örömteli összejövetel a Monarchia Vonósnégyes muzsikájával kezdődött, majd Köntös László lelkész, a Dunántúli Református Egyházkerület Gyűjteményei igazgatója mondott imát.
Utána köszöntők következtek. Először Ásványi Ilona az Egyházi Könyvtárak Egyesülése elnöke köszöntötte az egybegyűlteket és a 25 éves egyesületet. Az ünnepség mottójául választott Szent Ágostonnak tulajdonított idézettel kapcsolatban (A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben pedig szeretet) elmondta: „Az egyesületi munkában mindig azt kerestük, ami összeköt és nem azt, ami szétválaszt. Tiszteletben tartottuk a vallásgyakorlati és meggyőződésbeli különbségeket. A keresztény hagyományon alapulva mindannyiunkra érvényes volt a jézusi parancs: Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13, 35) Hálaadó szavakkal így folytatta: „Egy születésnap alkalmas arra, hogy visszatekintsünk a múltba, számba vegyük a jelent, és elmerengjünk a jövőn: a számvetés és a hála ideje.” Majd köszönetet mondott: „Hálás köszönet elsőként a Teremtőnek, hiszen, ahogy a zsoltáros mondja: Ha az Úr nem épít, hasztalan fáradoznak az építők (Zsolt 127, 1). Hálás köszönet az Alkotónak, az életadó Szentléleknek, aki spiritus rectorunk. Hálás köszönet Istennek, akik gondviselő szeretettel vezetett bennünket, és amikor embervoltunkból adódóan környezetünkkel vagy egymás között nehézségeink adódtak, a béke útjára igazította lépteinket. (vö.: Lk 1, 79b) Hálás köszönet az alapítóknak… Köszönet minden egykori egyházi könyvtáros munkatársnak, minden tisztséget viselőnek és a tagkönyvtárak minden munkatársának is. Köszönet a könyvtárosszakma képviselőinek, akik munkatársainkká váltak és barátainkká lettek az idők folyamán. Köszönet a politikai-szakmai döntéshozóknak, akik elfogadóan, egyenrangúan, segítően viszonyultak hozzánk. Egyesületünk ünnepén és mindig, Isten éltessen, segítsen, vezessen - valamennyiünket!”
Az elnökasszony után Sörény Edina, az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztály vezetője szólt az egyházi könyvtárak fontosságáról, jelentőségéről, méltatva az egyházi könyvtárosok törekvéseit. Őt követte Barátné Hajdu Ágnes az MKE elnöke, aki az MKE és az EKE közös projektjeiről beszélt, és személyes élményeket is felidézett a 2015-ös, sárospataki EKE konferenciáról. Végül Ramháb Mária az IKSZ elnöke szólt elismeréssel az EKE tevékenységéről és az egyesületi munka jelentőségéről.
Ezután ismét muzsika következett.  
Az ünnepi összejövetelen három előadás hangzott el. Szelestei Nagy László a kezdetekről szólt, arról, hogyan vetődött fel egyesülés alapításának gondolata. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzor emeritusa az Országos Széchényi Könyvtár egykori munkatársaként az egyházi gyűjtemények felelőseként tevékenykedett, személyes kapcsolata volt a különböző felekezetű könyvtárvezetőkkel. Ezáltal sikerült bevonni az egyházi könyvtárakat olyan országos projektekbe, mint a védett dokumentumok nyilvántartása, az egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai kötetek megjelentetése. Elmondta, hogy a rendszerváltozás után nagyobb lehetőség nyílt az egyházi könyvtárak szakmai összefogására, realitássá vált az érdekképviseletük megvalósítása, a finanszírozás rendezése. Egykori tanárát, Bánhegyi Miksa bencés atyát, a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatóját megnyerve az ügynek 1994-ben megalakult az Egyházi Könyvtárak Egyesülése, a magyar egyházi-felekezeti könyvtárak ökumenikus szellemiségű-lelkiségű, szakmai szervezete. Miksa atya két cikluson át volt az egyesület elnöke, a pannonhalmi könyvtár pedig – Magyarország legrégebbi könyvtára lévén – az EKE szellemi központja, a mai napig. Szelestei Nagy László volt az Egyházi Könyvtárak Egyesülése első titkára.
Második előadóként Ásványi Ilona az EKE elnöke idézte fel az egyesület elmúlt 25 évét, az egyesülés tevékenységét, hogy a rendszerváltás után  milyen utat tettek meg az egyházi könyvtárak napjainkig.  
A harmadik előadó, Monok István nem tudott személyesen részt venni az összejövetelen, de elküldte előadását, melyet Kurta József a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára vezetője tolmácsolt.  Az MTA KIK főigazgatója Megfontolások egy szükséges egyházi könyvtári stratégiához címmel készítette el előadását.
Egy köszöntéssel induló és egy hatalmas torta elfogyasztásával záródó – miközben a résztvevők elénekelték az Éljen soká, éljen soká, éljen soká, számos éven át, Egészségben, békességben, éljen soká, számos éven át görögkatolikus köszöntőt – ebéd után a program visszaemlékezésekkel folytatódott.
Kövécs Ildikó az Egyházi Könyvtárak Egyesülése titkára az Egyházi Könyvtárak Egyesülése egykori munkatársaira emlékezett, felidézte arcvonásaikat, egy-egy jellemző mozzanatot életükből, majd így fohászkodott: „Hálát adunk Istennek, hogy együtt munkálkodhattunk velük! Hitünk szerint ezekkel a szavakkal fogadta őket Urunk: Jól van, te hűséges, derék szolga – mondta neki ura. Minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe! (Mt 25,21)” A vetítés alatt az Evangélikus Énekeskönyv 121. éneke szólt angolul: Ó, maradj vélem, az est közelget. Nő a sötétség, ne hagyj engemet! Nincs más segítő, ki fogná kezem, Gyengék gyámola, te maradj velem! (Abide With Me - King’ s College Choir, Cambridge)
Az ünneplő közösség a következő egykori munkatársakra emlékezett: Antalóczi Lajos (1947 - 2000) 1983-tól haláláig az Egri Főegyházmegyei Könyvtár igazgatója, az EKE elnöke 2000-ben. Szentimrei Mihályné, született Oláh Ibolya (1949-2005) 1999-től a Sárospataki Református Tudományos Gyűjtemények Nagykönyvtárának megbízott igazgatója, 2001-től igazgatója. Sulyok János Ignác O.Cist. (1911-2006) 1952-től Székesfehérvárott püspöki levéltáros, 1956-tól püspöki könyvtárosként dolgozott, 1998-tól az Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatója. Bánhegyi Béla Miksa OSB (1928-2009) 1988-tól haláláig a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatója, az EKE alapítója, 1994-2000-ig elnöke, 2000 és 2004 között elnökségi tagja. Cselényi Imre (1942-2009) 1991-2000 az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ Oktatási Osztályának munkatársa, nyugdíjasként, karmelita harmadrendiként a karmelita könyvtárak képviselője haláláig. Gyimesi Alajos (1944-2004) 1992-2004-ig az Egri Főegyházmegyei Könyvtár igazgatóhelyettese. Hervay Ferenc Levente O.Cist. (1919-2016) 1959-1960-ban könyvtáros az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban, 1963-tól OSZK Régi Magyarországi Nyomtatványok munkatársa, 1976-1981 tudományos főmunkatárs ugyanott, 1998-tól a Zirci Apátság Újkönyvtárának vezetője. Kovács Imre Endre O.Pream (1926-2014) 1993-től, a rend újjáalakulásától a Csornai Premontrei Apátságban alperjel, perjel, könyvtáros és levéltáros. Remete László (1919-2016) 1949-től a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjtemény munkatársa, tudományos munkatársa, 1969-tól a FSZEK Központi Könyvtárban az olvasószolgálat vezetője. 1973-tól 1985-ig a Szociológiai Gyűjtemény vezetője. 1986-1998-ig az Országos Rabbiképző Intézet Könyvtárának igazgatója. Sill Aba Ferenc OFM (1925-2018) 1985 és 2011 között a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár és Levéltár igazgatója. Kredics László (1932-2018) 1966-tól a veszprémi érsek bízza meg az érseki könyvtár és levéltár anyagának gondozásával. 1977 és 2001 között a Veszprémi Megyei Levéltár szaklevéltárosa. 2002-től 2016-ig a Veszprémi Érseki Könyvtár vezetője.
Ezután visszaemlékezések következtek. Baranya Péter, a Piarista Rend Központi Könyvtára vezetője, 2010 és 2013 között az EKE elnöke, Berecz Ágnes, a Ráday Könyvtár igazgatója, az EKE elnökségi tagja, Béres-Muszka Ibolya, a Magyar Unitárius Egyház Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény Könyvtára vezetője, az EKE elnökségi tagja, 2013 és 2016 között titkára, Török Beáta, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára vezetője, 2004 és 2007 között az EKE titkára és EKE elnökségi tagja és Mészáros Kornélia, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtárának vezetője  vallottak az Egyházi Könyvtárak Egyesüléséhez fűződő kapcsolatukról, emlékeikről, élményeikről.
Jó hangulatú ünnepség, örömteli találkozás, meghitt emlékezések és személyes beszélgetések után indultak haza az ünneplők.
Az ünnepségen elhangzottakat az Egyesülés nyomtatott formában is tervezi megjelentetni.

 

Sajtó megjelenések

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának beszámolója:

Beszámoló

A Szent István TV beszámolója az EKE 25 éves születésnapjáról:

Youtube 1.

Youtube 2.

Magyar Kurír:

25 éves az EKE

Evangélikus portál:

25 éves az EKE

 

A képeket a PPKE VM Stúdió készítette.

Forrás: PPKE VM Stúdió Facebook oldala