Pillanatképek

Közgyűlés - Gyulafehérvár, 2009. - 2. nap

Közgyűlés - Csurgó, 2005. - 2. nap

Közgyűlés - Vác, 2014. - 2. nap Múzeumok megtekintése

Közgyűlés - Vác, 2014. Fehrentheil Henriette előadása

Közgyűlés - Szarvas, 2016. - 3. nap - Fakultatív programok - 2016. június 29.

Közgyűlés - Vác, 2014. Fehrentheil Henriette előadása

2017. február 16.: Szakmai nap a Kereszt(y)énység, gazdálkodás, szervezeti kultúra világában

Közgyűlés - Vác, 2014. - 2. nap Múzeumok megtekintése

Közgyűlés - Pápa, 2013. - városnézés

Közgyűlés - Pécs, 2011. - Kuklay Antal előadása

Jelenlegi hely

Közgyűlések, konferenciák

Bevezető | 

2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994

2003-Sárospatak

Részben tisztújító közgyűlés időpontja:

2003

 

Helyszín:

Sárospatak

 

Az új tisztségviselők a felügyelő bizottság tagjai:

 • Dr. Köntös László (Pápa)
 • Dr. Mányoki János (Országos Evangélikus Könyvtár – Bp.)
 • Violáné Bakonyi Ibolya (Csurgó).

 

 

A közgyűlés témái:

 • új tag felvétele: Sarutlan Karmelita Nővérek Könyvtára - Magyarszék (felvétele)
 • elnöki beszámoló az elmúlt év munkájáról: az Egyesülés részvétele különböző szakmai fórumokon, részvétel több kuratórium és szakmai szervezet munkájában (részvétel a „könyvtári - szakmai közéletben”)
 • Az elnök az elnökség javaslatait figyelembe véve megfogalmazta az egyházi könyvtárak feladatait, célját, jövőképét. Nyomtatásban megjelent a Könyvtári levelező/lapban és olvasható az Interneten is
 • Pénzügyi kérdések: Állami támogatás idei összege - mértéke, összehasonlítva az állami könyvtárak támogatásával. Beszámoló a különböző bérkorrekciókról (egyszeri béremelés, a technikai dolgozók bérkorrekciója, minősített kutatók bérezése)
 • Beszámoló a BETH 2002. évi, salamancai közgyűléséről, melyen az EKE teljes jogú tagja lett a BETH-nek
 • Javaslat, hogy a közgyűlések menete a továbbiakban a következő legyen:
 • A mindenkori közgyűlésen adjuk a tagok kezébe az előző éviözgyűlés jegyzőkönyvét és az éves pénzügyi beszámolót. A titkár (egyben kamarás) az elnökkel együtt dolgozva már az idei közgyűlésen a tagok kezébe adja a fenti dokumentumokat.
 • A közgyűléseken teremtsünk lehetőséget arra, hogy azok a tagkönyvtárak, amelyeknél az előző évben valamilyen fontos szakmai esemény történt, beszámolhassanak erről a közgyűlés előtt.
 • titkári – kamarási beszámoló: ismertette az Egyesülés jogi (cégbírósági bejegyzés módosítása) és pénzügyi (adószám kérése, bankszámla nyitása) ügyeiben történt változásokat; beszámoló az Egyesülés gazdasági tevékenységéről
 • készül az EKE honlapja
 • működik és jó lenne még jobban életre kelteni a levelezőlistát
 • A felügyelő-bizottság megválasztása: Az alapszabálynak megfelelően felügyelő bizottság választása, amely ellenőrzi az Egyesülés munkáját, alapszabály szerinti működését, gazdasági tevékenységét. Az elnökség javaslatot tesz a felügyelő bizottság tagjaira

 

 

A konferencia címe: „Kulturális örökség védelme”

 

Elődadók:

 • Dr. Kenyéri Katalin (NKÖM): A kulturális örökség védelme a jogszabályok tükrében
 • Dr. Vojtilláné Dr. Salgó Ágnes (OSZK): Védés – nemzeti örökség (az előadás letölthető)
 • Dr. Varga Kálmán (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal): A kulturális örökség védelmének könyvtárakat érintő jogi szabályozásáról és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkájáról

 

Kirándulás:

 • Sárospatak nevezetességei
 • Gönc
 • Vizsoly
 • A Rákóczi évre emlékezve Borsiba és Kassára

 

 

Sajtó:

Dr. Gáborjáni Szabó Botond: Az Egyházi Könyvtárak Eegyesülése (EKE) és a szervezet 2003. évi közgyűlése. - in: Hajd-Bihar megyei könyvtári téka 2003/2.

 

 

AZ EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE (EKE) ÉS A SZERVEZET 2003. ÉVI KÖZGYŰLÉSE

Dr. Gáborjáni Szabó Botond

Megjelent: Hajd-Bihar megyei könyvtári téka 2003/2.

A magyarországi egyházi könyvtárakról köztudott, hogy jelentős régi és ritka állománnyal, értékes különgyűjteményekkel illetve a teológia és határterületei tekintélyes modern könyvállományával rendelkeznek. Mivel az 1990. évi vallásszabadságról szóló törvény a művelődés terén is lehetővé tette az egyházak korábbinál fokozottabb szerepvállalását, napjainkban már az EKE 26 tagintézménye található a nyilvános könyvtárak jegyzékén. Oldódni látszik tehát intézményeink viszonylagos zártsága, a könyvtárügy egészétől való elszigeteltsége. A több információ, a szorosabb és szervesebb kapcsolat ellenére szakmai körökben érdeklődésre számíthat annak az egyesülésnek a vázlatos bemutatása, amely azért jött létre, hogy elősegítse a tárgyalt intézménytípus gondjainak megoldását.

AZ Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1994. novemberében alakult meg Kalocsán, 23 intézmény részvételével. A szervezet első titkára Szelestei Nagy László, az OSZK egyházi könyvtárakért felelős munkatársa volt, ezért az EKE hivatalos székhelye a mai napig az Országos Széchénvi Könyvtár címén található. Az első elnök Bánhegyi B. Miksa (Pannonhalma, jelenleg is az elnökség tagja), a második Antalóczi Lajos (Eger), a harmadik e sorok írója (a Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának igazgatója).

Tekintve, hogy a legfontosabb római katolikus és református könyvtárak állománya közel azonos nagyságrendű, az elnökség összetétele szakmai mérlegelés alapján kissé eltér a felekezetek erőviszonyaitól. A tíztagú elnökségben öt római katolikus, három református és egy evangélikus tag tevékenykedik, a tizedik az iskolai könyvtárak képviselője. Az EKE ökumenikus jellegű: az említett történelmi egyházakon kívül unitárius, ortodox, baptista és izraelita könyvtárak is vannak tagjaink sorában, sőt a közelmúltban a buddhista közösség is jelezte érdeklődését. Az új alapszabály szerint az elnök jelölése és megválasztása felekezeti hovatartozásának figyelembe vételével történik, három évig katolikus, három évig protestáns vezető áll az egyesülés élén. A titkár kiválasztása a mindenkori elnök személyes döntésétől függ. A jelenlegi titkár Ásványi Ilona pannonhalmi könyvtáros. A szervezet növekedésének gyors ütemét jelzi, hogy az Egyesülésnek 2003-ban már 62 tagintézménye volt és gyakorlatilag minden jelentős egyházi intézményt tagjaink sorában tudhatunk.

Az első évek egyik nagy feladata volt a könyvtárainktól elkobzott és fölöspéldány központokban őrzött könyvek visszaszerzése, majd a jogos tulajdonosnak történő visszajuttatása. 1999-es soproni közgyűlésünkön döntöttünk a határokon túli magyar egyházi könyvtárak csatlakozásának lehetőségéről. Az EKE szakmai kérdésekben felekezetektől független, közös álláspont kialakítására törekszik. Ennek érdekében megteremtette a szakmai véleménycsere fórumait, az információ áramoltatásának feltételeit. Tapasztalataink összegzésével vált nyilvánvalóvá, hogy könyvtáraink jelenlegi finanszírozása biztosítja ugyan az értékek őrizetét, de nincs arányban az információs társadalom követelményeivel. Az állami intézményeknél mostohább ellátottság (főként a kisebb gyűjteményekben) elsősorban létszám és szakemberhiányban mutatkozik meg. A szervezet az intézménytípus érdekképviseletét is szolgálja, emellett a minisztérium felkérésére mindvégig közreműködött a könyvtári jogszabályok előzetes véleményezésében.

Az EKE már 1995-ben felvette a kapcsolatot a Teológiai Könyvtárak Egyesüléseinek Nemzetközi Tanácsával, amely szervezet 1996-ban Magyarországon tartotta közgyűlését. (A szervezet új elnevezése: Bibliothéques Européennes de Theologie, azaz BETH.) Az EKE néhány éven keresztül megfigyelőként, 2002-től tagként vesz részt a szervezet munkájában, amely 2005-ben ismét Magyarországon, ezúttal az ország keleti felében fog ülésezni.

Közgyűléseinket minden évben június utolsó hetében tartjuk, a folyó évben Sárospatak vállalkozott a rendezésre, június 25-i kezdettel. A szokásos technikai kérdések mellett - mint az előző közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása, új tagok fölvétele, az elnök, a titkár, a kamarás beszámolója, a felügyelő bizottság megválasztása - alkalmat találtunk közérdekű szakmai kérdések megvitatására is. Az eszmecsere előkészítését kitűnő előadók végezték: dr. Kenyéri Katalin a kulturális örökség jogszabályi hátteréről beszélt, Vojtilláné dr. Salgó Ágnes a nemzeti könyvtár munkatársaként szólt a nemzeti örökség védelméről, végül dr. Varga Kálmán a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Munkáját ismertette. Sajnos az antikváriumok képviseletében várt előadó, Gregus István kisebb közlekedési baleset miatt nem érkezett meg. A szakmai kirándulás a Rákóczi-év jegyében zajlott, a fejedelem szülőházának és síremlékének meglátogatásával, tehát Borsi és Kassa érintésével.