Pillanatképek

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - városnézés

Közgyűlés - Székesfehérvár, 2010. kirándulás

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - szakmai nap

Közgyűlés - Sárospatak, 2015. - 2. nap - Sárospatak nevezetességei - 2015. június 30.

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - városnézés

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - szakmai nap

Összefogás a könyvtárakért Budapest - Sapientia Könyvtár - 2006

2017. november 30.: Barát vagy ellenség az információs kommunikációs technológia? Szakmai nap az adatvédelemről

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - kirándulás

Esztergom_19_2

Jelenlegi hely

Közgyűlések, konferenciák

Bevezető | 

2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994

2004-Kalocsa

Tisztújító közgyűlés időpontja:

2004. június 21-23.

 

Helyszín:

Kalocsa - Kecskemét

 

Az új tisztségvielők:

Az új elnök: Ásványi Ilona (Főapátsági Könyvtár – Pannonhalma),

Az új elnökség: 

katolikusok: 

 • Baranya Péter (Hittudományi Főiskola – Veszprém)
 • Czékli Béla (Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár)
 • Fischerné Grócz Zita (Főszékesegyházi Könyvtár – Kalocsa)
 • Török Beáta (Sapientia Főiskola Könyvtára - Budapest)

reformátusok: 

 • Berecz Ágnes (Ráday Könyvtár)
 • Gáborjáni Szabó Botond (Debrecen)
 • Köntös László (Pápa)

evangélikusok:

 • Sullayné Szigetvári Ildikó (Evangélikus Hittudományi Egyetem – Budapest)

10. tag (iskolai könyvtárak):

 • Viola Ernő (Csokonai V. Mihály Ref. Gimnázium Csurgó)

Az új kamarás:

 • Sullayné Szigetvári Ildikó (Evangélikus Hittudományi Egyetem – Budapest)

 

A közgyűlés témái:

 1. Jegyzőkönyv, pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása
 2. Új tag, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára felvétele
 3. Elnöki beszámoló
 4. Titkári - kamarási beszámoló
 5. Alapszabály módosítása
 6. Tisztújítás:
  A közgyűlés nyílt szavazással új elnökséget választott.
  A közgyűlés titkos szavazással új elnököt választott.
  Az elnökség új kamarást választott. 

A közgyűlés és konferencia képei:

A konferencia címe:

Egyházi könyvtárak a változó hazai könyvtárügyben (Stratégia, cél, jövőkép, menedzsment)

Előadók:

 • Bánhegyi B. Miksa (Főapátsági Könyvtár -Pannonhalma): 10 éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése
 • Dr. Skaliczki Judit (NKÖM) : Európai könyvtárügy – hazai feladatok és megoldások
 • Dr. Dippold Péter (Könyvtári Intézet) : A magyar kulturális közvagyon digitalizálási prioritásainak feltérképezése - Egy felmérés tanulságai
 • Dr. Szelestei Nagy László (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Új lehetőségek a határon túli egyházi könyvtárakkal való kapcsolatban az uniós csatlakozás után
 • Dr. Monok István (OSZK) : Az 1850 előtt nyomtatott könyvek és kéziratok központi nyilvántartása és közös feldolgozása
 • Hegyi Ádám: A MOKKA-R: Magyar Országos Közös Katalógus - Régi nyomtatványok
 • Dr. Kenyéri Katalin (NKÖM): A könyvtárakban őrzött muzeális anyag új szabályozása
 • Hegedüs András: Digitalizálási projekt – beszámoló
 • Homor Ferenc: A SZIKLA-21 könyvtári program bemutatása

Kirándulás:

 • Bugac
 • Kalocsai Érseki Könyvtár megtekintése (Patachich-terem, Kincstár)
 • Kecskemét nevezetességei (Kecskeméti Protestáns Gyűjtemények, Piarista Gimnázium Könyvtára, Katona József Könyvtár [Ramháb Mária vezetésével]) 

A kirándulás képei:

 

Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2004. évi közgyűléséről

Török Beáta
titkár


Egyházi könyvtárak a változó hazai könyvtárügyben címmel tartották konferenciájukat az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének (EKE) könyvtárosai 2004. június 21. és 23. között Kecskeméten és Kalocsán.

Milyen új kihívásokkal kell szembenézniük, hogyan vállalhatnak részt a gyarapodó, új könyvtári feladatok megoldásában, hogyan kapcsolódhatnak intenzívebben a hazai könyvtárügy céljainak megvalósításához? – többek között ezekre a kérdésekre is választ kerestek. A változó könyvtári feladatok megoldási lehetőségeinek keresése mellett időt szántak azonban a visszatekintésre is, az idei találkozó ugyanis az egyesülés tizedik, jubileumi konferenciája volt. 1994 márciusában 23 egyházi könyvtár képviselője a konferencia egyik idei helyszínén, Kalocsán határozott egy egyesülés létrehozásáról, lehetőséget biztosítva további könyvtárak csatlakozására. A mára 68 tagkönyvtárat összefogó egyesülés könyvtárai nem alkotnak homogén csoportot. Valamennyi fenntartója valamelyik egyház vagy felekezet ugyan, de gyűjteményük, gyűjtőkörük, feladataik eltérők. Az elmúlt tíz évre Bánhegyi B. Miksa, a szervezet első elnöke tekintett vissza.

A találkozó az egyesülés éves közgyűlésével kezdődött, amely egyben tisztújító közgyűlés is volt. Az elmúlt évre és a hároméves ciklusra való visszatekintés után az elnökségi tagok megválasztása következett. A leköszönő elnök – dr. Gáborjáni Szabó Botond (Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára) – utódjául Ásványi Ilonát (Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár), az egyesülés eddigi titkárát választotta meg a közgyűlés.

Hagyomány az egyesülés konferenciáinak történetében, hogy az előadások évente váltakozva foglalkoznak a „régivel” és az „újjal”, állományvédelemmel, a muzeális értékeket őrző gyűjteményeknek a kulturális örökség védelmében betöltött szerepével. Az idei előadások részben a jelen teremtette lehetőségek könyvtári felhasználásáról szóltak, de a múlt értékeinek megőrzésére irányultak. Dr. Dippold Péter (Könyvtári Intézet) a magyar kulturális közvagyon digitalizálási prioritásainak feltérképezéséről készült felmérés tanulságait összegezte. A Könyvtári Intézet és a Neumann-ház közös – a nemzeti kulturális vagyon digitalizálására vonatkozó – projektjében az egyházi könyvtárak is részt vettek. Dr. Skaliczki Judit (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – NKÖM) Európai könyvtárügy – hazai feladatok és megoldások címmel tartotta előadását, amelyben kiemelte: a „civil” könyvtárak mellett az egyházi gyűjteményeknek is egyre szervesebben be kell kapcsolódniuk a hazai könyvtári, művelődési információs rendszerbe, s velük együtt meg kell felelniük az európai könyvtárügy kihívásainak.

Dr. Szelestei Nagy László (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az egyesülés első titkára) a „régit” összekapcsolta az „újjal”, sürgetve a kapcsolatok felvételét és ápolását a határon túli egyházi könyvtárakkal. Az uniós csatlakozás teremtette lehetőségeket kihasználva talán lehetőség nyílik a határon túli, veszendőben lévő kulturális, művelődéstörténeti értékek feltárására és megóvására. Dr. Monok István és Hegyi Ádám (Országos Széchényi Könyvtár) a „régi” megőrzéséről beszélt. Az 1850 előtt nyomtatott könyvek és kéziratok központi nyilvántartása és közös feldolgozása megkezdődött, a felmérésben az egyházi könyvtárak is részt vettek. Az előadás a MOKKA-R projekt eddigi eredményeit ismertette. Az egyesülés könyvtárai közül a Ráday Gyűjtemény a projektben mint adatszolgáltató működött közre. Dr. Kenyéri Katalin (NKÖM) a könyvtárakban őrzött muzeális anyag védelmének, kezelésének új jogi szabályozási tervezetét vázolta a hallgatóság előtt. A konferencia két záró előadását az egyesülés egy-egy könyvtárának munkatársa tartotta: Hegedűs András az esztergomi Érseki Simor Gyűjtemény digitalizálási projektjéről számolt be, Homor Ferenc – a Piarista Központi Könyvtár munkatársa – a SZIKLA-21 könyvtári programot mutatta be röviden.

A rendezvény második napján – az egyesülés hagyományaihoz igazodva – szakmai programokkal összekötött kirándulás következett. Bugac után látogatást tettünk a szervező könyvtár gyűjteményében: megtekintettük a kalocsai Érseki Könyvtár Patachich-termét és a Kincstárat. A konferencia záró programjai között a kecskeméti protestáns gyűjtemények és a Piarista Gimnázium Könyvtárának meglátogatása szerepelt. Örömmel fogadtuk el a Katona József Könyvtár meghívását, és délután Ramháb Mária vezetésével betekinthettünk egy korszerű, minden korosztályt megszólító könyvtár, információs központ életébe.

Visszatekintve tízéves, ugyanakkor évszázadokra visszanyúló múltunkra úgy érezzük, az értékek megőrzésében vállalt feladatok változnak és szaporodnak. Ebben a munkában partnerünk a hazai könyvtárügy valamennyi szereplője. Célunk, hogy a magunk sokféleségével, az intézményeinkben dolgozó kollégákkal tevékenyen bekapcsolódjunk a változó hazai könyvtári feladatok megoldásába.