Pillanatképek

2018. június 27. - Nyíregyháza közgyűlés 3. nap kirándulás

25 éves az Egyházi Könyvtár Egyesülése

Közgyűlés - Gyulafehérvár, 2009. - 1. nap

Közgyűlés - Vác, 2014. - 2. nap Városnézés

Közgyűlés - Szombathely, 2007. konferencia

Esztergom_19_4

2017. március 27.: Szomszédolás az MTA Zenetudományi Intézetének Könyvtárában

2015. november 4.: Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer és minőségbiztosítás a gyakorlatban - Szakfelügyelet

Közgyűlés - Vác, 2014. Fehrentheil Henriette előadása

Közgyűlés - Csurgó, 2005. - 1. nap

Jelenlegi hely

Kronológia

Bevezető | 

1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019

kronológia-2000

folyamatosan:

A szerzetesrendektől elkobzott könyvek visszaszerzése.

Január-február

Kerekasztal egyeztetések, megbeszélések az Országos Könyvtári Kuratóriumról

Jelen voltak: Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, Informatikai és Könyvtári Szövetség, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, Magyar Periodika Kör Az EKE jelöltje G. Szabó Botond volt ( Debrecen). Jelöléséhez a többi szervezet is csatlakozott.

Január-március

A minisztérium megküldte a könyvtári szakfelügyeletről szóló miniszteri rendelet tervezetét véleményezésre. Az EKE bírálatában az szerepelt, hogy a rendelet nincs tekintettel az egyházi könyvtárakra

Március

március 8.

Könyvtári kerekasztal a mediakuratóriumokról

Résztvevők: Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, Informatikai és Könyvtári Szövetség, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, Magyar Periodika Kör

 

március

A Könyvtári Levelező/lap című folyóirat cikksorozatot ( ismertetőt) kér tőlünk az egyházi könyvtárakról. Az első cikk a 2000. májusi számban jelent meg

Április

április 20 .

Meghívást kaptunk a „Felsőoktatási integráció és a könyvtárak” című tanácskozásra

Mivel a tanácskoz7ás időpontja nagyhétre esett, az elnök nem vett részt rajta, ám több meghívót kaptunk, amelyet az elnökség tagjai közül néhányaknak megküldtünk.

Május

Felhívtuk a figyelmet a kormány 45/2000 (IV.7.) Kormányrendeletére a könyvtári dokumentumok beszerzése esetén igénybe vehető általános forgalmi adó visszatérítési támogatásról ( Magyar Közlöny 2000/31)

 

május 9.

Muzeális könyvállományt őrző gyűjtemények első találkozója az OSZK-ban

 

május 16.

Az elnök az EKE nevében könyvtári kerekasztal megbeszélésen vett részt a kulturális szakemberek továbbképzésével kapcsolatos Könyvtári Szabizottság és Műtárgyvédelmi Szakbizottság felállításáról. A kerekasztal többi tagja: Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, Főiskolai és Kari Könyvtárigazgatók Kolégiuma, Informatikai és Könyvtári Szövetség, Könyvtárostanárok Egyesülete, Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, Magyar Periodika Kör A kerekasztal megbeszélés előtt az elnök egyeztetett az EKE elnökség tagjaival

 

május 24. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség ünnepi közgyűlése, amelyre meghívót kapott az EKE. Az elnök és a titkár vett részt a rendezvényen

 

május

Néhány hónappal ezelőtt elkezdtünk tervezni egy internetes adatbázist. A szoftvert a Pannonhalmi Bencés Főapátság rendszergazdája feljesztette ki Orbis programra. Júniusra elkészült a program. Részvételét jelezte a munkában Pannonhalmán kívül: Eger, Győr, a Sapientia, Kalocsa. A július eleji közgyűlésen szeretnénk bemutatni a már működő programot.

Június

Készül az EKE honlapja . A július eleji közgyűlésen szeretnénk bemutatni.

Július

július 3-5.

Közgyűlés Esztergom

 

Program:

1. Elnöki beszámoló 1994-1999-ig

2. Tisztújítás

Elnök: Dr. Antalóczi Lajos
Titkár: Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm OPrem

 

Elnökség:

Bánhegyi B. Miksa ( Főapátsági Könyvtár – Pannonhalma)
Baranya Péter (Hittudományi Főiskola Könyvtára – Veszprém)
Czékli Béla ( Főszékesegyházi Könyvtár – Esztergom)
Fischerné Grócz Zita (Főszékesegyházi Könyvtár – Kalocsa)
Berecz Ágnes ( Ráday Könyvtár – Bp.)
G. Szabó Botond (Református Nagykönyvtár – Debrecen)
Köntös László (Református Nagykönyvtár – Pápa)
Sullayné Szigetvári Ildikó (Evangélikus Egyetem Könyvtára – Bp.)
Viola Ernő ( Csurgó)

 

3. Új tagok felvétele:

(Apor Vilmos Tanítóképző Főiskola - Zsámbék, Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Könyvtára, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Könyvtára)

 

4. A 2000. évi Névtár bemutatása

 

5. Témák:

  • internetes adatbázis létrehozása
  • eke honlap létrehozása

 

július

A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár felajánlja a duplumait az egyházi könyvtáraknak elővásárlási joggal.

 

július

A titkár postázta a Névtárat a nagy országos könyvtáraknak, a megyei könyvtáraknak, a minisztériumnak, jeles könyvtárosoknak és azoknak az EKE tagkönyvtáraknak, akik nem vettek részt a közgyűlésen.

 

július

Dr. Szuromi Szabolcs egyéb elfoglaltságai miatt nem vállalja a titkári tisztséget.A titkári teendőket továbbra is Ásványi Ilona látja el Pannonhalmáról.

 

július

A Premontrei Kanonokrend Csornai Prépostsága Könyvtára felvételét kéri az EKE-be. Felvételükre a következő közgyűlésen (2001. július) kerülhet sor.

Augusztus
  • Meghívást kaptunk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete közgyűlésére Esztergomba – részt vett Ásványi Ilona titkár.
  • Antalóczi elnök úr betegsége és kórházi kezelése miatt segítséget kér az előző elnöktől és a titkártól, hogy segítsék elnöki munkájában.
  • A „ Három kódex” jubileumi kiállítás az OSZK-ban.
Október
  • Körlevél az egyházi kiadóknak , hogy vegyék fel a kapcsolatot a különböző egyházi könyvtárakkal.
  • Megkaptuk az EKE. hu domain nevet.

 

október 9.

A titkár az EKE nevében részt vett Kecskeméten az Informatikai és Könyvtári Szövetség által rendezett tanácskozáson.

 

október-november

Levél a minisztériumnak, Visy Zsolt és Semjén Zsolt államtitkár uraknak; tájékoztatásul a NKÖM Könyvtári Osztályának. Ez a levelet Pannonhalmán sikerült átadni Rockenbauer miniszter úrnak is. A levél témája az egyházi könyvtárak finanszírozása volt.

Visy Zsolt válasza

November
  • A MKE által szervezett kerekasztal a NKA Könyvtári Kollégiumának tisztújításáról.
  • Az EKE nevében részt vett Bánhegyi B. Miksa OSB Pannonhalma.
  • Körlevél a szerzetesrendeknek arról, hogy folytatódik az elkobzott könyvek visszaadása, a munkát továbbra is Bánhegyi B. Miksa OSB, a korábbi elnök végzi.
December

december 15.

Antalóczi Lajos lemondása az elnöki tisztségről.

 

december 16.

Antalóczi Lajos halála – temetése december 22-én volt Egerben, az elnökség nevében Bánhegyi B. Miksa és Ásványi Ilona titkár vett részt.