Pillanatképek

25 éves az Egyházi Könyvtár Egyesülése

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - kirándulás

Esztergom_19_2

Közgyűlés - Pápa, 2013. - 2. nap

Közgyűlés - Csurgó, 2005. - 1. nap

2016. február 24.: Az egyházi könyvtárakban őrzött kódexek és kódex-fragmentumok feldolgozása és digitalizálása

Szomszédolás az Evangélikus Országos Gyűjteményben

2018. június 27. - Nyíregyháza közgyűlés 3. nap kirándulás

Szomszédolás az Országgyűlési Könyvtárban, 2015.

Esztergom_19_6

Jelenlegi hely

Kronológia

Bevezető | 

1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019

kronológia-2010

Január

Január 12: A Theological Book Network egyházi szervezet képviselője, Katharina Penner második alkalommal kereste meg az EKÉ-t a hálózat könyvajándékozási akciója érdekében. A Theological Book Network adományként ad új kiadású amerikai teológiai szakkönyveket a hazai felsőoktatási feladatokat is ellátó egyházi könyvtáraknak.

Segítséget ajánlottunk a Bécsből Budapestre való szállításhoz. A csomagok szétosztását az OKGYK és a Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet Könyvtára végzi.

Az igénylések február 1-jéig befutottak; az ügy felelőse: Nagyné Maros Gabriella (KRE)

Január 13: Ez év folyamán megvalósul az Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Portálja. A kulturális tárcától egyedi támogatást is kapunk megvalósítására, és az Egyesület is komoly összeggel segíti a munkát. A hírlevélben elküldtük a közös katalógussal kapcsolatos információkat, és egy kérdőívet, mellyel a könyvtárak kifejezhetik csatlakozási szándékukat, és megadják a szervezéshez szükséges adatokat. (az ügy felelőse: Baranya Péter)

Február

Február 2: Európai szervezetünk, a BETH (Bibliothèques Européennes de Theologie) Uniós forrásokra pályázik retrospektív konverzió végrehajtására. Európai viszonylatban komoly summát fordítanak egy-egy rekord létrehozására, személyi költségekre. Az előzetes adatfelmérés alkalmával G. Szabó Botond jelezte, hogy a magyar egyházi könyvtárak belátható időn belül képesek 100.000 rekord bevitelére, amennyiben erre támogatást kapnak.

Mindazok a kollégák és intézmények, akik és amelyek úgy érzik, hogy képesek részt venni egy hasonló feladat elvégzésében, csatolt kérdőíven jelentkezhetnek. (Gáborjáni Szabó Botond)

Február – március (Orosz Anna; Berecz Ágnes)

február 18-i határidővel adtuk be az NCA-hoz működési költségekre a pályázatunkat (500E Ft-ot nyertünk)

Az NKA kiírásoknál a székesfehérvári közgyűlésre, valamint az őszi konferencia előadásainak megjelentetésére pályáztunk (nem nyert)

Február 19: Elkészült és minden tagkönyvtár megkapta az EKE füzetek 1. és 2. számát (Ásványi Ilona)

Március

Március 25: EKE Hírlevél (Hubert Gabriella)

Március 30: EKE Elnökségi ülés (Budapest)

Április

Április 13: Tájékoztató az EKE és a MKE közötti megállapodás szerint készülő E-Lib-honlap kialakításának aktuális állásáról. Az E-Lib rendszer azt célozza, hogy a könyvtárügy területén dolgozó civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) tudásmegosztó információs felülete legyen. (Kapcsolattartó: Berecz Ágnes)

Április 16: Látogatás Székesfehérváron az évi közgyűlés helyszínén (Orosz Anna)

Április 21: az MKE felkérése az idei bajai vándorgyűlésükkel (2010. július 15-17) kapcsolatban: kérik, hogy az Egyházi Könyvtárak Egyesülete szekcióülés tartásával képviseltesse magát. (Gáborjáni Szabó Botond)

Április 29: a székesfehérvári közgyűlés jelentkezési lapjának kiküldése (Orosz Anna)

Május

Május 1: Az új EKE Névtár szerkesztésének megkezdése (Orosz Anna)

Május 10: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya tájékoztatót tartott a szakterület szakmai szervezetének képviselői számára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről rendelkező 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 2010. évben történt módosítása kapcsán a legfontosabb jogszabályi változásokról. (Berecz Ágnes)

Május 12: Részvétel az IKSZ közgyűlésén az Országos Széchényi Könyvtárban (Mányoki János) Ásványi Ilona az IKSZ közgyűlésén megkapta a „szövetség könyvtárügyért" elnevezésű kitüntetését.

Május 19: Részvétel a Magyar Könyvtárosok Egyesülete küldöttközgyűlésén az Országos Széchényi Könyvtárban (Berecz Ágnes)

Június

Június 6: EKE Hírlevél (Hubert Gabriella)

Június 17: EKE Elnökségi ülés (Budapest)

Június 28–30: Székesfehérvári közgyűlés és konferencia

Bíró Gyöngyi: AZ OSZK Könyvtörténeti Gyűjteményének bemutatása - Popovics Dávid: A Rabbiképző Intézet könyvtára - Laczkó Gábor: Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök magánkönyvtára - Káldos János: Muzeális könyvtári dokumentumok digitalizálásának kérdései - Takács Dániel: Könyv-e az e-könyv? Elektronikus könyvek és a könyvtárak - Baranya Péter: Az egyházi könyvtárak közös katalógusának bemutatása - Borsody Gábor: Állományvédelem vészhelyzetben. (nedvesedés, penészedés, beázás)

A közgyűlésen sor került az alapszabály szerint esedékes tisztújításra is.

Az új elnökség tagjai: 

elnök:

  • Baranya Péter (Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtára)

elnökség: 

  • Dr. Berecz Ágnes (kamarás) (Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára)
  • Fischerné Grócz Zita (Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár)
  • Dr. Gáborjáni Szabó Botond (Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára)
  • Köntös László (Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei - Könyvtár)
  • Kövécs Ildikó (Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Könyvtára)
  • Dr. Löffler Erzsébet (Egri Főszékesegyházi Könyvtár)
  • Dr. Mányoki János (Evangélikus Országos Könyvtár)
  • Muszka Ibolya (Magyarországi Unitárius Egyház Könyvtára)
  • Varga-Kohári Mária (Váci Egyházmegyei Könyvtár)

Az alapszabály értelmében a következő ciklus elnökét a katolikus gyűjtemények adják. A tagság szavazata alapján az új elnök Baranya Péter (Veszprémi Hittudományi Főiskola Könyvtára). Az új elnök a következő ciklus titkári posztjára az eddigi titkárt, Orosz Annát (Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye) kérte fel.

Szeptember

Szeptember 2: Sikeres pályázás a Tiszta Formák Alapítványhoz jubileumi kötetünk megjelentetéséhez. (Baranya Péter, Muszka Ibolya)

Szeptember 4–8: a BETH konferencia Nizzában (Köntös László)

Szeptember 14: Baranya Péter (jelenlegi elnök), Gáborjáni Szabó Botond (előző elnök) és Köntös László látogatást tettek Szászfalvi László egyházi kapcsolatokért felelős államtitkárnál.

Szeptember 23: EKE Elnökségi ülés (Budapest)

Október

Október 11: EKE Hírlevél (Zsohovszky Márta, Tegzes Béla)

Október 12: Heiligenkreuz-ból a Theological Book Network által adományozott teológiai kötetek hazaszállítása az EKE tagkönyvtárai számára (Baranya Péter)

Október 27: Baranya Péter és Orosz Anna pécsi látogatása az EKE 2011. évi közgyűlésének helyszínén

November

November 3.: a NEFMI (Róna Iván) részére véleményezés „az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv közgyűjtemény éves munkatervéhez szükséges kiemelt szakmai mutatókról szóló miniszteri rendelet tervezeté”ről.

November 12.: az NKA Könyvtári Szakmai Kollégium (Venyigéné Makrányi Margit) részére véleményezés „a Kollégium középtávú stratégiai céljait taglaló dokumentum”ról.

November 25: az MKE jubileumi rendezvényén való részvétel (Baranya Péter)

December

December: EKE 2010-es Névtárának megjelenése.

December: „Hagyomány, egység, korszerűség [szerk. Gáborjáni Szabó Botond] c. kötet” megjelenése.

December: Elkészült és beindult az UNITAS-közös katalógus. – feltöltése, bővítése folyamatos

December: Külsős informatikus bevonásával elkezdődött az EKE új honlapjának kialakítása, a korábbi tartalmak átemelése.

December 16: EKE Hírlevél (Zsohovszky Márta, Tegzes Béla)