Pillanatképek

2017. november 8.: Szomszédolás a Református templomban

Szomszédolás 2019. november 26. OSZK

Élő muzeális gyűjtemények – Élő egyházi könyvtárak

2018.02.22.: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtára

2017. február 16.: Szakmai nap a Kereszt(y)énység, gazdálkodás, szervezeti kultúra világában

Közgyűlés - Veszprém, 2012. - kirándulás

2017. június 30. - Debrecen közgyűlés 3. nap

Közgyűlés - Szombathely, 2007. kirándulás

Szomszédolás az OR-ZSE-n - Tegzes Béla képei

Közgyűlés - Pécs, 2011.

Jelenlegi hely

Kronológia

Bevezető | 

1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019

kronológia-2006

Január

Aláírtuk A magyar könyvtárosság etikai kódexét az OSZK-ban

Megbeszélés a 14 könyvtár képviselőjével az állományvédelmi támogatás további bonyolításáról

Pályázati anyagot adtunk be a NCA-hoz, működési költségek támogatására

Elkészítettük a pályázati beszámolót a 2005. évi „Országos hatókörű…” NKÖM támogatás felhasználásáról

Február

PR csoport találkozója

Elkészült a pályázati beszámoló az NCA támogatásának felhasználásáról

Támogatási kérelmet nyújtottunk be a NKÖM-hoz, működési célok finanszírozására

Elkészült az EKE 2005. évi adóbevallása

Elnökségi ülés a Ráday Könyvtárban

Március

Elkészítettük a gazdasági beszámolót a 2005. évről

Pályázati anyagot adtunk be a NCA-hoz, működési költségek támogatására

Részt vettünk az ELTE könyvtárban rendezett „Polcológiától az információs bummig…” című konferencián

Április

Pályázati anyagot adtunk be a NCA-hoz, működési költségek támogatására

Postáztuk a 7. Hírlevelet

Szomszédoltunk a Ráday Gyűjteményben és az Evangélikus Országos Könyvtárban

Május

Szakmai napot tartottunk az Evangélikus Országos Könyvtárban, címe: „Az antikváriumok világa”

Részt vettünk az IKSZ és az MKE közgyűlésén

Június

Elkészítettük a 8. Hírlevelet (A tagkönyvtárak Szegeden kapták kézhez.)

Elkészítettük a pályázati beszámolót a 2005. évi (II. forduló) „NCA” támogatás, valamint az „NKÖM”állományvédelmi támogatás felhasználásáról

Közgyűlés, konferencia és szakmai nap Szegeden

Közgyűlés: elnöki, titkári és kamarási beszámoló; a közgyűlés döntött az új tag felvételéről: Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Könyvtára; a tagkönyvtárak kézhez kapták a 2005-ös év gazdasági beszámolóját, a 2005. évi konferencia jegyzőkönyvét, az elmúlt év elnökségi üléseinek jegyzőkönyvét és egy összefoglalást az elmúlt év pályázatairól.

A konferencia címe: „A jövő korszerű könyvtárai: modernizálás műemléki környezetben, könyvtárépítés, könyvtártechnológia” előadásai: Dr. Mader Béla : Tapasztalatok könyvtárépítés után (A könyvtárépítésről, az új Egyetemi Könyvtár kapcsán); Dr. Bakonyi Géza: Könyvtáros képzés a bolognai folyamatban (A könyvtáros képzés múltja, jelen és jövője); Drótos László: E-könyvtári újdonságok (Új fejlemények a digitális könytárak területén); Fehér Miklós: Korszerű működés – integráció. Szándékok és tévhitek.

Szakmai nap: Szakmai délelőttünkön az idén a vallási és kulturális turizmus és ismeretterjesztés kapott kiemelt szerepet. Kiss Tamás kollégánk (Egyházmegyei Könyvtár és Kincstár – Győr): „Vallási és kulturális turizmus, ismeretterjesztés - XXI. századi „kihívások” egy egyházmegyei könyvtár és múzeum számára” című előadását Fischerné Grócz Zita (Főszékesegyházi Könyvtár – Kalocsa): „Vallási és kulturális turizmus, egy muzeális gyűjtemény bemutatásának lehetőségei a nagyközönség számára – eredmények és tervek a kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban” című bemutató-előadása követte. Utánuk kisebb beszámolók, tájékoztatók következtek. Dr. Berecz Ágnes (Ráday Könyvtár) és Dr. Keveházi Katalin (Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár) a MOKKA-R egyesület munkájáról, Baranya Péter (Veszprémi Hittudományi Főiskola Könyvtára) az integrált könyvtári rendszer bevezetését segítő szoftverváltási pályázat eredményeiről, Ásványi Ilona az egyházi könyvtárak szakfelügyeletéről tájékoztatta a résztvevőket. A szakmai nap végén azoknak a határon túli könyvtáraknak a képviselői mutatkoztak be, akik nem tagjai az EKÉ-nek, de jelenlétükkel megtisztelték összejövetelünket. Ezután a Szegedi Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése következett. A délutáni program Ópusztaszeren folytatódott, az este a Milleniumi Kávéházban zárult Dancsik Nóra hangversenyével.

Szakmai kirándulás: Találkozónk utolsó délelőttjén a résztvevők két csoportban meglátogatták a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárat és a József Attila Tanulmányi és Információs Központ - Egyetemi Könyvtárat.

Július

11-én elnökségi ülést tartottunk a Sapientia Könyvtárában, majd találkoztunk a Magyar Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságával

A szegedi közgyűlésen meg nem jelent könyvtárakat tájékoztattuk a találkozó eseményeiről, a tagkönyvtárak képviselőinek összeállított anyagot postáztuk

Beszámolót készítettünk a szegedi konferencia megrendezéséhez kapott NKA támogatás felhasználásáról

Augusztus

Felvettük a kapcsolatot a Vatikáni megállapodást véleményező bizottsággal, szakmai anyagot juttattunk el a bizottság elnökének

Szeptember

Eljuttattuk csatlakozási szándékunkat és programunkat a „Könyvtárak összefogása a társadalomért” országos program szervező bizottságához

BETH gyűlés Rómában

Munkaterv megfogalmazása – eljuttatása a tagkönyvtáraknak

Szomszédoltunk a Pálos és a Piarista Könyvtárban

Találkoztunk a Vatikáni szerződést véleményező bizottsággal

Október

Postáztuk a 9. Hírlevelet

Két tagkönyvtárunk (Sapientia, Kalocsa) kapcsolódott a „Könyvtárak összefogása a társadalomért” országos programhoz

Értesítést kaptunk a NCA-hoz benyújtott pályázat elbírálásáról; a támogatásból működési kiadásainkat finanszírozhatjuk

Szakmai napot szerveztünk „Pályázatok a pályáztató, a kuratóriumi tag (elbíráló) és a pályázatíró könyvtáros szemszögéből” címmel

November

A „Vendégünk” programsorozat első rendezvénye a Ráday Gyűjteményben, vendégeink: MKE, IKSZ, Publika Magyar Könyvtári Kör